Chyba nikt już nie ma wątpliwości, inteligencja emocjonalna (IE; EQ) jest ważna zarówno w obszarze prywatnym, jak i zawodowym. Jak donosi Harvard Business Review Polska „tysiące badań akademickich wykazało, że naukowa ocena EQ jest narzędziem umożliwiającym trafne przewidywanie wydajności pracy, potencjału przywódczego, przedsiębiorczości oraz zatrudnialności. Co więcej, znaczenie EQ wyraźnie widać poza kontekstami związanymi z pracą, ponieważ wyższe wyniki oceny są powiązane z sukcesem w relacjach, zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz poczuciem szczęścia”. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Inteligencja emocjonalna w biznesie – przykłady firm i badania naukowe

Wiele badań naukowych, jak i case study różnych firm wskazuje na związek inteligencji emocjonalnej z biznesem. Przykładowo wyniki badania przeprowadzonego przez Johnson&Johnson pokazały, że osoby z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej zarobiły średnio 29 000 dolarów więcej niż osoby te mające niższy poziom IE (zob. tutaj). Innym przykładem zaś jest firma Us Air Force, która zaczęła badać wykorzystanie inteligencji emocjonalnej do przewidywania rezultatów w programach szkoleniowych dla pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego i skoczków. W konsekwencji zaoszczędziła 190 milionów dolarów (Bar-On, 2010).

Wykorzystanie badania poziomu inteligencji emocjonalnej, a także jej treningu może zatem z jednej strony generować dodatkowe zyski, ale też i zmniejszać koszty. Przykłady innych firm pokazują, że dzięki selekcji liderów pod kątem inteligencji emocjonalnej w PepsiCo uzyskano o 10% większą wydajność (McClelland, 1998), a duża firma farmaceutyczna poprzez wzrost inteligencji emocjonalnej o 8,9% odnotowała dwucyfrowy wzrost zysku (Samanek, Morrison; 2015). Przyglądając się takim wynikom, aż trudno uwierzyć, że badanie i rozwój inteligencji emocjonalnej jest wciąż tak mało popularny w Polsce.

Inteligencja emocjonalna w bizesie, cytat, EI expert, EI, EQ

W badaniach naukowych również znajdujemy potwierdzenie, że inteligencja emocjonalna w biznesie to nie mit.

Badania pokazuję m.in., że poziom inteligencji emocjonalnej dobrze przewiduje skuteczność w pracy zespołowej (Jordan i Troth, 2004; Offermann, Bailey, Vasilopoulos, Seal i Sass, 2004). Okazało się, że zespoły złożone z osób potrafiących dobrze zarządzać swoimi emocjami i adekwatnie je wyrażać miały znacznie lepsze wyniki niż te, których członkowie mieli w tych sferach deficyty. Jest to tyle istotne, że funkcjonowanie firmy zależy od grona osób w niej pracujących. Umiejętności, które wspierają lepszą komunikację między ludźmi i efektywne budowanie zespołów są zatem na wagę złota. Zwłaszcza teraz, gdy coraz więcej firm odchodzi od tradycyjnego, hierarchicznego modelu zarządzania.

Dodatkowo, jest wiele badań potwierdzających relację między inteligencją emocjonalną a chęcią zmiany pracy (np. pracy Praveen i Narashiman, 2014; Carmeli, 2003). Oznacza to, że wyższy wynik inteligencji emocjonalnej wiąże się z niższą chęcią zmiany pracy, a tym samym potencjalnie niższym poziomem rotacji. To korzyść dla firmy, jeśli weźmiemy pod uwagę na ogromne koszty związane z procesem rekrutacji. O tym, ile firmy kosztuje rotacja bardzo ciekawie pisał Marcin Majrzak – CEO Concept Intelligence – na swoim profilu LinkedIn.

Inteligencja emocjonalna w biznesie – badania z wykorzystaniem TIE

W badaniach z użyciem TIE, czyli autorskim i polskim testem do pomiaru inteligencji emocjonalnej, ogólny poziom IE odróżniał menedżerów od pracowników nie pełniących funkcji kierowniczych: menedżerowie mieli wyższą IE (Wojtowicz, 2010).

W innych badaniach (Wrzosek-Brodiuk, 2009) reprezentatywna próba 114 menedżerów średniego i wyższego szczebla z branży finansowej i farmaceutycznej uzyskała w TIE wyższe wyniki od grupy kontrolnej o zbliżonych charakterystykach. Różnica wynosiła aż 17% w przypadku EQ. W rozbiciu na szczegółowe zdolności menedżerowie uzyskali wyniki wyższe o 12% w percepcji, 19% w rozumieniu, 18% w asymilacji i 19% w zarządzaniu emocjami.

Autorka stwierdziła, że „wysoki poziom IE może być związany z większą świadomością liderów, co do wagi zróżnicowania repertuaru zachowań przywódczych, stosowania stylów budujących długoterminowe zaangażowanie pracowników oraz z wyższym poziomem aspiracji do ich stosowania” (s. 46). Menedżerowie o wyższej IE byli także postrzegani jako bardziej efektywni liderzy, choć dotyczyło to tylko wybranych aspektów przywództwa, tj. sytuacyjnego (w przeciwieństwie do długoterminowego) i transformacyjnego (w przeciwieństwie do transakcyjnego).

Inteligencja emocjonalna w bizesie, ciekawostka, EI expert, EI, EQ

W kolejnych badaniach udział wzięło 60 menedżerów niższego, średniego i wyższego szczebla zarzadzania (Niewińska, 2009). Wyniki pokazały, że menedżerowie średniego szczebla mieli wyższy EQ niż niższego szczebla aż o 25%. Z kolei menedżerowie wyższego szczebla mieli istotnie wyższe wyniki w skali zarządzania emocjami niż niższego szczebla. Okazało się również, że menedżerowie zarządzający ludźmi uzyskują aż o 33% wyższe wyniki EQ niż menedżerowie zajmujący samodzielne stanowiska. Jednak co ciekawe, im wyższy szczebel w hierarchii, tym niższa tendencja do emocjonalnego stylu radzenia sobie ze stresem, a tym większa rola stylu zadaniowego. Inteligencja emocjonalna to predyktor sukcesu nie tylko w grupach menedżerów, ale również w specyficznych grupach zawodowych. To predyktor wszędzie tam, gdzie efektywność jest ściśle powiązana z kontaktem z drugim człowiekiem, np. wśród telemarketerów, pielęgniarek czy handlowców. Więcej na ten temat możesz się dowiedzieć z tego artykułu.

Czy dla Ciebie inteligencja emocjonalna w biznesie ma znaczenie? Czy uważasz, że warto się nią zainteresować czy może to moda, która szybko przeminie?