Czy inteligencja emocjonalna jest podstawą udanego związku?

W kontekście relacji interpersonalnych ważną rolę odgrywa inteligencja emocjonalna. Badania sugerują, że osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej mogą posługiwać się nią w sposób odpowiedzialny i prospołeczny, ale równie dobrze mogą wykorzystywać ją do osiągnięcia własnych, egoistycznych celów (Moeller i Kwantes, 2015). Istnieje założenie, że większość ludzi jest pozytywnie nastawiona do innych, co potwierdzają badania, w których ponad 60% uczestników wybrało współpracę nad rywalizacją z nowo poznaną osobą (Fernández-Berrocal i in., 2014).

Z badań Schutte i in. (2001) wynika, że związki z osobami o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej są bardziej satysfakcjonujące. Jednakże warto podkreślić, że samo posiadanie wysokiej inteligencji emocjonalnej nie gwarantuje udanego związku. Poziom inteligencji emocjonalnej nie jest skorelowany z tendencją do idealizowania partnera. Chociaż pozytywne wyobrażenie o partnerze może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji w udanym związku, ważnym czynnikiem jest wzajemne rozumienie potrzeb i oczekiwań obu stron.

Inteligencja emocjonalna jest ważna do posiadania udanego związku. Jej prawidłowe wykorzystanie może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji i głębi relacji, ale jej brak lub niewłaściwe wykorzystanie może prowadzić do konfliktów i nieporozumień. W dalszej części tego artykułu przedstawię mechanizmy pokazujące jak inteligencja emocjonalna wpływa na jakość udanego związku.

Udany związek
Udany związek

Udany związek a wysoka inteligencja emocjonalna

Osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej inaczej reagują na wyzwania w związku. Badania przeprowadzone przez Magdę z naszego zespołu (Śmieja, 2018), pokazują, że osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej mogą być bardziej krytyczne wobec swojego partnera. Co więcej, jeśli partner nie spełni ich oczekiwań, ich rozczarowanie jest głębsze w porównaniu z osobami o niższej inteligencji emocjonalnej.

Ciekawym aspektem jest to, że osoby o wyższej inteligencji emocjonalnej, kiedy czują się rozczarowane, mogą być mniej skłonne do podtrzymywania udanego związku, jeśli to oznacza poświęcenie własnych potrzeb. Mają one również zdolność do głębszej refleksji nad swoimi relacjami, co pozwala im na bardziej obiektywne spojrzenie na partnera.

Dzięki tej zdolności do refleksji, osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej potrafią lepiej ocenić, które zachowania w udanym związku są dla nich dobre, a które nie. To może prowadzić do trudnych, ale świadomych decyzji, takich jak zakończenie związku.

Kobiety o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, które czują się niedoceniane przez partnera, mogą być bardziej otwarte na nowe znajomości z innymi mężczyznami w porównaniu z kobietami o niższej inteligencji emocjonalnej (Śmieja 2018).

Udany związek a wysoka inteligencja emocjonalna
Udany związek a wysoka inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna nie jest gwarantem udanego związku

Sama wysoka inteligencja emocjonalna nie gwarantuje udanego związku. W rzeczywistości, jeśli osoba o wysokiej inteligencji emocjonalnej wykorzystuje swoje zdolności do stawiania własnych potrzeb ponad potrzeby partnera, może to prowadzić do konfliktów i nieporozumień. Kluczem do udanego związku jest więc nie tylko posiadanie wysokiej inteligencji emocjonalnej, ale także zdolność do jej odpowiedniego wykorzystania w celu budowania zdrowej i zrównoważonej relacji.

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej, które są świadome emocji swojego partnera, mogą wykorzystywać tę wiedzę do wzmocnienia związku. Obejmuje to takie działania jak aktywne słuchanie, wyrażanie wsparcia, empatia oraz komunikowanie własnych potrzeb w sposób jasny i konstruktywny. Dzięki temu, partnerzy mogą lepiej się rozumieć, co prowadzi do głębszej bliskości i zaufania w udanym związku.

Jednakże, tak jak w przypadku wielu innych zdolności, inteligencja emocjonalna może być wykorzystywana zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Dlatego ważne jest, aby osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej były świadome swoich działań i ich wpływu na partnera, aby unikać potencjalnych pułapek i ryzyka związanego z niewłaściwym wykorzystaniem tej zdolności w kontekście udanego związku.

