Inteligencja intrapersonalna i inteligencja interpersonalna

Inteligencja intrapersonalna i inteligencja interpersonalna
Picture of Dr Rafał Szewczyk

Dr Rafał Szewczyk

Doktor psychologii i magister ekonomii, współredaktor Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej. Prezes Neurostimulus sp. z o.o. – firmy zarządzającej marką EI Expert. Realizował lub współrealizował projekty szkoleniowe dla HP, PepsiCo, L’Oreal czy Sheraton. Jako psycholog posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W swojej działalności badawczo-rozwojowej kieruje się dewizą Homo homini consulere debet, tzn. Człowiek człowiekowi powinien pomagać.
Czas czytania artykułu ~ ok. 5 minut

Podziel się artykułem:

Inteligencja interpersonalna co to?

Zdolność do efektywnego rozumienia i interakcji z innymi ludźmi.

Inteligencja intrapersonalna co to?

Wrodzona zdolność danej osoby do rozumienia swojego wewnętrznego świata, od którego wiele osób jest całkowicie odłączonych.

Inteligencja interpersonalna – jak się objawia?

Osoby wykazujące inteligencję interpersonalną wykazują wyjątkową zdolność komunikowania się i skutecznego wchodzenia w interakcje z innymi. Posiadają głębokie zrozumienie opinii, uczuć, motywacji i zachowań osób wokół nich, co pozwala im nawiązywać relacje. Takie osoby są dobrze znane ze swoich umiejętności udzielania porad w trudnych momentach. Ponadto inteligencja interpersonalna obejmuje talent do szybkiego dostosowywania się do środowiska fizycznego i społecznego wraz z żywą zdolnością wpływania na myśli i działania innych; czyniąc je nieocenionym atutem w każdym zespole.

Inteligencja interpersonalna – jak się objawia?
Inteligencja interpersonalna – jak się objawia?

Inteligencja intrapersonalna – jak się objawia?

Ludzie z inteligencją intrapersonalną posiadają wrodzoną zdolność do dostrajania się do własnych stanów psychicznych, emocjonalnych i duchowych. Mogą dokładnie identyfikować i przetwarzać swoje emocje, jednocześnie rozumiejąc swoje motywacje, etykę i wartości. Ponadto osoby te są samodzielnie nastawione i ciekawe głębszych pytań życiowych. Sprzyjają rozwojowi osobistemu i dążą do samorealizacji. Co więcej, mają zdolność doceniania i zachęcania do osobistego wglądu u innych.

Inteligencja intrapersonalna i inteligencja interpersonalna w teorii inteligencji wielorakich

Inteligencja intrapersonalna i interpersonalna są dwoma z dziewięciu kategorii inteligencji w teorii inteligencji wielorakich, opracowanej przez Howarda Gardnera. Uważał on, że ludzka inteligencja jest wielowymiarowa. Wymienił następujące formy inteligencji (Gardner, 1983; Gardner, 2006)

1. Inteligencja muzyczna: Zdolność do myślenia i odczuwania w kategoriach dźwięku i rytmu.

2. Inteligencja wizualna: Zdolność postrzegania i przedstawiania świata za pomocą pojęć takich jak kształt, kolor i forma.

3. Rozumowanie matematyczne/logiczne: Zdolność do pracy z liczbami, koncepcjami logicznymi i analizą abstrakcyjną.

4. Inteligencja interpersonalna: Zdolność do efektywnego rozumienia i interakcji z innymi ludźmi.

5. Inteligencja cielesno-kinestetyczna: Zdolność do umiejętności motorycznych, takich jak tancerze, sportowcy, rzeźbiarze, a nawet chirurdzy.

6. Inteligencja naturalistyczna: Zdolność do postrzegania i klasyfikowania skomplikowanych wzorów w otaczającym świecie.

7. Inteligencja intrapersonalna: Wrodzona zdolność danej osoby do rozumienia swojego wewnętrznego świata, od którego wiele osób jest całkowicie odłączonych.

8. Inteligencja językowa: Zdolność do wyrażania siebie z taką jasnością, że inni mogą je zrozumieć i odnieść się do nich.

9. Inteligencja egzystencjalna: Wrażliwość i zdolność do stawiania głębokich pytań dotyczących ludzkiej egzystencji.

Inteligencja intrapersonalna i inteligencja interpersonalna w teorii inteligencji wielorakich
Inteligencja intrapersonalna i inteligencja interpersonalna w teorii inteligencji wielorakich

Inteligencja intrapersonalna zawody

Daje ona rozpoznawanie własnych wartości, refleksyjność i świadomość wewnętrznych uczuć. Dlatego polecane są zawody jak: przedsiębiorca, pisarz, rolnik, psycholog, prawnik, naukowiec, teolog, 

Inteligencja interpersonalna zawody

Daje ona spojrzenie z innej perspektywy, empatia, doradztwo i łatwość we współpracy. Dlatego polecane są zawody jak: pielęgniarka, doradca, przedstawiciel obsługi klienta, sprzedawca czy polityk. 

