Motywacja i motywowanie pracowników – przykłady

31 marca, 2023IE i motywacja15,8 min

Brzmi jak banał, prawda? A jednak – jak często zdarza się, że pracodawcy i menadżerowie borykają się z problemem zmotywowania swoich pracowników do działania?

Przyczyną może być to, że brakuje pomysłów, a czasem nawet sił, aby skutecznie zmotywować i zmobilizować zespół do pracy. Niektórzy pracodawcy, mimo swojego zaangażowania, nie radzą sobie z zadowoleniem czy inspirowaniem swoich pracowników i poprawieniem wyników firmy. Dlaczego tak się dzieje? Z czym mają największe problemy? Czy uda im się przełamać te trudności?

Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją
Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją

Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, przeczytaj ten artykuł. Dowiedz się, co zrobić, aby zmotywować swoich pracowników i przekonać się, że motywowanie pracowników nie musi być koszmarem. Może stać się za to prawdziwą mocą i silną stroną Twojej organizacji.

Zarządzanie zespołem zmotywowanych pracowników stanowi bardziej przyjemność niż ciężką pracę i jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu przez każdą organizację. Kiedy pracownicy są zaangażowani, generują efekty lepszej jakości, zwiększają ogólną efektywność i produktywność oraz pomagają w tworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Tworzą miejsce, w którym chce się być.

Oczywiście motywowanie pracowników nie jest tak proste, jak się wydaje. W tym wpisie omówimy najważniejsze strategie motywowania pracowników – zarówno w teorii, jak i w praktyce. Jakie czynniki wpływają na poziom ich motywacji? Jakie szkolenia mogą pomóc w motywowaniu zespołu i dlaczego jest to tak ważne dla sukcesu twojej organizacji?

Dlaczego motywacja pracowników jest tak ważna dla Twojej organizacji?

Motywowanie pracowników jest kluczowe, jeśli chcesz, by osiągali z czasem jak najlepsze wyniki i działali sami z siebie, nie czekając na każde drobne polecenie. To właśnie ostatecznie prowadzi do większego sukcesu całej firmy. Ludzie, którzy z motywacją wewnętrzną i zainteresowaniem podchodzą do swojej pracy, przyczyniają się do poprawy jakości obsługi klientów. A to oczywiście przekłada się na większe obroty, ponieważ klienci wielokrotnie wracają do Ciebie po kolejne produkty/usługi!

Szkolenie w firmie a motywacja pracowników
Szkolenie w firmie a motywacja pracowników

Co więcej, zmotywowany zespół będzie zasilał energią do działania i motywacją Ciebie i każdego innego pracownika. W końcu wszystkie firmy potrzebują zmotywowanych specjalistów, jeśli chcą odnieść sukces – upewnij się, że Twoja nie zawiedzie, korzystając z omówionych tu strategii i pomysłów!

Motywowanie pracowników nigdy nie powinno być traktowane jako rzecz dodatkowa lub pozostawiona przypadkowi w prowadzeniu organizacji. Powinno być postrzegane jako jeden z pierwszych i głównych celów w dążeniu do sukcesu!

Inwestując czas w uświadomienie sobie co motywuje każdego pracownika, menedżerowie i przedsiębiorcy mogą uwolnić większy potencjał ludzki w zespołach, a jednocześnie zapewnić przestrzeń wszystkim zaangażowanym do czerpania ogromnej dumy ze swoich osiągnięć!

Stosując się do niektórych z omawianych tu praktyk, możesz spodziewać się lepszych wyników we wszystkich aspektach działalności biznesowej. Inteligencja emocjonalna w biznesie to solidny fundament, na której można budować zgrany i efektywny zespół. Przyniesie to korzyści również wszystkim zaangażowanym w rozwój firmy. Pamiętaj – zadbany i zaangażowany zespół jest jak dobrze naoliwiony silnik z pełnym bakiem. Bez paliwa nigdzie nie pojedziesz!

Motywowanie pracowników w teorii i praktyce – jakie metody sprawdzają się najlepiej?

