Certyfikacja na diagnostę EI Expert składa się z 4 etapów:

Pobierz:

REGULAMIN SZKOLEŃ

Jakie kryteria muszę spełnić, aby móc zostać certyfikowanym diagnostą?

O udziale w certyfikacji na diagnostę EI Expert decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywna weryfikacja kryteriów niezbędnych do używania narzędzia. W celu dbałości o jakość prowadzonych diagnoz, możesz wziąć udział w procesie certyfikacji, jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • jesteś pełnoletni, masz wyższe wykształcenie (studia magisterskie, licencjackie lub inżynierskie),
 • pracujesz jako psycholog / pedagog / terapeuta LUB w działach HR LUB jako trener / coach / mentor,
 • posiadasz minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.

Osoby o innym profilu zawodowym mogą starać się o uzyskanie certyfikatu po indywidualnym ustaleniu warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Jakie są korzyści z zostania certyfikowanym diagnostą?

 • Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i certyfikat diagnosty Ei Expert uprawniający do posługiwania się testem TIE w diagnozie indywidualnej.
 • Wzbogacisz swój warsztat pracy o uznane, specjalistyczne narzędzie psychometryczne, którego wiarygodność i rzetelność zostały potwierdzone badaniami naukowymi, a które może być pomocne przy badaniu luk kompetencyjnych oraz potrzeb szkoleniowych/coachingowych.
 • Będziesz miał okazję poznać lepiej siebie i rozpocząć pracę nad rozwojem własnej inteligencji emocjonalnej.
 • Otrzymasz dostęp do portalu pozwalającego na zarządzanie licencjami TIE i dostępnymi wersjami Podręcznika Inteligencji Emocjonalnej.
 • Zdobędziesz nowe umiejętności pozwalające na bardziej profesjonalną pracę z ludźmi.
 • Otrzymasz dostęp do tworzonych na bieżąco aktualizacji metody oraz wielu materiałów dodatkowych wspierających Cię w pracy jako diagnosta EI Expert.
 • Zyskasz widoczność na naszej stronie jako certyfikowany diagnosta EI Expert.
 • Powiększysz swoją sieć kontaktów zawodowych.

Jaki jest koszt i co otrzymam w cenie procesu certyfikacyjnego?

Koszt certyfikacji w formie on-line
dla diagnostów W BIZNESIE (na użytek komercyjny):

3280 złotych brutto

Koszt certyfikacji w formie on-line
dla diagnostów W EDUKACJI (na użytek niekomercyjny):

1280 złotych brutto

Cena obejmuje:

 • Przeprowadzenie Twojej indywidualnej diagnozy i opracowanie Praktycznego podręcznika Twojej inteligencji emocjonalnej.
 • 4-stopniowy proces certyfikacji dający Ci gwarancję zdobycia wiedzy i kompetencji merytorycznych.
 • Certyfikat diagnosty EI Expert.
 • Pakiet startowy do przebadania 10 osób i opracowanie dla nich spersonalizowanych Praktycznych podręczników inteligencji emocjonalnej wraz z wersją rozszerzoną dla diagnosty i streszczeniem dla szefa (5 diagnoz zostanie przeprowadzonych w trakcie trzeciego etapu certyfikacji).
 • Materiały szkoleniowe oraz materiały dodatkowe do wykorzystania z klientami po certyfikacji.
 • Podręcznik zawierający analizę rzetelności i trafności testu TIE oraz normy dla różnych grup wiekowych.
 • Wsparcie merytoryczne po certyfikacji.
 • Możliwość udostępnienia Twojego profilu na naszej stronie internetowej.

Kalendarz szkoleń

Szkolenia mogą zostać zrealizowane w dowolnym miejscu na terenie UE, również dla mniejszych grup.
W celu ustalenia terminu, ceny i miejsca – zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza.

Diagnostyka inteligencji emocjonalnej
w biznesie

Najbliższe szkolenie on-line
(przez platformę Livewebinar):

6-8 kwietnia, godz. 9:00 – 13:00 – część I + 26-27 kwietnia, godz. 9:00 – 13:00 – część II

5-7 maja, godz. 9:00 – 13:00 – część I + 25-26 maja, godz. 9:00 – 13:00 – część II

7-9 czerwca, godz. 9:00 – 13:00 – część I + 24-25 czerwca, godz. 9:00 – 13:00 – część II

Pełna certyfikacja obejmuje dwie części – łącznie 5 dni. Po pierwszych trzech dniach szkolenia otrzymasz 5 testów do wykorzystania w swoim portalu diagnosty. Twoim zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie badania wraz z rozmową diagnostyczną z dowolnymi osobami lub klientami do czasu ostatniego dnia szkolenia i egzaminu.

Diagnostyka inteligencji emocjonalnej
w edukacji

Najbliższe szkolenie on-line
(przez platformę Livewebinar):

9-10 kwietnia, godz. 9:00 – 13:00 – część I + 28-29 marca, godz. 9:00 – 13:00 – część II

10-11 maja godz. 9:00 – 13:00 – część I + 31 maja-1 czerwca, godz. 9:00 – 13:00 – część II

4-5 czerwca, godz. 9:00 – 13:00 – część I + 28-29 czerwca, godz. 9:00 – 13:00 – część II

Po pierwszych dwóch dniach szkolenia otrzymasz 5 testów do wykorzystania w swoim portalu diagnosty. Twoim zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie badania wraz z rozmową diagnostyczną z dowolnymi osobami lub klientami do czasu ostatniego dnia szkolenia i egzaminu.

Formularz zgłoszeniowy


Poznaj lepiej siebie i ludzi, z którymi pracujesz.
Razem odkryjcie swoje mocne strony i obszary z potencjałem rozwojowym.

Napisz do nas