Inteligencja intrapersonalna cechy

Osoby o silnej inteligencji intrapersonalnej charakteryzują się:

·      zamiłowaniem do spędzania czasu w samotności

·      rozumieniem swoich emocji

·      analizą swoich celów i osiągnięć

·      tworzeniem planów życiowych

·      refleksją nad głębszym sensem życia

·      wykonują praktyki religijne, duchowe czy medytacyjne

Inteligencja intrapersonalna i inteligencja interpersonalna
Inteligencja intrapersonalna i inteligencja interpersonalna

Inteligencja interpersonalna cechy

Osoby o silnej inteligencji interpersonalnej charakteryzują się:

·      uważnym słuchaniem innych

·      łatwością w rozpoczynaniu rozmowy z nieznajomymi

·      posiadaniem dużego kręgu przyjaciół

·      łatwością w wpływaniu na innych

·      rozumieniem motywacji innych ludzi

·      byciem w centrum uwagi podczas rozmów i spotkań towarzyskich

Inteligencja interpersonalna a empatia

Inteligencja interpersonalna zasadniczo składa się z dwóch odrębnych zdolności – komponentu poznawczego, który obejmuje świadomą zdolność do postrzegania rzeczy z perspektywy innej osoby, a także elementu emocjonalnego, który obejmuje rozpoznawanie i dzielenie się emocjami. Obie te umiejętności są nabywane poprzez wczesne interakcje z opiekunami, przy czym proces taki jak podzielność uwagi odgrywa ważną rolę w rozwoju pierwszego, a odzwierciedlanie i naśladowanie przyczynia się do tego drugiego. Obecnie inteligencja interpersonalna jest często oceniana pod kątem różnych ról zawodowych, a jej pomiar został włączony do leczenia psychoterapeutycznego niektórych zaburzeń psychicznych, w których brak empatii może prowadzić do problemów w życiu codziennym.

Inteligencja interpersonalna a empatia
Inteligencja interpersonalna a empatia

Inteligencja interpersonalna w nauce

Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera (1983) zidentyfikowała inteligencję interpersonalną jako jeden z jej podstawowych elementów, które pomagają jednostkom osiągnąć sukces w życiu. Pojęcie to jest podobne do koncepcji inteligencji społecznej zaproponowanych przez Davida Wechslera i Edwarda Lee Thorndike’a (Scheibel, 2004) oraz empatii opracowanej przez Decety i współpracowników (2016) . Inteligencja interpersonalna to zdolność rozumienia stanów emocjonalnych, motywów i intencji innych, a także wpływania na ich uczucia i emocje. Pomimo powszechnej akceptacji, pojęcie to nie zostało jeszcze naukowo potwierdzone

Wysoka inteligencja interpersonalna – co to oznacza?

Posiadanie dużej inteligencji interpersonalnej oznacza, że potrafisz komunikować się z innymi osobami w angażujący sposób co przekłada się na ilość relacji jakie możesz posiadać. Wysoka inteligencja interpersonalna polega na umiejętności rozpoznawania punktów widzenia innych ludzi, budowaniu silnych więzi i radzeniu sobie z konfliktami w pozytywny sposób. Podstawowe procesy psychologiczne związane z inteligencją interpersonalną obejmują zdolność do identyfikowania, interpretowania i reagowania na sygnały społeczne w odpowiedni sposób, a także rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, empatii, klasyfikowania hierarchii społecznej i różnicowania różnych grup (Happe i Frith, 2014).

Jak się mierzy inteligencja intrepersonalną?

Ocena inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej jest kluczowym czynnikiem w wielu decyzjach o zatrudnieniu lub przy wyborze kandydatów na studia (w Polsce jeszcze się z tym nie spotkałem na żadnej uczelni) . Do oceny inteligencji intrapersonalnej stosuje się kwestionariusze samo-opisowe (TEIQue – Petrides i Furnham, 2009) lub najmniej narażone na błąd pomiary testowe (takie jak Test Inteligencji Emocjonalnej Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT – Mayer i inni, 2002) – jego polska wersja to nasz test TIE, który jest jedynym naukowym i psychomotorycznym testem mierzącym inteligencję emocjonalną na populacji polskiej. Więcej o pomiarze tych konstruktów możesz dowiedzieć się w artykule pt. „Test inteligencji emocjonalnej a kwestionariusz”.

Inteligencja Emocjonalna - Teorie Inteligencji Emocjonalnej
Jak się mierzy inteligencja intrepersonalną?

Inteligencja intrapersonalna i inteligencja interpersonalna – bibliografia 

Decety, J., Bartal, I. B., Uzefovsky, F., & Knafo-Noam, A. (2016). Empathy as a driver of prosocial behavior: Highly conserved neurobehavioural mechanisms across species. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 371(1686), 20150077.

Gardner, H. (1983). The theory of multiple intelligences. Heinemann.

H.E. Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence (Basic Book, New York, 1983)

H.E. Gardner, Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice (Basic Books, 2006)

Happe, F., & Frith, U. (2014). Annual research review: Towards a developmental neuroscience of atypical social cognition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(6), 553–557.

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2002). Mayer-Salovey-Caruso emotional intelligence test (MSCEIT) item booklet.

Petrides, K., & Furnham, A. (2009). Trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue), technical manual. London Psychometric Laboratory.

Scheibel, S. (2004). Social and emotional intelligence concept: History, facets, measurement. GRIN Verlag.

Podziel się artykułem:

EI Expert - inteligencja emocjonalna w teorii i praktyce
Czym jest system EI Expert?
Jak rozwinąć odporność psychiczną?

Jak rozwinąć odporność psychiczną?

Pewnie zastanawiałeś się, jak bardzo jesteś odporny psychicznie. Twoja psychika ma niesamowite zdolności adaptacyjne. W obliczu trudności potrafisz zmobilizować wszystkie

Więcej wpisów

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *