Korzyści z wdrożenia systemu EI EXPERT

 • lepsze wyniki sprzedaży
 • bardziej efektywne zarządzanie
 • zwiększona wydajność i produktywność zespołu
 • poprawa jakości obsługi klienta
 • bardziej efektywna komunikacja – redukcja konfliktów
 • większa odporność na stres
 • zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego

To wszystko można uzyskać dzięki:

 • rekrutacji osób o pożądanym poziomie IE / adekwatnym do danego stanowiska
 • rozpoznaniu poziomu IE u zatrudnionych pracowników
 • zastosowaniu odpowiedniego treningu IE
 • dostosowaniu komunikatów i strategii motywacyjnych

Inteligencja emocjonalna – grupy zdolności

Percepcja

Dostrzeganie i rozpoznawanie emocji

„Czuję napięcie mięśni, przyspieszenie tętna i oddechu, robi mi się gorąco…to jest złość.”

Rozumienie

Rozpoznawanie źródeł emocji, emocjonalnego znaczenia sytuacji, przewidywanie konsekwencji emocji

„Jestem wściekła – moje ciało przejawia oznaki złości. Zdenerwowałam się na to, co powiedział mi szef. Jest ryzyko, że się na kimś wyżyję, a tego bym nie chciała.”

Asymilacja

Umiejętność wykorzystania emocji do wspomagania myślenia

„Szef mnie zdenerwował, jestem zła. Nie powinnam więc podejmować teraz tej ważnej decyzji (negatywne emocje mogą źle na nią wpłynąć). Zajmę się tym jutro, kiedy może będę w lepszym nastroju. A teraz krytycznie przeanalizuję raport sprzedażowy
(zrobię coś, co wymaga krytycznej analizy, w czym negatywne emocje mogą mi pomóc).”

Zarządzanie

Umiejętność kontroli emocji negatywnych oraz wzbudzania emocji pożądanych – u siebie i innych ludzi

„Szef mnie zdenerwował, jestem zły. Nie powinienem podejmować tej ważnej decyzji w takim stanie. Poćwiczę jogę, żeby się wyciszyć i na spokojnie dokonać rozsądnego wyboru.”

Inteligencja emocjonalna – grupy zdolności

Percepcja

Dostrzeganie i rozpoznawanie emocji

Rozumienie

Rozpoznawanie źródeł emocji, emocjonalnego znaczenia sytuacji, przewidywanie konsekwencji emocji

Asymilacja

Umiejętność wykorzystania emocji do wspomagania myślenia

Zarządzanie

Umiejętność kontroli emocji negatywnych oraz wzbudzania emocji pożądanych – u siebie i innych ludzi

„Czuję napięcie mięśni, przyspieszenie tętna i oddechu, robi mi się gorąco…to jest złość.

„Jestem wściekła – moje ciało przejawia oznaki złości. Zdenerwowałam się na to, co powiedział mi szef. Jest ryzyko, że się na kimś wyżyję, a tego bym nie chciała.”

„Szef mnie zdenerwował, jestem zła. Nie powinnam więc podejmować teraz tej ważnej decyzji (negatywne emocje mogą źle na nią wpłynąć). Zajmę się tym jutro, kiedy może będę w lepszym nastroju. A teraz krytycznie przeanalizuję raport sprzedażowy
(zrobię coś, co wymaga krytycznej analizy, w czym negatywne emocje mogą mi pomóc).”

„Szef mnie zdenerwował, jestem zły. Nie powinienem podejmować tej ważnej decyzji w takim stanie. Poćwiczę jogę, żeby się wyciszyć i na spokojnie dokonać rozsądnego wyboru.”

Kilka słów o naszej metodzie

Na podstawie rzetelnej wiedzy o inteligencji emocjonalnej (IE) przygotowaliśmy system do jej diagnozowania i treningu (System EI EXPERT).

W oparciu o wyniki uzyskane w teście TIE® każda osoba diagnozowana otrzymuje od certyfikowanego Diagnosty swój Praktyczny Podręcznik Inteligencji Emocjonalnej. Jego treść omawiana jest z certyfikowanym diagnostą, który pomaga rozpoznać mocne strony i obszary z potencjałem rozwojowym.

System EI EXPERT dotyczy kluczowych kompetencji potrzebnych do skutecznego działania w dzisiejszym świecie. Dlatego też znajomość poziomu i profilu IE daje wgląd w funkcjonowanie jednostki w obliczu współczesnych wyzwań – zarówno tych indywidualnych, jak i zespołowych.

Zalety Systemu EI EXPERT

 • zindywidualizowany

 • rzetelny (alfa Cronbacha = 0.88)

 • praktyczny

 • nowoczesny

 • przeznaczony do diagnozy indywidualnej i zespołowej

 • wysoce wiarygodny, normalizowany na populacji polskiej

 • ciągle rozwijany – system EI Expert jest tłumaczony na kilka języków i ciągle rozwijany w innych krajach. Już wkrótce udostępnimy możliwość pracy z osobami anglojęzycznymi.

