Hierarchia wartości – dlaczego wszyscy o niej mówią, a tak niewielu ją rozumie?

13 września, 2023IE w życiu14 min

Definicja i głębokie znaczenie hierarchii wartości w życiu człowieka

Hierarchia wartości wskazuje, które wartości są dla jednostki ważniejsze, a które mniej. Na przykład dla wielu ludzi rodzina jest ważniejsza niż pieniądze czy spędzanie wolnego czasu. Aby zrozumieć tę koncepcję, warto zdefiniować “hierarchię” oraz “wartość”. Hierarchia to uporządkowana struktura określająca ważność elementów w danym środowisku. Wartość to element mający znaczenie, wpływający na człowieka i kierujący jego decyzjami. Jest ona ściśle powiązana z zasadami i postawami jednostki. Kluczowym elementem hierarchii wartości jest ustalanie priorytetów, co pomaga w podejmowaniu decyzji zgodnych z tym, co uważamy za najważniejsze. Wartości, które ceni się najbardziej, zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenia, wychowanie czy kultura. W hierarchii można uporządkować różnorodne wartości, od duchowych po intelektualne, artystyczne czy moralne.

Hierarchia wartości jak doświadczenia życiowe przekształcają nasze priorytety?

Hierarchia wartości to nie tylko zbiór przemyślanych zasad, które kierują naszym życiem, ale także odzwierciedlenie naszej indywidualności i ewolucji jako ludzi. Choć każdy z nas posiada swoją unikalną hierarchię wartości, kształtującą nasze decyzje i postępowanie, wartości te nie są stałe. Zmieniają się w miarę jak przechodzimy przez różne etapy życia, dostosowując się do naszych doświadczeń, wyzwań i odkryć. Przykładowo, to, co było dla nas kluczowe w młodości, może stracić na znaczeniu w późniejszych latach. Zmieniające się okoliczności, takie jak rozwój kariery, kultura czy wierzenia religijne, mogą wpłynąć na przewartościowanie pewnych aspektów naszego życia.

Każdy z nas ma swoją unikalną perspektywę, kształtowaną przez trzy główne elementy:

 • nasze indywidualne potrzeby, zainteresowania i aspiracje,
 • nasze osobiste predyspozycje, takie jak odwaga czy determinacja,
 • i wreszcie, kontekst, w którym żyjemy – nasze otoczenie, relacje i doświadczenia, które wpływają na nasze wybory i priorytety.
Hierarchia wartości odzwierciedla naszą ewolucję, dostosowując się do doświadczeń i otoczenia.
Hierarchia wartości odzwierciedla naszą ewolucję, dostosowując się do doświadczeń i otoczenia.

Hierarchia wartości to dynamiczny system, który ewoluuje wraz z nami, pomagając nam zrozumieć siebie i kierować naszym życiem w sposób bardziej świadomy i celowy. Analizując trzy główne elementy kształtujące wartości, można zauważyć kilka ich kluczowych cech:

 1. Dwubiegunowość: Każda wartość posiada swój pozytywny i negatywny aspekt, podobnie jak koncepty dobra i zła.
 2. Spektrum: Wartości rozciągają się na szerokim spektrum, od tych mniej znaczących po te najbardziej fundamentalne.
 3. Hierarchia: W społeczeństwie istnieje określona hierarchia wartości, która ma swoje korzenie w moralności i etyce.
 4. Jakość, a nie ilość: Wartości są postrzegane jako jakościowe, co oznacza, że nie można ich zmierzyć w tradycyjny sposób.
 5. Zmienność: Wartości są dynamiczne i mogą ewoluować w odpowiedzi na doświadczenia życiowe i potrzeby jednostki.
 6. Różnorodność trwałości: Chociaż niektóre wartości mogą pozostać niezmienne przez całe życie, inne mogą być bardziej ulotne i podatne na zmiany.

Rozumienie tych cech może pomóc w głębszym zrozumieniu, jak wartości wpływają na nasze decyzje i kształtują nasze życie. Jeśli chcesz teraz ustalić swoją hierarchię wartości to możesz to zrobić tutaj.

