Efektywna, skuteczna komunikacja interpersonalna

Efektywna komunikacja

Zacznijmy od tego, czym jest samo pojęcie “komunikacja interpersonalna”, które często stosuje się podczas rozmów o efektywnej komunikacji. Otóż komunikacja interpersonalna to proces wymiany informacji między co najmniej dwiema osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, potrzeb, intencji, postaw itp. Jest istotną częścią naszego codziennego życia, ponieważ pomaga nam tworzyć relacje z innymi, wyrażać nasze potrzeby i pragnienia oraz budować zaufanie.

Każda informacja (komunikat) składa się z elementów werbalnych i niewerbalnych. Te pierwsze pozwalają nam lepiej przekazywać konkretne informacje dzięki wspólnemu znaczeniu słów. Drugie natomiast służą nieco mniej świadomemu przekazywaniu naszego nastawienia do przekazywanej treści.

Czym jest skuteczna i efektywna komunikacja?

Elementami komunikacji są kodowanie i dekodowanie – różnie pojmowane procesy, dzięki którym możemy się rozumieć. Na co dzień rzadko zastanawiamy się nad tym, ale proces komunikacji to proces nieustannego szyfrowania i odszyfrowywania informacji. Im lepszym szyfrantem i jesteś, tym lepiej będziesz sobie radzić w relacjach z ludźmi.

Kluczowym aspektem w komunikacji międzyludzkiej jest jej aspekt ukryty. W nim właśnie wszystko zależy od mimiki rozmówcy, tonu głosu, delikatnych ruchów i ustawienia całego ciała i oczywiście kontekstu sytuacji, w której komunikat został nadany.

Słowo ,,komunikacja’’ pochodzi z łaciny od słowa comunis (wspólnota).

Kluczowym warunkiem efektywnej komunikacji jest wspólne dążenie do porozumienia.

Efektywna komunikacja interpersonalna dzięki podniesieniu inteligencji emocjonalnej
Efektywna komunikacja interpersonalna dzięki podniesieniu inteligencji emocjonalnej

Efektywna komunikacja – próba definicji

Efektywną komunikację możemy zdefiniować na kilka sposobów:

 • Jako takie przekazywanie informacji (komunikatów), które pozwala na zgodne z intencją odczytanie ich przez drugą osobę. Ważnym elementem jest tu odbiór rozmówcy, ponieważ komunikując się chcemy, by ludzie odebrali nas w określony sposób, a czasem spełnili naszą prośbę czy polecenie.
 • Efektywna komunikacja polega na wzajemnej wymianie informacji przez obie strony w celu osiągnięcia wspólnego zrozumienia. Wymaga dobrych umiejętności słuchania i jasnego wyrażania się.
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna to umiejętność jasnego i efektywnego porozumiewania się z innymi ludźmi. Oznacza to, że potrafimy wyrażać się otwarcie i szczerze, rozumiejąc jednocześnie uczucia, potrzeby i perspektywy innych ludzi. Obejmuje ona aktywne słuchanie, jak również mówienie z jasnością i zrozumieniem.
 • Efektywna komunikacja jest kluczową umiejętnością sukcesu zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Obejmuje umiejętność skutecznego przekazywania wiadomości i interpretowania sygnałów niewerbalnych w celu stworzenia znaczącego dialogu. Dzięki skutecznym umiejętnościom komunikacji interpersonalnej ludzie są lepiej przygotowani do radzenia sobie z konfliktami, budowania znaczących relacji z innymi, a nawet wywierania wpływu na otoczenie.
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna polega na umiejętności słuchania, zwracania uwagi, udzielania informacji zwrotnej i rozumienia perspektywy drugiej osoby. Wiąże się to również z umiejętnością przekazywania własnych myśli i uczuć w jasny sposób, tak aby druga osoba mogła je zrozumieć.

Bez względu którą którą definicję efektywnej komunikacji wybierzemy, skuteczna komunikacja interpersonalna jest kluczową umiejętnością, którą wszyscy musimy rozwijać. Jest ona niezbędna do budowania relacji, tworzenia połączeń i osiągania sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W tym wpisie przyjrzymy się jak komunikować się efektywniej, dlaczego dlaczego warto uczyć się skutecznej komunikacji interpersonalnej, jak ona wygląda, jak ją osiągnąć i jakie są potencjalne bariery, które mogą ją zakłócić.

Jak dawać efektywną informację zwrotną, by zmotywować rozmówcę, w tym pracownika?

Zarządzanie wymaga nie tylko umiejętności biznesowych, ale także zdolności do efektywnego komunikowania się z zespołem. Wśród wielu czynników, które wpływają na twojego współpracownika, umiejętność dawania informacji zwrotnej odgrywa kluczową rolę.

Pierwszym krokiem jest kontrolowanie swojego stylu komunikacji. Informacja zwrotna powinna być przekazywana w sposób zdecydowany, ale empatyczny. Intonacja i sposób, w jaki coś zostało powiedziane, są ważnym elementem komunikacji. Większość zadań jest wykonywana dzięki współpracy, dlatego poszczególni członkowie zespołu powinni czuć się komfortowo podczas rozmowy z menedżerem.

Pamiętaj, że zarówno komunikacja werbalna, jak i pisemna są istotne. Często zapomina się o znaczeniu komunikacji niewerbalnej. Opanowanie mowy ciała, w tym kontaktu wzrokowego i gestów, może pomóc w tworzeniu wrażenia bliskości i zrozumienia.

W codziennej pracy, zasady komunikacji powinny być jasno określone. W sytuacjach trudnych związanych z krytyką, ważne jest, aby skoncentrować się na działaniu, a nie na osobie. Zaproponuj konkretne metody poprawy i wskaż, jak osiągnięcie celów może wpłynąć na biznes.

Metoda FUKO

Metoda FUKO to skuteczne narzędzie, które możesz wykorzystać do poprawnej komunikacji zwrotnej zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim. FUKO jest akronimem czterech kluczowych elementów tej metody, które to są: Fakty, Uczucia, Konsekwencje, Oczekiwania.

Fakty (F) – Początek informacji zwrotnej powinien zawsze opierać się na konkretnych faktach. Opisuj sytuacje, zachowania lub wyniki, które są konkretnymi i niepodważalnymi faktami. Unikaj ocen i opinii, skup się na tym, co naprawdę miało miejsce.

Uczucia (U) – Drugim krokiem jest podzielenie się swoimi uczuciami na temat zaobserwowanego zachowania. Pamiętaj, że uczucia są subiektywne i osobiste, więc nikt nie ma prawa kwestionować ich prawdziwości. Ważne jest, aby komunikować swoje uczucia w odpowiedzialny sposób, unikając ataków osobistych.

Konsekwencje (K) – Następnie omów konsekwencje zaobserwowanego zachowania. Wyjaśnij, jakie wpływ miało to na Ciebie, na zespół, na projekt lub na organizację. Staraj się, aby konsekwencje były jak najbardziej konkretne i mierzalne.

Oczekiwania (O) – Na koniec, wyraź swoje oczekiwania na przyszłość. Skup się na zachowaniach, które chciałbyś zobaczyć i jasno wyraź, czego oczekujesz od swojego współpracownika / rozmówcy. Pamiętaj, że oczekiwania powinny być realistyczne i osiągalne.

Podsumowując, metoda FUKO to podejście do ludzi, które pozwala zrozumieć i efektywnie komunikować informacje zwrotne.

Skuteczna komunikacja to lepsze relacje, przyjemniejsze życie i spokojniejsza głowa

Skuteczna komunikacja to lepsze relacje, przyjemniejsze życie i spokojniejsza głowa

Dlaczego warto trenować efektywną komunikację?

No dobrze, wiesz czym jest definicja efektywnej komunikacji. Ale czy wiesz, że rozwijanie umiejętności skutecznej i rzeczywiście efektywnej komunikacji może pomóc Ci każdego dnia w budowaniu silniejszych relacji z innymi i tworzeniu większego zrozumienia między ludźmi? Dobre umiejętności komunikacyjne są niezbędne w dobrze prosperujących firmach – niezależnie od tego, czy rozmawiasz z klientami czy z kolegami z pracy – wspierając współpracę między zespołami i działami. Co więcej, skuteczna komunikacja jest powiązana z lepszą wydajnością pracy, wyższą motywacją i zadowoleniem, a nawet lepszym zdrowiem fizycznym.

