Szkolenie certyfikacyjne – Trener EI Expert:

Jako trener EI Expert będziesz potrafił pomagać innym w:

 • rozpoznawaniu i rozumienie emocji
 • poznawaniu narzędzi i budowaniu katalogu pomysłów do radzenia sobie z niekomfortowymi stanami i oporem w stosunku do nowych wyzwań codziennej pracy i życia prywatnego
 • zarządzaniu emocjami – własnymi i innych osób:
  • wykorzystanie energii, jaką dają emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne
  • wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi (własnymi i innych) w sytuacji zmian
  • rozróżnienie i rozpoznanie u siebie przekonań wspierających i ograniczających
  • budowanie charyzmy i zdolności przywódczych na kompetencjach emocjonalnych

Uczestnicy Twoich treningów zdobędą:

 • wiedzę:
  • jakie są behawioralne i fizjologiczne objawy emocji
  • jak emocje wpływają na efektywność działania
  • jak myśli i przekonania wpływają na zarządzanie emocjami w sytuacji zmiany
 • umiejętności:
  • identyfikacji szczerych i nieszczerych ekspresji emocjonalnych (np. gdy ktoś kłamie)
  • wykorzystania emocji do zwiększenia efektywności osobistej i społecznej (np. w komunikacji)
  • świadomego zastosowania różnych sposobów radzenia sobie z emocjami
 • kompetencje:
  • większy zasób słownikowy na określenie emocji, afektów, uczuć i nastrojów
  • radzenie sobie ze stanami emocjonalnymi, szczególnie w sytuacji zmiany
  • nowe sposoby zarządzania emocjami własnymi i innych
 • świadomość:
  • rangi emocji w życiu
  • różnic w ekspresji emocji i różnorodności granic emocjonalności innych ludzi
  • wpływu różnych stanów emocjonalnych na własne samopoczucie oraz relacje z innymi

Cena: 2000 zł brutto

Kalendarz treningów kwiecień/czerwiec 2021 online :

1-2 kwietnia I część + 20 kwietnia II część

12-13 maja I część + 27 maja II część

10-11 czerwca I część + 30 czerwca II część

Pobierz:

PROGRAM SZKOLENIA
REGULAMIN SZKOLEŃ

Formularz zgłoszeniowy


Poznaj lepiej siebie i ludzi, z którymi pracujesz.
Razem odkryjcie swoje mocne strony i obszary z potencjałem rozwojowym.

Napisz do nas