Loading...
Blog – inteligencja emocjonalna i jej wpływ2019-12-15T14:05:39+00:00

Zastosowanie Systemu EI EXPERT w biznesie

  • diagnoza kompetencji przywódczych
  • pomoc w planowaniu ścieżki awansu
  • rozwój kadry menadżerskiej
  • możliwość użycia w ramach assessment center
  • rekrutacja na stanowiska kierownicze
  • rekrutacja na stanowiska zw. z obsługą klienta
  • poprawa komunikacji z pracownikiem oraz między członkami zespołu
  • rozwój kompetencji miękkich np. negocjacje, sprzedaż
  • poprawa obsługi klienta

Poznaj lepiej siebie i ludzi, z którymi pracujesz.
Razem odkryjcie swoje mocne strony i obszary z potencjałem rozwojowym.

Napisz do nas