Współpraca

System do Diagnozy EI Expert powstał w wyniku długoletnich i pracochłonnych badań.
Chcemy, aby nadal służył rozwojowi nauki, a w konsekwencji przyczyniał się do lepszego zrozumienia inteligencji emocjonalnej jako zdolności kluczowej dla naszego funkcjonowania w wielu obszarach aktywności zawodowej i prywatnej.
Dlatego też stworzyliśmy możliwość bezpłatnego wykorzystania Testu Inteligencji Emocjonalnej (TIE) do badań naukowych. Na warunkach określonych w Regulaminie  udostępniamy linki do zbadania uzgodnionej liczby osób oraz przeliczamy ich wyniki.

Jeśli jesteś badaczem/badaczką i chciał(a)byś wykorzystać TIE w swoich badaniach, zapoznaj się z Regulaminem i wypełnij poniższy formularz.

Formularz dla badaczy


Poznaj lepiej siebie i ludzi, z którymi pracujesz.
Razem odkryjcie swoje mocne strony i obszary z potencjałem rozwojowym.

Napisz do nas