Loading...

EI Expert – SZKOLENIA DLA FIRM

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE…

…pomagasz:

-być lepszym liderem
-motywować
(współ)pracowników
-osiągąć lepsze wyniki sprzedaży
-zwiększyć wydajność i produktywność
(współ)pracowników,
-zmniejszyć rotację (współ)pracowników
-efektywnie się komunikować i redukować konflikty w swoim miejscu pracy
-rozwijać kadrę menedżerską
-zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego
-zwiększyć odporność na stres
-budować i rozwijać efektywne zespoły w organizacjach rozwijać kadrę menedżerską
-zwiększyć dobrostan
liderów i (współ)pracowników

Właśnie w tym celu stworzyliśmy System EI Expert do diagnozy i treningu inteligencji emocjonalnej (IE) w biznesie.

Nasz system oparty jest o pierwszy polski Test Inteligencji Emocjonalnej (TIE) opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie koncepcji badaczy z Uniwersytetu Yale.

-zindywidualizowany

-wysoce wiarygodny

-praktyczny

-normalizowany na populacji polskiej (próba normalizacyjna N = 5294)

-rzetelny (alfa Cronbacha testu TIE = 0,88) nowoczesny

-przeznaczony do diagnozy indywidualnej i zespołowej

W czasach dotkniętych taką niepewnością, jakiej obecnie doświadczamy, kompetencje emocjonalne będą miały coraz większe znaczenie. Wiedza i umiejętności pracowników są bezcennym zasobem każdej organizacji. Aby zasoby te w pełni wykorzystywać i czerpać z wartości, jaką każda z zatrudnionych osób wnosi do firmy, warto zadbać o to, by pracownicy sprawnie się komunikowali i współpracowali w zespołach oraz pomiędzy zespołami.

Umiejętność adekwatnego rozpoznawania i wyrażania potrzeb ma tutaj fundamentalne znaczenie, sama zaś opiera się na zdolnościach składających się na inteligencję emocjonalną.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której Paweł, menedżer kilkuosobowego zespołu, przychodzi do pracy i spotyka w kuchni Monikę, szefową innego zespołu w tym samym pionie. Zespół Pawła przegrał właśnie konkurs ofert i nie zrealizuje projektu u klienta, na który jego członkowie bardzo liczyli. Zespół Moniki dostarczył podwładnym Pawła części informacji niezbędnych do przygotowania oferty (ramy czasowe oraz kosztorys projektu). Paweł podniesionym głosem oskarża pracowników Moniki o to, że przez zawyżanie kosztów i nieuzasadnioną ostrożność „położyli” ofertę.

Emocją, jaką Paweł wyraża podczas tej rozmowy, jest złość. Czy jest to jednak jedyna emocja, jaką odczuwa? Paweł i jego zespół utracili możliwość realizacji projektu, możliwe zatem, że prawdziwą emocją doświadczaną przez Pawła jest smutek. Jego emocją wtórną, maskującą pierwotny smutek, jest złość (jak radzić sobie ze złością).

Paweł nie zdaje sobie sprawy ze swojego smutku. Gdyby potrafił go pokazać, Monika mógłby mu pomóc. Mogłaby powiedzieć, że jest jej przykro z powodu przetargu. Zaprosiłaby go też do rozmowy o tym, jak lepiej oceniać przetargi. Chodzi o to, by nie tworzyć ofert, które nie przynoszą zysku. Paweł pokazał złość i oskarżył Monikę. Przez to stracił szansę na pomoc. Gdyby zrozumiał, że jest smutny, a nie zły, wszyscy w firmie skorzystaliby na tym. Uczyliby się więcej i byliby lepsi w tym, co robią.