Hierarchia wartości w nowoczesnym świecie między tradycją a nowoczesnością

W świecie pełnym różnorodności, wartości odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszego zachowania, aspiracji i relacji z innymi. Są one jak kompas, który wskazuje nam drogę w życiu. Ale co dokładnie oznaczają te wartości? Jakie są ich rodzaje? I dlaczego są tak ważne?

Rodzaje wartości

Wartości można podzielić na różne kategorie, takie jak:

 1. Osobiste: dotyczące nas samych, naszych przekonań i postaw.
 2. Rodzinne: wartości, które wynikają z naszego wychowania i relacji z rodziną.
 3. Uniwersalne: powszechne normy i zasady, które są uznawane na całym świecie.
 4. Materialne i ekonomiczne: dotyczące dóbr materialnych, pieniędzy i ekonomii.
 5. Ludzkie i etyczne: wartości związane z postępowaniem i moralnością.
 6. Estetyczne: skupiające się na pięknie i sztuce.
 7. Socjokulturowe: wynikające z kultury i społeczeństwa, w którym żyjemy.
 8. …i wiele innych, takich jak wartości moralne, duchowe, intelektualne czy polityczne.

W dobie globalizacji i szybkich zmian społecznych, wartości stają się jeszcze ważniejsze. Pomagają nam zrozumieć siebie, nasze miejsce w świecie i relacje z innymi. Budowanie wartości od najmłodszych lat, zarówno w domu, jak i w szkole, jest kluczem do budowania silnych i zdrowych społeczności. Wartości są fundamentem naszego życia. Kształtują nasze postępowanie, relacje i decyzje. W świecie pełnym wyzwań, wartości są jak latarnia, która wskazuje nam drogę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli je głębiej i docenili ich znaczenie w naszym życiu.

Różne listy wartości oraz metody ich pomiaru znajdziesz tutaj.

Hierarchia wartości jako Twoja mapa do autentyczności w nowoczesnym świecie

W świecie pełnym zmiennych norm i przekonań, pojęcie “wartości” często budzi kontrowersje. W przeszłości, w pewnych środowiskach, samo używanie tego terminu mogło prowadzić do ostracyzmu. Przywołując wspomnienia Czesława Miłosza, w 1968 roku w Berkeley, kiedy ktoś odważył się użyć słowa “wartość” w publicznej dyskusji, ryzykował oskarżeniem o bycie faszystą.

Jednak z biegiem czasu społeczeństwa ewoluują, a z nimi nasze rozumienie i akceptacja dla różnorodności wartości. Dziś, w coraz bardziej złożonym świecie, rozmowy o wartościach stały się nie tylko akceptowalne, ale wręcz niezbędne. Wartości kształtują nasze decyzje, motywacje i to, kim jesteśmy. Dlatego też, zrozumienie naszej własnej hierarchii wartości jest kluczem do zrozumienia siebie i świata wokół nas.

Józef Tischner, znany polski filozof, wskazywał na wartości takie jak wolność, prawda, nadzieja i świętość. Tischner, łącząc w sobie rolę człowieka, filozofa i kapłana, stał się dla wielu inspiracją i drogowskazem. W czasach, gdy Tischner przyciągał tłumy swoimi wykładami, jeden z marksistowskich etyków stwierdził, że drogowskaz nie musi iść drogą, którą wskazuje. Jednak Tischner, żyjąc zgodnie z prawdą, pokazał, że wartości są kluczem do zrozumienia naszego miejsca w świecie.

Hierarchia wartości pomaga odkryć nasze miejsce i głębszy sens życia.
Hierarchia wartości pomaga odkryć nasze miejsce i głębszy sens życia.

W obliczu świata zapominającego o głębokich wartościach, przewodnicy na wzór Tischnera stają się niezbędni, by przypomnieć nam o tym, co naprawdę liczy się najbardziej. Hierarchia wartości to nie tylko teoria – to klucz do zrozumienia naszego miejsca na Ziemi i odkrycia głębszego sensu życia.

Obecnie panuje przekonanie, że wartość człowieka mierzy się jego majątkiem. W tej perspektywie, autorytet osoby jest oceniany przez pryzmat jej bogactwa. Takie podejście jest nie tylko mylne, ale również niebezpieczne, gdyż prowadzi do uproszczeń i błędnych ocen. W rzeczywistości, wartość człowieka determinują jego wartości moralne, etyka i postępowanie.