Diagnoza

  • Jak wygląda system diagnozy?
  • Kto i jak może zostać diagnostą?
  • Znajdź diagnostę.
SZCZEGÓŁY

Trening

  • Kto i jak może zostać trenerem?
  • Zostań trenerem
  • Znajdź trenera.
SZCZEGÓŁY

Diagnoza

  • Jak wygląda system diagnozy?
  • Kto i jak może zostać diagnostą?
  • Znajdź diagnostę.
SZCZEGÓŁY

Trening

  • Kto i jak może zostać trenerem?
  • Zostań trenerem
  • Znajdź trenera.
SZCZEGÓŁY
10 lat

PRACY Z NAUKOWCAMI I PRAKTYKAMI

5294

PRZEBADANYCH OSÓB

18

UKOŃCZONYCH PROJEKTÓW

16

OPUBLIKOWANYCH BADAŃ

Zespół

EI Expert to przede wszystkim Ludzie!
dr hab. Jarosław Orzechowski
dr hab. Jarosław Orzechowskiprof. UJ i Uniwersytetu SWPS
Współautor pierwszego polskiego kompleksowego Testu Inteligencji Emocjonalnej (TIE) oraz autor programów rozwojowych w tym zakresie.
dr hab. Magdalena Śmieja
dr hab. Magdalena Śmiejaprof. UJ
Współautorka pierwszego polskiego kompleksowego Testu Inteligencji Emocjonalnej (TIE), autorka wielu publikacji w tej tematyce.
dr Rafał Szewczyk
dr Rafał Szewczyk
doktor psychologii i założyciel marki EI Expert, współredaktor Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej.
Marta Szewczyk
Marta Szewczyk
Psycholog, doktorantka w katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, współredaktorka Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej.
Daria Kamińska
Daria Kamińska
Psycholog, specjalista ds. szkoleń w międzynarodowej firmie, trener biznesu, współredaktorka Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej.
Piotr Guz
Piotr Guz
Student Psychologii Biznesu oraz Ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Główny organizator IV edycji ogólnopolskiej konferencji LUDZKA TWARZ BIZNESU.
Daisy
Daisy
Symbol przewagi serca nad rozumem
Tosia
Tosia
Symbol przewagi rozumu nad sercem
Poznaj nas bliżej

Inteligencja emocjonalna ma znaczenie

Ponad połowa zatrudnionych codziennie irytuje się i mierzy z brakiem motywacji.
Stres i pogarszające się samopoczucie to prosta droga do wypalenia zawodowego.
Firmom dbającym o dobrą atmosferę pracy, pozytywne relacje między pracownikami, ale też dającym możliwość zachowania work-life balance, łatwiej jest pozyskać, a później zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.

Charles Carnall, Raport STRES I SATYSFAKCJA, Hays (2018)

Z badań Google przeprowadzonych z udziałem 10 000 pracowników wynika, że inteligencja emocjonalna jest jedną z 10 najważniejszych zdolności decydujących o skuteczności managera.

The Evolution of Project Oxygen, Google (2018)

Coaching (44%), inspirowanie innych (41%) oraz inteligencja emocjonalna (35%) to najcenniejsze kompetencje managerów poszukiwane przez pracodawców.

Building a Coaching Culture with Millenial Meaders Report (2017)

Stały dostęp do Internetu może utrudniać komunikację (…). Jeśli nic z tym nie zrobimy, za 50 lat ludzie nie będą potrafili rozpoznać, że ktoś na ulicy potrzebuje pomocy, szef nie zobaczy smutku twarzy podwładnego. Trzeba o tym mówić i coś z tym zrobić.

dr Konrad Bocian, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Najważniejsze czynniki wpływające na satysfakcję z pracy to dobra atmosfera oraz pozytywne relacje – szczególnie z przełożonym.

Raport STRES I SATYSFAKCJA, Hays, (2018)

Inteligencja emocjonalna, oprócz inteligencji poznawczej, jest silnym predyktorem skutecznego wykonywania obowiązków służbowych.

Stéphane Côté and Christopher T. H. Miners, Administrative Science Quarterly, 51(1), 1-28) (2006)

Znajomość profilu inteligencji emocjonalnej znacznie podnosi wartość predykcyjną efektywności zawodowej związanej z poziomem zdolności poznawczych i cechami osobowości.

O'Boyle, i in., Journal of Organizational Behavior, 32(5), 788-818, (2011)

Poznaj lepiej siebie i ludzi, z którymi pracujesz.
Razem odkryjcie swoje mocne strony i obszary z potencjałem rozwojowym.

Napisz do nas