Proponujemy Państwa organizacji / firmie trening, w wyniku którego Państwa menedżerowie oraz pracownicy zyskają:

  • Umiejętność trafniejszego rozpoznawania emocji własnych i innych osób

  • Zdolność do podejmowania lepszych decyzji na bazie rozpoznawania i rozumienia
    emocji

  • Umiejętność takiego modyfikowania stanu emocjonalnego własnego i innych osób, by zwiększyć skuteczność działania i poprawić jakość realizacji zadań, a także by skutecznie zapobiegać konfliktom
  • Zdolność do towarzyszenia pracownikom (podwładnym lub kolegom / koleżankom) w sytuacji niepewności lub stresu i pozytywnego wpływania na ich motywację i zaangażowanie.

Warsztaty dla firm szyte na miarę potrzeb

Nasze warsztaty są szyte na miarę – szczegółowy program przedstawiamy po zbadaniu specyfiki Państwa biznesu oraz potrzeb uczestników. Warsztaty mogą odbywać się stacjonarnie lub online. W formule 1 lub 2-dniowego szkolenia lub 4 godzinnych modułów realizowanych w odstępie tygodniowym. Możemy również zrealizować pełny trening inteligencji emocjonalnej – dostosowując go do Państwa pracowników i modelu biznesowego.

Niezależnie od formy, nasze warsztaty to nie tylko czas spędzony na Sali szkoleniowej lub online – to także zadania do wykonania przed szkoleniem oraz follow-up (na życzenie możliwe indywidualne wsparcie dla uczestników w formie sesji osobistych z coachem).

Zapraszamy do kontaktu!

Diagności i Trenerzy

zespół, Rafał Szewczyk, EI EXPERT, inteligencja emocjonalna

Dyplom psychologa zdobyłem na Uniwersytecie Wrocławskim. Na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniłem doktorat na temat wpływu treningów pamięci roboczej (tzw. brain-fitness) na racjonalność podejmowanych decyzji oraz zdolność do odraczania gratyfikacji. Jako psycholog praktyk i naukowiec, w oparciu o rzetelną wiedzę tworzę skuteczne narzędzia rozwojowe dla ludzi. 

Uczę ludzi od 2009 roku. Szkolę trenerów, coachów, specjalistów HR, psychologów, pedagogów, managerów, dyrektorów. 

Dlaczego jestem dobry w tym, co robię? 

Wyzwania emocjonalne w kontekście biznesowym przerabiałem na własnej skórze zarówno jako pracownik, założyciel start-upu, pracodawca i manager. Praca z ludźmi jest moją codziennością, a sukcesy moich współpracowników, uczestników szkoleń i treningów są niewyczerpanym źródłem satysfakcji, inspiracji i motywacji. Skutecznie pomagam ludziom wzrastać w ich drodze do większej samoświadomości, odporności psychicznej i zdolności posługiwania się emocjami tak, aby działały na korzyść ludzkości. 

Dr Rafał Szewczyk

Wykształcenie psychologiczne zdobywałam pod kuratelą wybitnych profesorów i profesorek w Instytucie Psychologii KUL, na Uniwersytecie w Lyonie (Francja), a także na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktorat z psychologii poznawczej obroniłam w 2020 r. 

Uczę ludzi od 2013 roku. Prowadzę szkolenia dla trenerów i osób indywidualnych. Mam doświadczenie w projektach badawczo-wdrożeniowych, a także rekrutacyjnych i promocyjnych. Przeprowadziłam kilkadziesiąt diagnoz inteligencji emocjonalnej dla rozmaitych osób, w tym managerów, dyrektorów, trenerów, biegłych sądowych, pracowników HR oraz wielu innych profesji. 

Dlaczego jestem dobra w tym, co robię? 

Obfite pokłady empatii łączę z analitycznym podejściem naukowca. Jestem osobą wrażliwą, a zarazem wysoko skuteczną. Dużo czuję, współodczuwam, przewiduję. A jednocześnie dużo sprawdzam, analizuję, weryfikuję. Zawzięcie wierzę, że prawda i jakość zawsze się obroni. 

dr Marta Szewczyk

Skontaktuj się z nami

Przygotujemy ofertę skrojoną idealnie pod potrzeby Twoje i Twojej firmy