Innym popularnym przekonaniem jest to, że prawda zawsze leży gdzieś pośrodku. To podejście, choć wydaje się umiarkowane, jest w rzeczywistości formą relatywizmu. Prawda nie jest kwestią kompromisu; nie można jej “uśrednić”. Prawda jest absolutna i niezmienna, niezależnie od naszych indywidualnych przekonań czy stanowiska.

Podobnie, idea, że nasze przekonania i wartości są kształtowane wyłącznie przez nasze doświadczenia i pozycję społeczną, jest uproszczeniem. Choć nasze doświadczenia i otoczenie mają wpływ na nasze przekonania, istnieją uniwersalne wartości, które są wspólne dla ludzkości, niezależnie od naszego pochodzenia czy pozycji społecznej.

Prawdziwe wartości nie znikają, nawet w obliczu największych wyzwań.

Wartości” to słowo, które często pojawia się w naszych rozmowach, ale bywa też nadużywane. Przez wieki stanowiły one przedmiot zainteresowania filozofów, uczonych i różnorodnych instytucji. W dzisiejszych czasach wartości odgrywają kluczową rolę również w biznesie. Możemy wskazać różne rodzaje wartości: kulturowe, wspólne czy organizacyjne. Jednak to wartości osobiste mają największy wpływ na naszą motywację. W tym kontekście pojęcie hierarchii wartości pomaga nam zrozumieć, które z nich są dla nas najistotniejsze.

Aby głębiej zrozumieć wpływ wartości na nasze działania, ważne jest odróżnienie wartości bezpośrednich (pochodzących z naszych indywidualnych przekonań) od wartości pośrednich (opartych na ogólnie przyjętych ideałach społecznych). Kluczem jest zrozumienie, co naprawdę kieruje naszymi działaniami i jakie miejsce w naszym życiu zajmuje hierarchia wartości.

Sens życia i hierarchia wartości
Sens życia i hierarchia wartości

Dlaczego Twoja hierarchia wartości jest kluczem do autentyczności?

Czym są wartości? Wartości często definiuje się jako osobiste przekonania, które jednostka uważa za ważne, opierając się na tym, co uważa za pożądane lub niepożądane. Kształtują one naszą tożsamość i sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. Jednak często pomija się fakt, że to właśnie wartości są tym, co nas motywuje, a ich hierarchia pokazuje, które z nich są dla nas najważniejsze.

Jeśli kiedykolwiek uczestniczyłeś w ćwiczeniu związanym z określaniem wartości, prawdopodobnie dano Ci “listę wartości” (takich jak odwaga, uczciwość, integralność, sukces, pokój itp.) i poproszono, abyś wybrał te, które najbardziej odpowiadają Twoim przekonaniom.

Jak wielu ludzi, pewnie skupiłeś się na wartościach związanych z pewnym kodeksem moralnym czy społecznymi ideałami dotyczącymi tego, jak “powinno się żyć” lub jakie zachowania są od Ciebie oczekiwane (np. uczciwość, zaufanie, szacunek). Chociaż są to wartości, które mogą kierować Twoim życiem, są one często zbyt ogólnikowe, by rzeczywiście pomóc zrozumieć, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Załóżmy, że określiłeś swoje kluczowe wartości jako odwaga, lojalność i integralność. Co teraz? Jak możesz zastosować tę wiedzę w praktyce? Oczywiście, takie wartości mogą być przydatne podczas składania aplikacji o pracę, aby sprawdzić, czy Twoje przekonania pokrywają się z wartościami firmy, czy też podczas warsztatów dotyczących wartości. Ale w codziennym życiu, gdy chcesz być bardziej autentyczny, takie ogólne informacje mogą nie być wystarczająco konkretne. W tym miejscu warto zrozumieć kluczowe rozróżnienie między pośrednimi a bezpośrednimi wartościami oraz zastanowić się nad ich hierarchią w naszym życiu.