Ciemna strona inteligencji emocjonalnej
Ciemna strona inteligencji emocjonalnej

Ciemna strona inteligencji emocjonalnej – kiedy umiejętności stają się bronią

Inteligencja emocjonalna jest uznawana jako podstawa do zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Posiada jednak swoją mroczną stronę. Osoby wyposażone w zaawansowane zdolności emocjonalne mogą, niestety, wykorzystywać te umiejętności w destrukcyjny sposób. Jeśli ktoś ma głęboką wiedzę o emocjach to może np. manipulować uczuciami swojego partnera. Taka osoba potrafi efektywnie wywierać presję czy stosować różne formy nacisku. Dla partnera o niższej inteligencji emocjonalnej tego typu manipulacja może być trudna do zauważenia. Taka osoba ma poczucie chaosu i niezrozumienia w związku. W rezultacie, zamiast budować mosty, inteligencja emocjonalna może stać się narzędziem kontroli i dominacji.

Rola inteligencji emocjonalnej w budowaniu udanego związku

Bez inteligencji emocjonalnej nie ma możliwości do głębokiego zrozumienia siebie i innych w kontekście udanego związku. To nie tylko zdolność do identyfikowania własnych uczuć, ale także umiejętność rozumienia, jak nasze emocje wpływają na innych i jak reakcje innych wpływają na nas. Kluczem jest nie tylko rozpoznawanie emocji, ale także ich właściwe wyrażanie – w sposób, który jest spójny z naszymi wartościami, nie jest agresywny ani oskarżycielski.

Dobra komunikacja jest nierozerwalnie związana z inteligencją emocjonalną. Umiejętność komunikacyjne są ważne. Jednak to inteligencja emocjonalna pozwala je wykorzystywać na wyższym poziomie. Te dwie umiejętności tworzą fundament dla zdrowych, trwałych i satysfakcjonujących relacji.

Jeśli chcemy wzmocnić nasz udany związek, to dobrym pomysłem jest rozwinięcie inteligencji emocjonalnej. Bez niej możemy nie być w stanie w pełni zrozumieć ani wyrazić naszych uczuć. Wcześniej czy później prowadzić to będzie do nieporozumień i konfliktów. Nawet jeśli obie strony mają podobne wartości i cele, różnice w poziomie inteligencji emocjonalnej mogą prowadzić do napięć. W sytuacjach konfliktowych osoba o wyższej inteligencji emocjonalnej może czuć się rozczarowana, jeśli jej partner nie jest w stanie zrozumieć i odpowiednio zareagować na jej emocje. Taki stan po dłuższym czasie będzie prowadził do rozpadnięcia związku.

Budowanie udanego związku
Budowanie udanego związku

Jak inteligencja emocjonalna kształtuje jakość naszych związków?

Podobny poziom inteligencji emocjonalnej w udanym związku może być wskaźnikiem satysfakcji i trwałości relacji. Kiedy partnerzy mają zbliżony wynik w teście inteligencji emocjonalnej łatwiej jest im nawzajem się rozumieć. Prowadzi do głębszej bliskości i większej harmonii.

Partnerzy mający niską inteligencję emocjonalną nie są w pełni świadomi świata emocjonalnego. Może to prowadzić do pewnego rodzaju spokoju (wynikającego z niewiedzy). Jednakże oznacza to również, że związek pozbawiony jest pewnych głębszych doświadczeń emocjonalnych.

Gdy istnieje znacząca różnica w poziomie inteligencji emocjonalnej między partnerami, może to prowadzić do napięć. Osoba o wyższej inteligencji emocjonalnej może czuć się nierozumiana lub niedoceniana przez partnera o niższej inteligencji emocjonalnej. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do uczuć rozczarowania, żalu czy zniechęcenia.

Współczesne społeczeństwo, zwłaszcza wśród osób starszych (40-60 lat), często reaguje na te napięcia poprzez tworzenie pewnego rodzaju “emocjonalnego dystansu”. W takich związkach partnerzy mogą mieszkać pod jednym dachem, ale żyć bardziej jako współlokatorzy niż jako kochający się partnerzy w udanym związku.

Rozwijanie inteligencję emocjonalnej nie robi się tego tylko dla siebie. Głównym powodem powinna być chęć poprawienia jakości naszych relacji. Wzmacnianie inteligencji emocjonalnej może pomóc w zrozumieniu siebie i partnera na głębszym poziomie. Jest to droga do bardziej satysfakcjonujących i trwałych związków.