Istnieje wiele teorii na temat tego, jak najlepiej motywować pracowników. Jedną z najbardziej znanych jest Hierarchia Potrzeb Maslowa, która mówi, że mamy różne poziomy potrzeb, które muszą być zaspokojone w określonej kolejności, abyśmy stali się spełnionymi i produktywnymi osobami.

Motywowanie pracowników w teorii i praktyce
Motywowanie pracowników w teorii i praktyce

Teoria ta sugeruje, że poczucie bycia docenionym, bezpiecznym i szanowanym jest podstawowym elementem udanej relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Inne metody obejmują zapewnienie jasnych i równych, uczciwych gratyfikacji, oferowanie zwiększających się nagród za dobre wyniki lub zapewnianie pozytywnych bodźców, takich jak dowartościowania. Wszystkie te metody mogą być skuteczne w motywowaniu pracowników, jeśli prawidłowo je wdrożysz.

Trzeba jednak pamiętać o elastyczności – każda osoba ma inne potrzeby i preferencje, jeśli chodzi o techniki motywacyjne. Warto również zauważyć, że same zachęty pieniężne nie zawsze wystarczą, by długoterminowo zwiększyć zaangażowanie i oddanie zespołu.

Jednymi z podstawowych i szeroko stosowanych założeń w motywowaniu pracowników są dwuczynnikowa teoria Herzberga i teoria osiągnięć McClellanda. Te teorie dają wgląd w to, dlaczego ludzie są motywowani przez pewne czynniki i mogą pomóc ci znaleźć sposób na dostosowanie swojego podejścia do stosowania odpowiednich dla danej chwili i osoby komunikatów.

Ponadto istnieje wiele praktycznych i gotowych do zastosowania metod, które możesz wykorzystać do motywowania pracowników, takich jak loteria żetonowa, działania związane z integracją zespołu, udzielania wspierającej informacji zwrotnej itp.

Motywowanie pracowników - w teorii i praktyce
Motywowanie pracowników – w teorii i praktyce

Jakie czynniki wpływają na motywację pracowników?

Wielu z najlepszych specjalistów w zakresie zarządzania zwraca nieustannie uwagę na pielęgnację satysfakcji z pracy, zaangażowania organizacyjnego, identyfikacji z filozofią firmy, stawianiu odpowiednich (możliwych do zrealizowania i motywujących) wyzwań w pracy czy pilnowanie zdrowej równowagi między życiem domowym a prywatnym.

Dzięki zrozumieniu tych czynników będziesz mógł opracować własne, elastyczne strategie dostosowane do każdego pracownika i nauczysz się spontanicznie rozwiązywać bieżące problemy, dzięki czemu pomożesz mu zachować motywację przez cały okres zatrudnienia w Twojej firmie.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na poziom motywacji pracownika w danym momencie. Na przykład jego cele osobiste, presja zewnętrzna (np. konkurencja ze strony innych pracowników czy organizacji), środowisko fizyczne (w tym subiektywny komfort i dobra organizacja miejsca pracy), obciążenie pracą (zbyt dużo lub zbyt mało pracy może szybko doprowadzić do wypalenia zawodowego i obniżenia motywacji) oraz jakość przywództwa i relacja, jaką współtworzy z pracodawcą lub menadżerem.

Ponadto istotnym czynnikiem motywującym jest dobra komunikacja między pracownikami lub odpowiednio wyrażane uznanie dla ich osiągnięć. Mogą one mieć znaczący wpływ na poziom morale i energii w organizacji. Menedżerowie powinni mieć dobry kontakt z pracownikami i regularnie udzielać im feedbacku. Pracownicy chcą wiedzieć, jakie są ich mocne strony i co mogą poprawić. Dzięki regularnemu feedbackowi, pracownicy będą w stanie lepiej zrozumieć swoją rolę w organizacji i lepiej wykonywać swoje zadania.

Ważne, abyśmy odpowiednio wcześnie zidentyfikowali potencjalne problemy i konflikty czy niedomówienia w zespole. Będziemy mieli wtedy pewność, że podejmujemy kroki w kierunku zbudowania autonomicznego i samonapędzającego się pod względem motywacji zespołu.

Motywowanie pracowników a inteligencja emocjonalna

Zarządzanie emocjami w miejscu pracy jest niezwykle ważnym elementem dobrego funkcjonowania organizacji. Emocje są przecież nieodłącznym elementem życia i choćbyśmy chcieli zamienić się w roboty i funkcjonować tylko na poziomie poznawczym i racjonalnym, nie jest to możliwe.

Zarządzanie emocjami w pracy polega na świadomym doświadczaniu, rozumieniu i zarządzaniu swoimi emocjami oraz emocjami innych ludzi. Osoby, które potrafią efektywnie zarządzać swoimi emocjami podejmują skuteczne decyzje i potrafią na bieżąco rozwiązywać nawet skomplikowane problemy. Dzięki temu lepiej funkcjonują w zespole i przynoszą firmie lepsze wyniki.

Jak zmotywować zespół pracowników?
Jak zmotywować zespół pracowników?

Motywacja a negatywne emocje

Jednym z kluczowych elementów zarządzania emocjami w pracy jest rozpoznawanie i kontrolowanie negatywnych emocji. Złość, zazdrość, gniew czy niepokój z jednej strony potrafią przysporzyć wielu wyzwań. Z drugiej dają możliwość do nauczenia się czegoś, zrezygnowania z niepotrzebnych czy szkodliwych zachowań, rozwiązania konfliktów czy przemyślenia własnych potrzeb i wartości.

Negatywne emocje mogą wpływać na nasze zdolności poznawcze i zniekształcać nasze myśli, dlatego też warto nauczyć się kontrolować swoje negatywne emocje i szukać sposobów na redukcję stresu w pracy, np. poprzez regularne ćwiczenia relaksacyjne czy medytację.

Kiedy pracownik doświadcza negatywnych emocji, może to prowadzić do zmniejszenia motywacji do pracy. Dobry menadżer będzie jednak potrafił je wykorzystać i przekuć w motywację i zaangażowanie. Odpowiednio ukierunkowana złość może mobilizować do działania, podobnie jak zazdrość. Niepewność może pomóc nam zadbać o szczegóły, przygotować się do ważnej prezentacji czy zadbać o jeszcze wyższy poziom kompetencji.

Negatywne emocje wpływają również na relacje między pracownikami. Kiedy pracownik jest pod wpływem negatywnych emocji, może to prowadzić do konfliktów z innymi pracownikami i wpłynąć na ogólną atmosferę w zespole. Z drugiej strony – odpowiednie przetworzenie tych emocji może sprawić, że pracownicy zaprzyjaźnią się ze sobą, będą sobie bardziej ufać i poczują, że mają wsparcie.

Osoby zarządzające organizacją muszą nauczyć się reagować na występowanie negatywnych emocji i stawiać czoła problemom, zamiast je ignorować.

Kolejnym ważnym elementem zarządzania negatywnymi emocjami w pracy jest umiejętność radzenia sobie z konfliktami. Konflikty są nieuniknione w relacjach z ludźmi, ale to, jak nimi zarządza dana organizacja, będzie miało  decydujący wpływ na całokształt wyników i motywację pracowników.

Negatywne emocje a motywacja w firmie
Negatywne emocje a motywacja w firmie

Pozytywne emocje a motywacja i zaangażowanie pracowników

Kolejnym ważnym elementem zarządzania emocjami w pracy jest budowanie pozytywnych emocji, a przez to pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Dobrze funkcjonujące zespoły charakteryzują się wysokim poziomem zaangażowania i lojalnością wobec organizacji.

Szczególnie ważne jest wspieranie pracowników w trudnych sytuacjach. Dzięki temu poczują oni więź z firmą i nie tylko wzrośnie ich zaangażowanie. Przede wszystkim będą chcieli dla firmy jak najlepiej i często sami z siebie zrobią coś więcej, niż minimum czy standard.