Wartości osobiste można podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Wartości pośrednie to ogólne pojęcia, które odzwierciedlają ideały społeczne narzucane nam przez zewnętrzne autorytety i otoczenie od najmłodszych lat (np. poglądy i normy dotyczące “odpowiedniego” sposobu życia czy zachowania, które przyjmujemy od rodziny, religii, kultury, nauczycieli czy rówieśników). Choć te wartości pomagają nam dostosować się do społeczeństwa i być przez nie akceptowanym, nie zawsze odzwierciedlają to, co naprawdę jest dla nas ważne. Aby zrozumieć, co naprawdę kieruje Twoim życiem, warto zastanowić się nad wartościami bezpośrednimi, które są bardziej osobiste i indywidualne.

Kieruj sobą za pomocą hierarchii wartości
Kieruj sobą za pomocą hierarchii wartości

Skupienie się na Twoich indywidualnych wartościach bezpośrednich nie umniejsza znaczenia wartości pośrednich. Te ostatnie również odgrywają ważną rolę w naszej wewnętrznej hierarchii wartości. Kiedy żyjemy zgodnie z naszymi kluczowymi wartościami osobistymi, często jednocześnie realizujemy wartości pośrednie. Dlatego, będąc wiernym swoim wartościom, zachowujesz autentyczność. A autentyczność prowadzi do naturalnego dostosowywania się do głębszych wartości, które leżą u podstaw naszej hierarchii wartości.

Ważnym elementem naszych wartości jest ich hierarchiczna struktura. W tym kontekście warto zauważyć różnicę między wartościami pośrednimi a bezpośrednimi. Chociaż wiele źródeł omawia hierarchię wartości w kontekście decyzji czy refleksji filozoficznych, w kontekście wartości osobistych chodzi o nasze indywidualne priorytety, które kształtują nasze spojrzenie na świat i nasze działania. Hierarchia wartości pomaga nam określić, które z nich są dla nas kluczowe i jak wpływają na nasze codzienne wybory.

Autentyczność polega na byciu sobą i działaniu w zgodzie z własnymi wartościami. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, co naprawdę kieruje Twoim życiem? Kluczem do pełnego zrozumienia siebie i swoich działań są wartości, które wyznajemy. Jeśli chcesz pogłębić swoje zrozumienie hierarchii wartości i dostosować się do swoich kluczowych przekonań, zrób to tutaj aby poznać swoje wartości. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak sprawdzać wartości – od mniej profesjonalnych podejść do bardziej zaawansowanych – zapraszam do lektury artykułu ” Odkryj 4 metody, by poznać wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

Jak Scheler przedefiniował hierarchię wartości?

Max Scheler, filozof działający na przełomie XIX i XX wieku, przedstawił kluczowe zasady określające hierarchię wartości:

 1. Nieśmiertelność wartości: Im dłużej wartość trwa, tym jest wyższa.
 2. Niepodzielność wartości: Wartości wyższe są bardziej niepodzielne niż niższe.
 3. Niepodległość wartości: Wyższa wartość staje się podstawą dla niższej wartości.
 4. Głębokość satysfakcji: Im głębsza jest satysfakcja związana z wartością, tym wartość jest wyższa.
 5. Absolutność wartości: Im mniej poczucie wartości jest związane z istnieniem jej nośnika, tym wartość jest wyższa.

W oparciu o te zasady, Scheler sklasyfikował wartości w czterech kategoriach, ukazując ich miejsce w hierarchii wartości:

 1. Wartości hedoniczne: Dotyczą doznań zmysłowych, takich jak przyjemność czy ból, oraz wartości związane z doświadczeniem emocjonalnym.
 2. Wartości witalne: Skupiają się na doświadczeniach życiowych, takich jak zdrowie czy siła, odnosząc się do ludzkiego ducha i charakteru.
 3. Wartości duchowe: Obejmują wartości moralne, estetyczne i poznawcze.
 4. Wartości religijne: Skupiają się na duchowej stronie ludzkiego doświadczenia, odnosząc się do tego, co postrzegane jest jako absolut.

Scheler podkreślał, że wartości można klasyfikować jako pozytywne lub negatywne. W każdej kategorii można zaobserwować opozycje, takie jak dobro i zło czy piękno i brzydota, co podkreśla znaczenie hierarchii wartości w naszym życiu.

