Inteligencja emocjonalna w pracy

Nauczyłem się, że ludzie zapomną, co powiedziałeś, ludzie zapomną, co zrobiłeś, ale ludzie nigdy nie zapomną, jak się czuli.

Borys Abramek

Czym jest inteligencja (IQ) a czym jest inteligencja emocjonalna (EQ)

Termin inteligencja emocjonalna (EQ) jest często odróżniany od ilorazu inteligencji (IQ). Większość z nas zna IQ jako miarę inteligencji, którą mierzy się za pomocą testów poznawczych. Przykładem takiego prostego zadania mierzącego IQ jest dokończenie ciągu. Prostym ciągiem jest: 2,4,8,16. Nie jest trudno domyślić się, że prawidłowa odpowiedz to 32. Jeśli ciąg jest trudniejszy np. taki: 2, 7, 4, 6, 6, to zadanie wymaga już więcej inteligencji, uwagi i czasu* (na końcu artykułu rozwiązanie). Jak już poczułeś czym jest klasyczna inteligencja to pewnie się zgodzisz z tym, że osoby, które ją mają wykazując zwiększoną zdolność uczenia się i rozumienia. Przekłada się to np. na wyniki w nauce. Natomiast inteligencja emocjonalna (EQ), mierzona w formie ilorazu inteligencji emocjonalnej (EQ), opisuje koncepcję obejmującą zdolność do analizowania, rozpoznawania i regulowania emocji – zarówno w sobie, jak i w innych. Inteligencja emocjonalna rzuca wyzwanie pojęciu klasycznej inteligencji. Badając i poprawiając kompetencje emocjonalne, można uczynić się długofalowo bardziej szczęśliwym i odnoszącymi większe sukcesy (te które naprawdę chcemy osiągnąć).

Szczęście zależy od nas samych.

Arystoteles

Inteligencja emocjonalna w pracy

W miejscu pracy inteligencja emocjonalna jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Podczas gdy umiejętności poznawcze (IQ) mogą zapewnić Ci pracę, to inteligencja emocjonalna (EQ) zapewni Ci awanse. Osoby na wyższych poziomach organizacji muszą posiadać większy stopień inteligencji emocjonalnej niż osoby na niższych stanowiskach. Wiele osób w tym naukowców uważa, że inteligencja emocjonalna w pracy jest dwa razy ważniejsza niż umiejętności analityczne i techniczne, jeśli chodzi o doskonalenie się w miejscu pracy.

W dzisiejszym, coraz bardziej złożonym świecie biznesu, potrzeba czegoś więcej niż tylko imponującego IQ, aby iść naprzód. Dobra głowa do nauki jest z pewnością korzystna, ale kluczem do sukcesu jest umiejętność percepcji, rozumienia, asymilacji i skutecznego zarządzania emocjami. Dzięki tym zdolnością (trenowalnym) możemy wykazać się empatia poznawczą a to z niej wynika dogłębna i zdrowa empatia emocjonalna. Dzięki empatii lepiej poruszasz się w interakcjach społecznych. Rozpoznając swoje uczucia i czytając uczucia ludzi, z którymi wchodzisz w interakcje, dodajesz kolejny zestaw umiejętności do swojego arsenału, które uzupełniają zdolności poznawcze IQ. Inteligencja emocjonalna jest kluczową częścią osiągnięcia sukcesu we wszystkich aspektach życia.

Inteligencja emocjonalna w pracy – obecnie

Minęły czasy, kiedy osiągnięcia intelektualne były jedynym wyznacznikiem sukcesu. Teraz zdajemy sobie sprawę, że inteligencja (IQ) nie jest celem rozwoju osobistego.  Klasyczna inteligencja składa się z inteligencji płynnej, uwagi/pamięci roboczej i inteligencji skrystalizowanej. Inteligencja płynna jest raczej dziedziczna (nietrenowalna), skrystalizowana to po prostu wiedza. Tylko uwagę czy pamięć roboczą można próbować poprawiać (ale najczęściej nie jest to potrzebne lub/i efektywne). Inaczej jest z inteligencją emocjonalną, która jest zdolnością do rozumienia i regulowania własnych emocji, a także emocji innych.  Jeśli pracujemy z ludźmi jest niezbędna do rozwoju zawodowego.  Im więcej w naszej pracy zależy od relacji tym bardziej jest ona ważna.  Niestety nasz obecny system edukacji nie rozwija inteligencji emocjonalnej w takim stopniu jak klasycznej inteligencji. Jeśli pracownik nie rozwiną inteligencji emocjonalnej w domu – w pracy będzie ponosił z tego powodu konsekwencje jak i jego firma (zobaczą więcej – ukryte koszty inteligencji emocjonalnej).

Tak, emocje mają moc. Inteligencja emocjonalna to umiejętność ujarzmienia tej mocy – rozumienia emocji i zarządzania nimi, dzięki czemu możesz podejmować decyzje zgodne z Twoimi podstawowymi wartościami i zasadami.