Dobrą praktyką jest uczenie pracowników, aby szukali pozytywnych aspektów swojej pracy i cieszyli się osiągnięciami. Również tymi wspólnymi, na które pracował dany zespół. Pozwoli to zacieśnić więzi w grupie, a także czuć dumę, że należy się właśnie do tego zespołu.

Kompetentny menadżer zawsze będzie szukał złotego środka pomiędzy negatywnymi, a pozytywnymi emocjami. Gdy pozytywnych emocji jest zbyt dużo, pracownicy mogą osiąść na laurach albo przejść w tryb zabawy i przestaną się odpowiednio przykładać. Z kolei zbyt dużo emocji negatywnych będzie prowadziło do wypalenia i poszukiwania przez pracowników innego pracodawcy.

Czy szkolenia pomogą Ci zmotywować pracowników?

Najlepszym sposobem na motywowanie pracowników jest odpowiednia edukacja i inwestowanie w możliwości rozwoju dostępne w Twojej organizacji. Może to być wszystko, począwszy od oferowania regularnych warsztatów szkoleniowych lub seminariów na różne tematy związane z ich zadaniami, a skończywszy na zapewnieniu programów mentorskich czy superwizyjnych dla nowo zatrudnionych pracowników. To właśnie nowi pracownicy potrzebują pomocy w procesach wdrożeniowych lub zadaniach związanych z ich obowiązkami, podczas wykonywania których nie są jeszcze odpowiednio pewni siebie.

Ponadto dobry menadżer powinien regularnie przekazywać podwładnym konstruktywne informacje zwrotne, aby pracownicy wiedzieli, na czym stoją, czego firma od nich wymaga. Powinni być dobrze zorientowani, jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące wydajności i ogólnego poziomu satysfakcji z pracy w ramach kultury organizacyjnej firmy.

Podejmując te wszystkie kroki, pomożesz stworzyć środowisko, w którym każdy czuje się doceniony i wspierany. Niezależnie od tego, jaką rolę pełni w strukturze organizacyjnej i jaki ma status.

Szkolenia a motywacja w organizacji

Aby mieć pewność, że posiadasz umiejętności niezbędne do skutecznego motywowania swoich pracowników, możesz także zainwestować w szkolenia dla siebie lub dla działu kadr. Ważne są wszelkie tematy związane z motywacją pracowników – szczególnie gdy szkolenia prowadzą doświadczeni praktycy.

Mogą to być seminaria na temat przywództwa, kursy komunikacji motywującej czy szkolenia dotyczące lepszego poznania siebie i swojej motywacji wewnętrznej, które pomogą wyposażyć menedżerów w umiejętności potrzebne do lepszego angażowani. Ponadto możesz korzystać z wielu dodatkowych, inspirujących źródeł, takich jak książki lub podcasty. Mogą one również dostarczyć Ci cennych informacji na temat skutecznego motywowania pracowników.

Szkolenia a motywacja w organizacji i firmie
Szkolenia a motywacja w organizacji i firmie

Motywowanie pracowników – klucz do sukcesu twojej organizacji

Warto zawsze pamiętać, że zawsze to ostatecznie menadżer odpowiada za to, czy zespół jest zmotywowany do pracy i czy osiągnie założone cele oraz rozwinie swoje umiejętności. Nie jest to łatwe zadanie, ale może ogromnie satysfakcjonujące, jeśli staniesz na wysokości zadania.

Wysoka motywacja obniża wskaźnik rotacji pracowników – zmotywowani pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy i mniej skłonni do szukania innych ofert zatrudnienia. Przyczynia się to do zmniejszenia kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Pracowników motywuje także poczucie kontroli i wpływu

Inną popularną teorią motywacji jest teoria oczekiwań Vrooma. Według tej teorii, ludzie podejmują działania, oczekując pewnych korzyści, np. nagrody lub awansu. Wpływ na ich motywację ma przede wszystkim ich przekonanie o możliwości zaspokojenia jakiejś potrzeby. Wiara, że ich działania przyniosą pożądane efekty.

Oprócz teorii, istnieje wiele oczywistych metod motywowania pracowników, jak na przykład prosty i jasny system nagród i kar. Nagrody, takie jak premie, awanse czy wakacje, mogą być dobrym sposobem na zmotywowanie pracowników do osiągania lepszych wyników, szczególnie pod koniec dłuższych projektów. Trzeba jednak pamiętać, że nagrody muszą być odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników i nie mogą być zbyt łatwe do zdobycia, bo wtedy wywołają prędzej znudzenie, niż motywację.

Pracownicy lubią, gdy ich wysiłki zostają docenione, dlatego ważne jest, aby menedżerowie regularnie wyrażali swoją wdzięczność za pracę zespołu, również publicznie (choć tu warto zachować ostrożność).

Czasem za dobrze wykonaną pracę warto udzielić dodatkowej, nie założonej przez pracownika nagrody, np. w postaci biletów na koncert czy voucherów na zakupy.

Jak motywować pracowników w organizacji?
Jak motywować pracowników w organizacji?

Motywuje nas wolność i poczucie sensu

Innym sposobem motywowania pracowników jest dawanie im większej swobody w wykonywaniu swojej pracy. Pracownicy chcą czuć się odpowiedzialni za swoje zadania i mieć swobodę w podejmowaniu decyzji. Dlatego warto pozwolić im na samodzielność i unikać niepotrzebnego nacisku. Oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku i dobrego smaku.

Satysfakcję z pracy daje też jasna i klarowna wizja tego, co pracownik chce osiągbnąć w dłuższej perspektywie. Pracownicy lubią mieć poczucie, że ich praca ma sens i przynosi efekty – nie tylko finansowe. Jeśli nie widzą, że ich praca przynosi pożądane wyniki, komuś pomaga lub ułatwia życie, a w związku z tym nie jest wartościowa, mogą zacząć szybko tracić motywację.

Kultura organizacji a motywacja pracowników

Kultura organizacyjna ma duży wpływ na motywację pracowników. Chodzi oczywiście o dobre zasady i procedury na każdą okazję, żeby pracownicy nie musieli wymyślać za każdym razem koła od nowa. Proste decyzje warto zautomatyzować, żeby nie tracić czasu i energii na niepotrzebne roztrząsanie małych spraw. Dobra kultura firmy, razem z filozofią, są jak stabilny fundament pod nogami, na którym pracownicy czują się bezpiecznie.

Długoterminowe wspieranie motywacji zespołu

Rozwińmy nieco temat szkoleń. Jedną z najważniejszych grup są szkolenia z umiejętności miękkich – takich jak zarządzanie czasem, skuteczna komunikacja interpersonalna, role i współdziałanie w zespole czy mediacje i negocjacje. Umiejętności miękkie to także cały świat świadomości własnych emocji zarządzania nimi oraz wpływu na emocje innych ludzi.

To właśnie miejsce na szkolenia, które organizuje i przeprowadzają trenerzy zaangażowani w nasz projekt – EIExpert. Potężnym atutem w naszym przypadku jest głębokie oparcie w nauce i danych statystycznych. Czasem szkolenie z umiejętności miękkich przypomina nieco koncert życzeń i próby machania czarodziejską różdżką. Nie podczas współpracy z nami, ponieważ jako jedni z nielicznych, każde narzędzie i treść szkoleniową, tak jak to tylko możliwe, najpierw opieramy na zweryfikowanej naukowo teorii. Obiecać można wszystko, a na końcu i tak zawsze zwyciężają fakty.

Innym rodzajem istotnych szkoleń, są te twarde – z technologii i narzędzi pracy, obsługi komputera czy maszyn. Ta konkretna edukacja pomoże pracownikom w lepszym wykorzystaniu dostępnych narzędzi i zwiększeniu efektywności swojej pracy.

Motywowanie pracowników w biznesie - jak robić to skutecznie?
Motywowanie pracowników w biznesie – jak robić to skutecznie?