Wartości można również klasyfikować na podstawie ich nosiciela – czy są one osobiste czy rzeczowe, indywidualne czy kolektywne. Scheler podkreślał, że wartości z różnych kategorii nie są równoważne; istnieje hierarchia wartości, z wartościami hedonicznymi na najniższym poziomie, a wartościami religijnymi na najwyższym.

Według Schelera, nasze emocje i uczucia mają głęboki sens. Poprzez nasze emocje możemy dostrzegać i rozumieć wartości, a także rozpoznawać ich hierarchię i relacje między nimi. Miłość jest podstawowym aktem emocjonalnym i stanowi fundament dla innych aspektów świadomości aksjologicznej.

W dzisiejszych czasach, kiedy bulwersujące informacje zdają się dominować w mediach, ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, co naprawdę ważne. Nasza kultura rodziła się z fascynacji pytaniami, które pozwalały nam zrozumieć naszą ludzką naturę i nasze miejsce w świecie. To właśnie te pytania, te refleksje, te poszukiwania prawdy i piękna, czynią nas ludźmi.

Niech ten artykuł będzie przypomnieniem o tym, co naprawdę ważne, o tym, co naprawdę wartościowe w naszym życiu i kulturze. Niech będzie inspiracją dla wszystkich, którzy szukają prawdy i piękna w świecie pełnym chaosu i zgiełku.

Nie czekaj! Zrozum, jak Twoje wartości kształtują Twoje życie. Skorzystaj z naszej oferty i żyj bardziej autentycznie!

Sprawdź swoje wartości z EI Expert

Hierarchia wartości – bibliografia

Dr Rafał Szewczyk
Dr Rafał Szewczyk
Doktor psychologii i magister ekonomii, współredaktor Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej. Prezes Neurostimulus sp. z o.o. – firmy zarządzającej marką EI Expert. Realizował lub współrealizował projekty szkoleniowe dla HP, PepsiCo, L’Oreal czy Sheraton. Jako psycholog posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W swojej działalności badawczo-rozwojowej kieruje się dewizą Homo homini consulere debet, tzn. Człowiek człowiekowi powinien pomagać.

Czytaj też…

 • Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

IE - emocje, IE - teoria / wiedza akademicka, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak trudno jest odróżnić nasze uczucia, emocje i nastroje? Dr Rafał Szewczyk, ekspert od psychologii emocji, przenika przez złożoność naszych wewnętrznych doświadczeń, aby pomóc nam zrozumieć, jakie są między nimi różnice i dlaczego zrozumienie ich jest kluczowe dla naszego dobrostanu.

 • Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

IE - emocje, IE i motywacja, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne przemówienia polityczne wywołują w Tobie silne emocje? W dzisiejszych czasach politycy i ich doradcy są mistrzami w manipulowaniu emocjami, aby zdobyć poparcie i wpływać na decyzje wyborców. W tym artykule odkryjemy, jak emocje, takie jak strach, są używane jako narzędzie manipulacji, i jak możemy się przed tym bronić, stając się bardziej świadomymi obywatelami. Dowiedz się, jak zidentyfikować i zrozumieć taktyki manipulacji emocjonalnej, aby dokonywać bardziej przemyślanych wyborów politycznych.

 • Odkryj wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

Odkryj 4 metody, by poznać wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

IE - emocje, IE w biznesie, IE w edukacji, IE w życiu, Psychologia wiedza|

Każda Twoja decyzja wynika z wartości, które uważasz za ważne. Ale czy naprawdę je znasz? Dr Rafał Szewczyk przedstawia metody, dzięki którym odkryjesz wartości kierujące Twoim życiem. Zrozum siebie lepiej i zacznij żyć w pełnej harmonii z własnymi przekonaniami.

Czym jest system EI Expert?

Zapraszamy:

Indywidualna diagnoza inteligencji emocjonalnej wraz z sesją edukacyjno-coachingową

Komentarzy

 1. Dorota 25/08/2023 at 10:10 - Reply

  To prawda, że wartości są kluczowe dla naszej tożsamości. Czy ktoś ma jakieś strategie lub techniki, które pomagają w codziennym życiu zgodnie z własnymi wartościami, nawet gdy są one sprzeczne z otoczeniem?

  • Dr Rafał Szewczyk 25/09/2023 at 18:01 - Reply

   Zdecydowanie, wartości są naszym kompasem moralnym. Aby żyć zgodnie z nimi, regularna samorefleksja i ustalanie granic są kluczowe. Znalezienie wsparcia wśród osób o podobnych wartościach także może być bardzo pomocne, szczególnie gdy otoczenie prezentuje inne wartości. Ważne jest, aby codziennie podejmować małe kroki, które są zgodne z naszymi wartościami, co pomaga w budowaniu poczucia spójności i celu.

 2. Andrzej 11/09/2023 at 15:09 - Reply

  Artykuł rzeczywiście porusza wiele aspektów hierarchii wartości. Zastanawiam się, jakie są różnice w hierarchii wartości między różnymi pokoleniami. Czy młodsi ludzie mają inne priorytety wartości niż starsze pokolenia?

  • Dr Rafał Szewczyk 25/09/2023 at 18:12 - Reply

   To bardzo interesujące pytanie! Rzeczywiście, różnice pokoleniowe mogą wpływać na hierarchię wartości. Młodsze pokolenia mogą przykładać większą wagę do wartości takich jak otwartość, akceptacja różnorodności czy ekologia, podczas gdy starsze pokolenia mogą kłaść nacisk na tradycję, stabilność czy rodzinną spójność. Oczywiście, to są tylko przykłady i każda osoba jest inna, ale badania pokazują, że zmieniające się czasy i kontekst społeczny mogą wpływać na to, co uważamy za ważne.

 3. bbhda 12/09/2023 at 22:19 - Reply

  Ciekawe jest to, jak nasze wartości mogą się zmieniać wraz z doświadczeniem życiowym. Czy ktoś może podzielić się swoją historią, jak zmiana wartości wpłynęła na jego/jej życie?

  • Dr Rafał Szewczyk 25/09/2023 at 18:15 - Reply

   Zgadzam się, doświadczenia życiowe naprawdę mają moc kształtowania naszych wartości. Osobiście, kiedy byłem młodszy, dużo większą wagę przykładałem do sukcesu zawodowego i uznania ze strony innych. Jednak z biegiem czasu, po pewnych wydarzeniach życiowych, moje wartości uległy zmianie. Teraz bardziej cenię sobie bliskość z rodziną i przyjaciółmi, zdrowie oraz spokój ducha. Ta zmiana wartości wpłynęła na moje codzienne decyzje, priorytety i postrzeganie świata, pomagając mi lepiej zrozumieć, co jest dla mnie naprawdę ważne.

 4. radek92 13/09/2023 at 16:17 - Reply

  Ciekawe spostrzeżenie na temat wartości pośrednich i bezpośrednich. Czasem trudno jest odróżnić, które wartości są naprawdę nasze, a które zostały nam narzucone przez społeczeństwo, rodzinę czy kulturę. Jak myślicie, jak możemy odkryć nasze prawdziwe wartości?

  • Dr Rafał Szewczyk 25/09/2023 at 18:20 - Reply

   Masz rację, odróżnienie wartości narzuconych od tych, które są naprawdę nasze, może być wyzwaniem. Myślę, że kluczem jest samorefleksja i zadawanie sobie pytań o to, co naprawdę jest dla nas ważne. Możemy zastanowić się, które wartości sprawiają, że czujemy się spełnieni i szczęśliwi, a które powodują konflikty wewnętrzne. Eksplorowanie różnych sytuacji życiowych, doświadczanie nowości i obserwowanie własnych reakcji i uczuć w różnych kontekstach może pomóc w odkrywaniu, co jest dla nas naprawdę ważne. Regularna refleksja i bycie uczciwym wobec siebie to klucz do zrozumienia własnych wartości.

 5. Ewa 15/09/2023 at 13:07 - Reply

  To prawda, wartości są jak kompas, który wskazuje nam drogę w życiu. W dzisiejszym świecie pełnym chaosu i zgiełku, trudno jest czasem pozostać wiernym swoim wartościom. Czy ktoś ma jakieś praktyczne rady, jak utrzymać swoje wartości w obliczu presji społecznej?