EI Expert
Inteligencja emocjonalna w pracy - obecnie
Inteligencja emocjonalna w pracy – obecnie

Inteligencja emocjonalna w pracy – a zmaganie się z interakcjami społecznymi

Czy znasz kogoś, kto jest niesamowicie inteligentny, ale zmaga się z interakcjami społecznymi? Takim koronnym przykładem był Albert Einstein, który osiągał rzeczy niezwykłe w świecie nauki, ale już w innych sferach życia bywało różnie (więcej o nim w art. o konfliktach w zespole). To prawda, że IQ nie zawsze równa się sukcesowi. Nasze emocje mają znacznie większy wpływ na nasze życie osobiste i zawodowe – być może nawet większy niż nasza klasyczna inteligencja (IQ). Korzystanie z technologii może pomóc nam zdobyć wiedzę, ale nadal musimy być w stanie regulować i rozumieć nasze własne emocje, a także uczucia osób wokół nas. Nasza inteligencja emocjonalna w pracy ma ogromny wpływ na naszą ścieżkę zawodową. Zrozumienie znaczenia jej w miejscu pracy może okazać się pierwszym krokiem do pokonania „swojego mentalnego szklanego sufitu” jaki dzieli Cię przed sukcesem. Wszyscy mamy różnice w naszych osobowościach – i to jest w porzadku. Jednak to zdolności emocjonalne na końcu decydują o tym jak pracujemy. Dlatego warto zastanowić się nad własnym treningiem inteligencji emocjonalnej.

Nie chcę być na łasce moich emocji. Chcę ich używać, cieszyć się nimi i dominować nad nimi.

Oscar Wilde

Inteligencja emocjonalna w pracy – a zmaganie się z interakcjami społecznymi
Inteligencja emocjonalna w pracy – a zmaganie się z interakcjami społecznymi

Inteligencja emocjonalna w pracy – jako atut

Posiadanie inteligencji emocjonalnej lub EQ może być prawdziwym atutem w miejscu pracy. Osoby z silnym EQ są lepiej przygotowane do pracy w zespole, dostosowywania się do zmian i radzenia sobie z trudnymi relacjami międzyludzkimi. Rozumieją, że osiągnięcie sukcesu wymaga więcej niż wiedzy/umiejętności technicznych. Zdolności emocjonalne, takie jak odporność, samokontrola i umiejętności interpersonalne, odgrywają ważną rolę w osiągnięciu sukcesu. Wraz z ciągle zmieniającym się krajobrazem miejsca pracy staje się to jeszcze bardziej istotne. Liderzy muszą pielęgnować emocjonalnie inteligentne środowisko, aby zaspokoić potrzeby dzisiejszych pracowników (np. Negoro i Wibowo, 2021). Zaczynają oni myśleć podobnie jak kiedyś myślała Anne Frank.

Ale uczuć nie można ignorować, bez względu na to, jak niesprawiedliwe lub niewdzięczne się wydają.

Anne Frank

Inteligencja emocjonalna w pracy odgrywa kluczową rolę w sukcesie zawodowym. Ludzie, którzy wykazują cechy takie jak samoświadomość, empatia i umiejętności społeczne, wyróżniają się i są bardziej skłonni do zatrudnienia, dokonywania właściwych wyborów zawodowych, kierowania zespołami i czerpania korzyści – takich jak podwyżki płac i awanse. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu potrzeb innych, rozwijają również silniejsze relacje z otaczającymi ich ludźmi. Inteligencja emocjonalna jest cennym zasobem dla każdej organizacji, która chce pielęgnować i kultywować utalentowaną kadrę pracowników.

Inteligencja emocjonalna w pracy a liderzy

Liderzy mają moc kształtowania miejsca pracy, a inteligencja emocjonalna odgrywa integralną rolę w skutecznym przywództwie. Dzięki doskonałym umiejętnościom społecznym szefowie mogą pielęgnować zaufanie i koleżeństwo z członkami swojego zespołu. Dobrzy liderzy rozumieją, że każda osoba ma do zaoferowania unikalne mocne strony, pochodzenie i osobowość. Tworzenie środowiska pracy, w którym każda osoba czuje się zmotywowana do działania, jest kluczem do sukcesu organizacji. Liderzy muszą być świadomi własnych emocji, a także emocji innych, aby utrzymać równowagę emocjonalną wszystkich. Dzięki lepszemu zarządzaniu relacjami ze współpracownikami zwiększa się produktywność w miejscu pracy. Co więcej, gdy pojawiają się konflikty, emocjonalnie inteligentni liderzy są w stanie skupić się na znalezieniu wzajemnie korzystnych rozwiązań, nie ulegając własnym impulsom. Uczciwa komunikacja i zaangażowanie w ciągłe uczenie się są ważnymi cechami odnoszącego sukcesy lidera. Dlatego organizację powinny wziąć po uwagę korzystanie z usług diagnostów i trenerów inteligencji emocjonalnej.