Komunikacja – klucz do udanego związku

Choć efektywna komunikacja jest niewątpliwie ważna w każdym związku, sama w sobie nie jest gwarantem harmonii. Każdy z nas ma swoje indywidualne potrzeby i oczekiwania. Na przykład, jeśli jedna osoba ceni sobie bliskość i zależność, podczas gdy druga potrzebuje przestrzeni i autonomii, samo posiadanie umiejętności komunikacyjnych nie rozwiąże tego dylematu.

Inteligencja emocjonalna, choć cenna, również nie jest uniwersalnym rozwiązaniem. Jeśli jest wykorzystywana do osiągania celów sprzecznych z potrzebami partnera, może prowadzić do konfliktów zamiast ich rozwiązywania. Sukces w udanym związku polega na zdolności do zrozumienia i szanowania potrzeb drugiej osoby. Nie wystarczy tylko mówić o swoich uczuciach i potrzebach.

Klucz do udanego związku
Klucz do udanego związku

Rola wartości i inteligencji emocjonalnej w budowaniu udanego związku

Zrozumienie własnych i partnera wartości to podstawa udanego związku. Autentyczne rozmowy, które pomagają w identyfikacji wspólnych celów i indywidualnych potrzeb są do tego drogą. Gdy te podstawy są już ugruntowane, inteligencja emocjonalna zaczyna pełnić swoją rolę, umożliwiając partnerom lepsze rozumienie i reagowanie na emocje i potrzeby drugiej osoby. Jak potwierdzają badania, wysoki poziom inteligencji emocjonalnej przyczynia się do większego wsparcia i dobrostanu w związku, co prowadzi do głębszej satysfakcji obu stronnej.

Czy pragniesz lepiej rozumieć siebie i innych?
Czy pragniesz lepiej rozumieć siebie i innych?

Czy pragniesz lepiej rozumieć siebie i innych?

Rozważasz, czy Twój partner ma lepsze zdolności emocjonalne niż Ty? Może to dobry moment, żeby popracować nad swoją inteligencją emocjonalną?

Dr Rafał Szewczyk
Dr Rafał Szewczyk
Doktor psychologii i magister ekonomii, współredaktor Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej. Prezes Neurostimulus sp. z o.o. – firmy zarządzającej marką EI Expert. Realizował lub współrealizował projekty szkoleniowe dla HP, PepsiCo, L’Oreal czy Sheraton. Jako psycholog posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W swojej działalności badawczo-rozwojowej kieruje się dewizą Homo homini consulere debet, tzn. Człowiek człowiekowi powinien pomagać.

Czytaj też…

  • Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

Nastroje, uczucia, emocje – jak je rozróżnić i dlaczego to ważne?

IE - emocje, IE - teoria / wiedza akademicka, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak trudno jest odróżnić nasze uczucia, emocje i nastroje? Dr Rafał Szewczyk, ekspert od psychologii emocji, przenika przez złożoność naszych wewnętrznych doświadczeń, aby pomóc nam zrozumieć, jakie są między nimi różnice i dlaczego zrozumienie ich jest kluczowe dla naszego dobrostanu.

  • Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

Jak politycy manipulują Twoimi emocjami? Odkryj sekrety psychologicznej gry!

IE - emocje, IE i motywacja, IE w życiu|

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne przemówienia polityczne wywołują w Tobie silne emocje? W dzisiejszych czasach politycy i ich doradcy są mistrzami w manipulowaniu emocjami, aby zdobyć poparcie i wpływać na decyzje wyborców. W tym artykule odkryjemy, jak emocje, takie jak strach, są używane jako narzędzie manipulacji, i jak możemy się przed tym bronić, stając się bardziej świadomymi obywatelami. Dowiedz się, jak zidentyfikować i zrozumieć taktyki manipulacji emocjonalnej, aby dokonywać bardziej przemyślanych wyborów politycznych.

  • Odkryj wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

Odkryj 4 metody, by poznać wartości życiowe, które naprawdę kierują Twoim życiem!

IE - emocje, IE w biznesie, IE w edukacji, IE w życiu, Psychologia wiedza|

Każda Twoja decyzja wynika z wartości, które uważasz za ważne. Ale czy naprawdę je znasz? Dr Rafał Szewczyk przedstawia metody, dzięki którym odkryjesz wartości kierujące Twoim życiem. Zrozum siebie lepiej i zacznij żyć w pełnej harmonii z własnymi przekonaniami.

Czym jest system EI Expert?

Zapraszamy:

Indywidualna diagnoza inteligencji emocjonalnej wraz z sesją edukacyjno-coachingową
Zostaw komentarz