Jak możesz poprawić swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej? Jest wiele możliwości:

 • ćwiczenie aktywnego słuchania, poświęcając całą swoją uwagę rozmówcy i jego przekazowi,
 • zwracanie uwagi na język ciała, zarówno w odbiorze Twojego słuchacza, jak i język Twojego ciała,
 • wsłuchiwanie się w ton i melodykę głosu rozmówców, rozpoznawanie słów kluczowych, najistotniejszych treści itp.
 • rozważanie jakie głębokie potrzeby przemawiają przez słowa naszych rozmówców.

5 sposobów na skuteczną komunikację interpersonalną w pracy

Komunikacja interpersonalna jest kluczowa w pracy, zwłaszcza w zespołach. Dobra komunikacja poprawia wyniki, motywuje do działania i pozwala uniknąć nieporozumień. Oto 5 sposobów, które pomogą w skutecznej komunikacji interpersonalnej w pracy:

 1. Słuchaj uważnie – uważna i aktywna słuchanie jest kluczowe w efektywnej komunikacji. Skup się na rozmówcy, zadawaj pytania i potwierdzaj zrozumienie.
 2. Używaj jasnego i prostego języka – unikaj skomplikowanych sformułowań i zapewniaj jasne wyjaśnienia.
 3. Bądź empatyczny – zrozumienie sytuacji i emocji drugiej osoby pozwala na lepsze porozumienie.
 4. Angażuj się w dialog – zachęcaj do dyskusji i wymiany poglądów.
 5. Dostosuj sposób komunikacji – wszyscy ludzie komunikują się w inny sposób, dopasuj swój sposób komunikacji do potrzeb rozmówcy.

Efektywna komunikacja – jak to robić profesjonalnie?

Lista wskazówek dotycząca efektywnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej – możesz ją wykorzystać od zaraz.

Wskazówka efektywnej komunikacji 1 – przyjmij pozytywną postawę względem ludzi

Postawa, inaczej nastawienie względem rozmówcy jest elementem ukrytego wymiaru komunikacji. Podobnie jak korzeń drzewa – choć najczęściej niewidoczny, jest jednym z jego najważniejszych elementów. Efektywność Twojej komunikacji zależy wprost od tego, jakie masz nastawienie względem swojego rozmówcy.

Gdy jest ono pozytywne względem ludzi, używasz pozytywnego języka, masz bardziej otwartą klatkę piersiową i uśmiechniętą twarz. Mówisz z przyjemnym, ciepłym tonem głosu, dzięki czemu działasz bardziej magnetycznie na ludzi i przyciągasz więcej pozytywnej uwagi. Większość rozmówców prędzej czy później odwzajemni Twoją pozytywną postawę, dzięki czemu będziecie się mogli wzajemnie regulować i spełniać swoje potrzeby (np. osobiste – bliskości, dobrej zabawy, potwierdzenia poglądów czy formalne – dokonać prezentacji, sprzedaży, uzyskać najlepszą ofertę itp.). Efektywna komunikacja to zawsze wymiana – coś jak wspólna podróż, podczas której obie strony realizują swoje potrzeby i wartości.

“Efektywna komunikacja to zawsze wymiana”

Pozytywny język ma moc sprawiania, że ludzie czują się docenieni. Pomaga zbudować zaufanie, a jednocześnie pozwala nam wyrażać nasze pomysły w konstruktywny sposób. Stosując pozytywne techniki językowe, możemy stworzyć środowisko, w którym obie strony czują się komfortowo, wyrażając swoje myśli i opinie bez obawy przed oceną lub krytyką.

Pozytywne nastawienie to podstawa efektywnej i skutecznej komunikacji

Pozytywne nastawienie to podstawa efektywnej i skutecznej komunikacji

Wskazówka efektywnej komunikacji 2poznaj swojego słuchacza i odpowiednio dostosuj swój przekaz

Znajomość odbiorcy jest niezbędna do skutecznej komunikacji. Pomaga dostosować wiadomość w sposób, który rezonuje z nim i zapewnia, że wysyłasz właściwą wiadomość do właściwej osoby.