Edukacja to umiejętność słuchania prawie wszystkiego bez utraty panowania nad sobą i pewności siebie

Robert Frost
Inteligencja emocjonalna w pracy a liderzy
Inteligencja emocjonalna w pracy a liderzy

Inteligencja emocjonalna w pracy a budowanie zespołu

Budowanie zespołu i inteligencja emocjonalna w pracy są niezbędne do sukcesu każdej organizacji. Zachęcanie członków zespołu do budowania relacji i wzajemnego uznawania swoich emocji sprzyja środowisku współpracy i wzajemnego szacunku. Kiedy pojawiają się problemy, pamiętaj, aby skupić się na znalezieniu rozwiązań, a nie na przypisywaniu winy. Otwarta komunikacja i poczucie uznania pomogą budować zaufanie i wzmacniać relacje w zespole. Dzięki tym elementom zespoły mogą zmaksymalizować wydajność i osiągnąć pożądane wyniki.

Inteligencja emocjonalna w pracy jako dodatkowe potężne narzędzie

Posiadanie silnej inteligencji emocjonalnej jest jak posiadanie potężnego narzędzia, które pozwala Ci przodować w samoświadomości, samokontroli, motywacji, empatii i umiejętnościach społecznych. Kiedy Twój zespół wykazuje się tego rodzaju inteligencją, miejsce pracy rozkwita dzięki zwiększonej produktywności, motywacji, wydajności, pewności siebie, sympatii i lepszej współpracy między członkami. Te cechy okazują się niezbędne, gdy aspirujesz do pozycji lidera. Dlatego ważne jest, aby pielęgnować swoje EQ, abyś mógł skutecznie zarządzać zarówno swoimi emocjami, jak i emocjami innych, aby osiągnąć sukces.

*Zadanie na inteligencje (IQ) – rozwiązanie

2, 7, 4, 6, 6, 5, 8   – jaka jest poprawna odpowiedz

a)     6

b)     5

c)     4

d)     c

W zaprezentowanym powyżej ciągu każda liczba na pozycji nieparzystej rośnie o 2 w stosunku do poprzedniej liczby na pozycji nieparzystej, a każda liczba na pozycji parzystej maleje o 1 w stosunku do poprzedniej liczby na pozycji parzystej. Zatem, kolejną liczbą w ciągu powinna być liczba o 1 mniejsza od 5. Prawidłowa odpowiedz to liczba 4.

Na koniec warto pamiętać również w pracy:

Uczucia to coś, co masz; nie coś, czym jesteś.

Shannon L. Alder

Inteligencja emocjonalna w pracy – bibliografia

Negoro, M. C. W., & Wibowo, A. (2021). EMPATHETIC LEADERSHIP, JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE AMONG MILLENNIALS IN A START-UP INDUSTRY: NEEDS’SATISFACTION AS A MEDIATING VARIABLE. Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB.36(2), 136-154.

Dr Rafał Szewczyk
Dr Rafał Szewczyk
Doktor psychologii i magister ekonomii, współredaktor Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej. Prezes Neurostimulus sp. z o.o. – firmy zarządzającej marką EI Expert. Realizował lub współrealizował projekty szkoleniowe dla HP, PepsiCo, L’Oreal czy Sheraton. Jako psycholog posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W swojej działalności badawczo-rozwojowej kieruje się dewizą Homo homini consulere debet, tzn. Człowiek człowiekowi powinien pomagać.

Czytaj też…

  • Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

IE - emocje, IE - teoria / wiedza akademicka, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak trudno jest odróżnić nasze uczucia, emocje i nastroje? Dr Rafał Szewczyk, ekspert od psychologii emocji, przenika przez złożoność naszych wewnętrznych doświadczeń, aby pomóc nam zrozumieć, jakie są między nimi różnice i dlaczego zrozumienie ich jest kluczowe dla naszego dobrostanu.

  • Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

IE - emocje, IE i motywacja, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne przemówienia polityczne wywołują w Tobie silne emocje? W dzisiejszych czasach politycy i ich doradcy są mistrzami w manipulowaniu emocjami, aby zdobyć poparcie i wpływać na decyzje wyborców. W tym artykule odkryjemy, jak emocje, takie jak strach, są używane jako narzędzie manipulacji, i jak możemy się przed tym bronić, stając się bardziej świadomymi obywatelami. Dowiedz się, jak zidentyfikować i zrozumieć taktyki manipulacji emocjonalnej, aby dokonywać bardziej przemyślanych wyborów politycznych.

  • Odkryj wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

Odkryj 4 metody, by poznać wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

IE - emocje, IE w biznesie, IE w edukacji, IE w życiu, Psychologia wiedza|

Każda Twoja decyzja wynika z wartości, które uważasz za ważne. Ale czy naprawdę je znasz? Dr Rafał Szewczyk przedstawia metody, dzięki którym odkryjesz wartości kierujące Twoim życiem. Zrozum siebie lepiej i zacznij żyć w pełnej harmonii z własnymi przekonaniami.

Czym jest system EI Expert?

Zapraszamy:

Indywidualna diagnoza inteligencji emocjonalnej wraz z sesją edukacyjno-coachingową
Zostaw komentarz