  • Dr Rafał Szewczyk 25/09/2023 at 18:25 - Reply

   Zgadzam się, w dzisiejszych czasach trudno jest czasem pozostać wiernym swoim wartościom. Myślę, że kluczem jest rozwijanie świadomości siebie i swoich wartości oraz budowanie pewności siebie. Można to osiągnąć przez regularną refleksję, medytację i rozmowy z bliskimi, którzy podzielają podobne wartości. Warto również ustawiać granice i być asertywnym w sytuacjach, gdy nasze wartości są zagrożone. Utrzymywanie silnych relacji z osobami, które mają podobne wartości, może również pomóc w utrzymaniu własnych przekonań i wartości w obliczu presji społecznej.

 6. quwerc 19/09/2023 at 14:06 - Reply

  Zgadzam się, że wartości są kluczem do zrozumienia naszego miejsca w świecie. Wartości kształtują nasze postępowanie, relacje i decyzje. Wartości są jak latarnia, która wskazuje nam drogę. Czy ktoś z was ma doświadczenie w pracy nad swoją hierarchią wartości? Jakie techniki były najbardziej pomocne?

  • Dr Rafał Szewczyk 25/09/2023 at 18:35 - Reply

   Dokładnie, wartości są naszym wewnętrznym kompasem. Pracując nad swoją hierarchią wartości, osobiście znalazłam, że regularna samorefleksja i medytacja były niezmiernie pomocne. Pomaga również prowadzenie dziennika, w którym zapisuję swoje myśli, uczucia i przemyślenia na temat tego, co dla mnie najważniejsze. Dyskusje z bliskimi i przyjaciółmi, którzy mają różne perspektywy, również były bardzo wartościowe, pomagając mi zrozumieć i przemyśleć moje własne wartości. Czasami, konfrontacja z różnymi punktami widzenia może pomóc w zrozumieniu i ugruntowaniu własnych wartości.

 7. Janek 21/09/2023 at 15:08 - Reply

  Artykuł jest bardzo wnikliwy i dostarcza wiele informacji na temat hierarchii wartości. Zastanawiam się, jak różne kultury wpływają na naszą hierarchię wartości. Czy wartości są uniwersalne, czy też są one głęboko zakorzenione w naszym kulturowym pochodzeniu?

  • Dr Rafał Szewczyk 25/09/2023 at 18:46 - Reply

   To bardzo ważne pytanie! Różne kultury zdecydowanie kształtują nasze wartości w różny sposób, wprowadzając różnorodność w hierarchii wartości. Niektóre wartości mogą być bardziej uniwersalne, jak szacunek czy uczciwość, ale sposób, w jaki są one interpretowane i przeżywane, może się różnić w zależności od kontekstu kulturowego. Na przykład, pojęcie szacunku może mieć różne znaczenie w kulturze kolektywistycznej w porównaniu do kultury indywidualistycznej. Dlatego ważne jest, aby być otwartym i zrozumieć różnorodność wartości, jednocześnie rozważając, jak nasze własne kulturowe tło wpływa na nasze indywidualne hierarchie wartości.

 8. zosia 24/09/2023 at 20:11 - Reply

  Scheler miał bardzo interesujące podejście do hierarchii wartości. Zgadzam się, że nasze emocje i uczucia mają głęboki sens i poprzez nie możemy dostrzegać i rozumieć wartości. Czy ktoś może polecić więcej lektur na temat filozofii Schelera?

  • Dr Rafał Szewczyk 25/09/2023 at 18:57 - Reply

   Zgadzam się, Scheler miał unikatowe i głębokie podejście do wartości. Jeśli chcesz zgłębić jego filozofię, polecam lekturę “Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values” – to jedno z jego kluczowych dzieł, w którym rozwija swoją teorię wartości. Możesz także sprawdzić “On the Eternal in Man”, gdzie Scheler analizuje relację między wartościami a religią. Oczywiście, wiele jego myśli jest rozwiniętych w różnych esejach i artykułach, więc warto poszukać również kompilacji jego pism. Miłej lektury! Tutaj masz linka do pdf: https://www.researchgate.net/publication/336906470_Formalismus_Max_Scheler's_Non-Formal_Value_Ethics

Zostaw komentarz