Analiza odbiorcy Twojego komunikatu (może to być grupa osób, np. uczestnicy szkolenia, uczniowie w szkole) obejmuje skuteczne i aktywne słuchanie, rozumienie mowy ciała i świadomość ludzkich potrzeb, emocji, motywacji i wzorców kulturowych. Ważne jest, aby zrozumieć, z kim rozmawiasz i czego od Ciebie oczekuje. Czego się spodziewa? Co chce osiągnąć, czego potrzebuje w rozmowie z Tobą? Czy możesz zaoferować mu coś jeszcze, co jest zgodne z jego systemem wartości i potrzebami?

Wskazówka efektywnej komunikacji 3 – zadawaj pytania, aby lepiej zrozumieć rozmówcę

Słuchanie jest jedną z najważniejszych umiejętności podczas każdej rozmowy. Aktywne słuchanie polega na uważności i zrozumieniu tego, co mówi Twój rozmówca, również w pośredni sposób. Zadawanie pytań podczas rozmowy może pomóc Ci lepiej zrozumieć, czego szuka, a czego nie wypowiedział bezpośrednio – w jasny i zrozumiały sposób. Pokazuje również, że jesteś zaangażowany w rozmowę, co zrobi dobre wrażenie na rozmówcy. Dzięki temu skuteczna komunikacja zachodzi naturalne.

Wskazówka efektywnej komunikacji 4 – zatrzymaj się przed mówieniem, aby lepiej zrozumieć temat rozmowy

Rozmowa z kimś może być zarówno ekscytująca, jak i onieśmielająca. Ważne jest, aby zrobić sobie pauzę przed mówieniem, aby lepiej zrozumieć temat rozmowy. Pomoże ci to przemyśleć swoje słowa i wymyślić bardziej znaczące odpowiedzi. Przerwa daje również czas na zastanowienie się nad tym, co druga osoba powiedziała i zastanowienie się, jak najlepiej odpowiedzieć. Poświęcenie kilku sekund przerwy przed mówieniem może mieć ogromne znaczenie dla prowadzenia wciągającej, znaczącej rozmowy.

W naszej kulturze często zupełnie niepotrzebnie boimy się ciszy w trakcie rozmowy, tymczasem sami dobrze odbieramy rozmówców, którzy dają sobie chwilę na przemyślenie tego, co właśnie powiedzieliśmy.

Wskazówka skutecznej komunikacji 5 – unikaj pouczania, strofowania, dawania rad bez wyraźnej prośby o nie

Większość ludzi lubi pouczać, dawać dobre rady, rozwiązywać rozmówcom problemy, podpowiadać itp. Jako specjaliści w zakresie skutecznej komunikacji musimy nauczyć się więcej słuchać i odzwierciedlać to, co mówi nasz rozmówca. Bardzo przydatne są dowartościowania, wyrażenie wdzięczności za podzielenie się czymś podczas rozmowy. Dzięki odzwierciedleniom i dowartościowaniom często będzie tak, że nasz rozmówca sam wymyśli najlepsze rozwiązania swoich problemów albo zmotywuje się do aktywnego szukania tych rozwiązań.

Potencjalne problemy podczas komunikowania się z ludźmi

Komunikacja jest jedną z najważniejszych umiejętności, które musimy opanować, aby odnieść sukces w życiu. Jednak skuteczna komunikacja z ludźmi może być trudna i może pojawić się wiele potencjalnych problemów, obniżających efektywność Twojej komunikacji. Należą do nich bariery komunikacyjne, konflikty i błędy poznawcze.

Bariery komunikacyjne odnoszą się do wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają nam skuteczną komunikację z innymi. Może to być bariera językowa, różnice kulturowe, niepełnosprawność a nawet odległość fizyczna. Konflikty komunikacyjne występują, gdy dwie strony mają różne opinie lub przekonania i nie mogą znaleźć sposobu na rozwiązanie sporu. Błędy poznawcze to błędy popełniane, gdy niewłaściwie interpretujemy informacje lub wyciągamy z nich fałszywe wnioski.

Komunikacja jest istotną częścią naszego życia, ale poruszanie się po niej może być trudne. Konflikty komunikacyjne mogą powstać, gdy ludzie nie rozumieją swoich perspektyw lub intencji albo zakładają negatywne scenariusze. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych problemów w komunikacji z ludźmi, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów.

Błędy poznawcze (lista błędów poznawczych) są szczególnie powszechne w komunikacji i mogą prowadzić do poważnych nieporozumień między dwiema stronami. Błędy poznawcze obejmują na przykład błąd potwierdzenia, selektywną percepcję i efekt halo. Rozumiejąc te błędy poznawcze i rozpoznając je, gdy się pojawią, możemy lepiej komunikować się z innymi i unikać potencjalnych problemów w naszych rozmowach.


Szkolenie z efektywnej komunikacji oraz rola inteligencji emocjonalnej

Szkolenie z efektywnej komunikacji oraz rola inteligencji emocjonalnej / efektywna komunikacja interpersonalna, szkolenie

Środowiskowe warunki efektywnej komunikacji

Otwarta atmosfera – Ważnym elementem komunikacji jest stworzenie otwartej atmosfery, która promuje uczciwość i transparentność. W takim środowisku, członkowie zespołu czują się swobodnie, aby wyrazić swoje myśli i pomysły bez obawy o krytykę czy odrzucenie.

Szacunek i empatia – Szacunek i empatia są ważną częścią pracy zespołu. Każdy członek zespołu powinien czuć się szanowany i zrozumiany. Empatia pozwala zrozumieć perspektywę innej osoby, co jest kluczowe dla efektywnej komunikacji.

Jasność i zrozumiałość – Komunikacja powinna być jasna i zrozumiała dla wszystkich członków zespołu. Używaj prostego języka, unikaj żargonu i skomplikowanych terminów. Ułatwi to przepływ informacji i pomoże uniknąć nieporozumień.

Zaangażowanie – Każda osoba zaangażowana w komunikację powinna być aktywnie zaangażowana w proces. To oznacza, że powinna słuchać uważnie, reagować na to, co zostało powiedziane, i brać aktywny udział w rozmowie.

Sprzyjające środowisko fizyczne – Ważnym elementem komunikacji jest także środowisko fizyczne. Komunikacja twarzą w twarz jest często bardziej efektywna, ale jeśli to nie jest możliwe, należy zapewnić technologie i narzędzia pozwalające na skuteczne komunikowanie się na odległość.

Czas i miejsce – Odpowiedni wybór czasu i miejsca jest kluczowy dla efektywnej komunikacji. Staraj się unikać przerywania i zakłóceń, a także zapewnić odpowiednią ilość czasu na rozmowę.

Jeszcze bardziej skuteczna komunikacja interpersonalna dzięki EI Expert

Inteligencja emocjonalna (EQ vs IQ) jest ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o skuteczną komunikację międzyludzką. Pozwala lepiej zrozumieć ludzi i budować z nimi silniejsze relacje. EI pomaga nam być bardziej świadomymi i wrażliwymi na emocje innych, co może prowadzić do lepszej komunikacji i zrozumienia. To także świadomość własnych emocji i umiejętność zdrowego ich wyrażania, dzięki czemu przekazujemy jaśniejsze informacje otoczeniu – o naszych przeżyciach, poglądach, postawach itp.

Dzięki inteligencji emocjonalnej możemy lepiej zrozumieć motywacje, potrzeby, uczucia i intencje ludzi. Pomaga nam to budować zaufanie i poczucie więzi, tworzyć rodzinę, grupę przyjaciół czy sprawnie współpracujących pracowników. EI pozwala nam również efektywniej komunikować własne emocje w konstruktywny sposób, który może pomóc w stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla otwartego dialogu między ludźmi.

Ucząc się, jak skutecznie komunikować się z innymi, możemy poprawić nasze samopoczucie i relacje zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Skuteczna komunikacja interpersonalna prowadzi do poprawy produktywności, zwiększenia satysfakcji z pracy, zmniejszenia poziomu stresu i poprawy ogólnego morale.

Efektywna komunikacja w grupie to podstawa szczęśliwego życia

Efektywna komunikacja w grupie to podstawa szczęśliwego życia

Efektywna komunikacja a asertywność

Asertywność w ostatnich latach zyskała ogromną popularność, jednak nadal większość ludzi kojarzy ją tylko z umiejętnością mówienia “nie”. Tymczasem zdolność do odmawiania to jedynie mały fragment asertywności. Do tego trudno jest się jej nauczyć jedynie podczas warsztatu z efektywnej komunikacji interpersonalnej – w formie technicznego treningu. Na szczęście coraz więcej osób, w tym specjalistów, rozumie, że prawdziwym fundamentem asertywności jest wysoka inteligencja emocjonalna.

Rozwijając swoje kompetencje emocjonalne (na przykład podczas treningu inteligencji emocjonalnej) – będziemy automatycznie skuteczniej komunikować się z ludźmi. Wzrośnie nasza asertywność – zdolność do wyrażania swoich potrzeb, poglądów, odczuć i przemyśleń. Zdolność do dbania o siebie z zachowaniem szacunku dla innych ludzi.

Zdrowa, asertywna postawa, to postawa partnerska – pełna obustronnej godności i podmiotowości. Właśnie dlatego pozwala nam komunikować się efektywnie – wymieniać informacje o myślach, emocjach, potrzebach, wartościach i postawach.

Skuteczna komunikacja to sposób na pełniejsze i bardziej spełnione, pełne zadowolenia życie. Jesteśmy przecież istotami stadnymi i najlepiej czujemy się w mniejszej lub większej grupie, która nas akceptuje i zapewnia nam wsparcie w różnych sytuacjach.

Polecamy:

Przetestuj naukowo swoją inteligencję emocjonalną
Zostań Diagnostą Inteligencji Emocjonalnej EIExpert
Zostań Trenerem Inteligencji Emocjonalnej EIExpert

Błędy poznawcze
Efektywna komunikacja
Asertywność i osoba asertywna

Dr Rafał Szewczyk
Dr Rafał Szewczyk
Doktor psychologii i magister ekonomii, współredaktor Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej. Prezes Neurostimulus sp. z o.o. – firmy zarządzającej marką EI Expert. Realizował lub współrealizował projekty szkoleniowe dla HP, PepsiCo, L’Oreal czy Sheraton. Jako psycholog posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W swojej działalności badawczo-rozwojowej kieruje się dewizą Homo homini consulere debet, tzn. Człowiek człowiekowi powinien pomagać.

Czytaj też…

 • Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

IE - emocje, IE - teoria / wiedza akademicka, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak trudno jest odróżnić nasze uczucia, emocje i nastroje? Dr Rafał Szewczyk, ekspert od psychologii emocji, przenika przez złożoność naszych wewnętrznych doświadczeń, aby pomóc nam zrozumieć, jakie są między nimi różnice i dlaczego zrozumienie ich jest kluczowe dla naszego dobrostanu.

 • Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

IE - emocje, IE i motywacja, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne przemówienia polityczne wywołują w Tobie silne emocje? W dzisiejszych czasach politycy i ich doradcy są mistrzami w manipulowaniu emocjami, aby zdobyć poparcie i wpływać na decyzje wyborców. W tym artykule odkryjemy, jak emocje, takie jak strach, są używane jako narzędzie manipulacji, i jak możemy się przed tym bronić, stając się bardziej świadomymi obywatelami. Dowiedz się, jak zidentyfikować i zrozumieć taktyki manipulacji emocjonalnej, aby dokonywać bardziej przemyślanych wyborów politycznych.

 • Odkryj wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

Odkryj 4 metody, by poznać wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

IE - emocje, IE w biznesie, IE w edukacji, IE w życiu, Psychologia wiedza|

Każda Twoja decyzja wynika z wartości, które uważasz za ważne. Ale czy naprawdę je znasz? Dr Rafał Szewczyk przedstawia metody, dzięki którym odkryjesz wartości kierujące Twoim życiem. Zrozum siebie lepiej i zacznij żyć w pełnej harmonii z własnymi przekonaniami.

Czym jest system EI Expert?

Zapraszamy:

Indywidualna diagnoza inteligencji emocjonalnej wraz z sesją edukacyjno-coachingową