Motywowanie pracowników w praktyce – inspirujące przykłady z najlepszych firm

Świetnym rozwiązaniem, gdy nie mamy w danym momencie pomysłu jak zmotywować zespół, jest inspirowanie się rozwiązaniami sprawdzonymi i używanymi przez najlepszych. Firmy takie jak Google, Apple, Zappos, niektóre linie lotnicze czy choćby Netflix popełniły na drodze do wielkości prawdopodobnie wszystkie możliwe błędy. Dziś ich działania są jednak kopalnią świetnych pomysłów, jak np.:

– wysokiej jakości szkolenia, superwizje, coaching i mentoring,

– bezpłatne ubezpieczenia i programy medyczne, sportowe, wsparcie psychologiczne,

– zaangażowanie pracowników w działalność prospołeczną, proekologiczną, dobroczynność,

– możliwość samoorganizacji czasu pracy, wyznaczania własnych celów, swobodę w realizowaniu zadań,

– imprezy integracyjne, współorganizowane przez pracowników, by mogli wybrać oni aktywności, które ich interesują,

– dodatkowe, niecodzienne gratyfikacje, jak salon piękności czy masażu, SPA, loty balonem, skoki ze spadochronem,

– orientalne wycieczki zapewniające przygody, które pracownicy zapamiętają na lata i będą kojarzyć z Twoją organizacją.

Jakie masz teraz pomysły i sposoby na motywowanie pracowników w firmie?

Na koniec lektury zapraszamy Cię do refleksji, a być może nawet burzy mózgu. Jak teraz patrzysz na motywowanie zespołu? Czy masz jakieś nowe pomysły i spostrzeżenia? Jeśli tak – zachęcamy Cię do wprowadzenia jak najszybciej pozytywnych zmian w swoim biznesie czy organizacji!

Dr Rafał Szewczyk
Dr Rafał Szewczyk
Doktor psychologii i magister ekonomii, współredaktor Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej. Prezes Neurostimulus sp. z o.o. – firmy zarządzającej marką EI Expert. Realizował lub współrealizował projekty szkoleniowe dla HP, PepsiCo, L’Oreal czy Sheraton. Jako psycholog posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W swojej działalności badawczo-rozwojowej kieruje się dewizą Homo homini consulere debet, tzn. Człowiek człowiekowi powinien pomagać.

Czytaj też…

  • Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

IE - emocje, IE - teoria / wiedza akademicka, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak trudno jest odróżnić nasze uczucia, emocje i nastroje? Dr Rafał Szewczyk, ekspert od psychologii emocji, przenika przez złożoność naszych wewnętrznych doświadczeń, aby pomóc nam zrozumieć, jakie są między nimi różnice i dlaczego zrozumienie ich jest kluczowe dla naszego dobrostanu.

  • Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

IE - emocje, IE i motywacja, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne przemówienia polityczne wywołują w Tobie silne emocje? W dzisiejszych czasach politycy i ich doradcy są mistrzami w manipulowaniu emocjami, aby zdobyć poparcie i wpływać na decyzje wyborców. W tym artykule odkryjemy, jak emocje, takie jak strach, są używane jako narzędzie manipulacji, i jak możemy się przed tym bronić, stając się bardziej świadomymi obywatelami. Dowiedz się, jak zidentyfikować i zrozumieć taktyki manipulacji emocjonalnej, aby dokonywać bardziej przemyślanych wyborów politycznych.

  • Odkryj wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

Odkryj 4 metody, by poznać wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

IE - emocje, IE w biznesie, IE w edukacji, IE w życiu, Psychologia wiedza|

Każda Twoja decyzja wynika z wartości, które uważasz za ważne. Ale czy naprawdę je znasz? Dr Rafał Szewczyk przedstawia metody, dzięki którym odkryjesz wartości kierujące Twoim życiem. Zrozum siebie lepiej i zacznij żyć w pełnej harmonii z własnymi przekonaniami.

Czym jest system EI Expert?

Zapraszamy:

Indywidualna diagnoza inteligencji emocjonalnej wraz z sesją edukacyjno-coachingową
Zostaw komentarz