Loading...

EI Expert – SZKOLENIA DLA EDUKACJI

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE…

Ułatwiasz komunikację między nauczycielem a uczniem oraz między uczniami.

Wspierasz integrację uczniów.

Przyczyniasz się do zmniejszenia liczby oraz intensywności sytuacji konfliktowych.

Zapewniając lepszy start w edukacji, otwierasz drzwi do sukcesu na rynku pracy.

Poprawiasz dobrostan uczniów i zwiększasz satysfakcję nauczycieli.

Zwiększasz efektywność zajęć lekcyjnych.

Pomagasz określić profil kluczowych kompetencji intra- i interpersonalnych, które są cenione na rynku pracy.

Właśnie w tym celu stworzyliśmy System EI Expert do diagnozy i treningu inteligencji emocjonalnej (IE) w edukacji.

Nasz system oparty jest o pierwszy polski Test Inteligencji Emocjonalnej (TIE) opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie koncepcji badaczy z Uniwersytetu Yale.

-zindywidualizowany

-wysoce wiarygodny

-praktyczny

-normalizowany na populacji polskiej (próba normalizacyjna N = 5294)

-rzetelny (alfa Cronbacha testu TIE = 0,88) nowoczesny

EQ można określić jako zdolność do rozpoznawania, wykorzystywania, rozumienia i zarządzania emocjami w sposób zdrowy i skuteczny. Ta zdolność pozwala uczniom wczuwać się w innych i siebie samego oraz radzić sobie z trudnymi sytuacjami bez nadmiernego stresu. Ma to wpływ na relacje, wyniki w nauce oraz sposób radzenia sobie z presją.

W świecie, w którym cała nasza uwaga skupia się na doskonałości akademickiej, rozwijanie IE staje się coraz trudniejsze. Coraz więcej badań wskazuje na wpływ emocji na proces nauki. Przykładowo badania pokazują, że studenci o wyższej inteligencji emocjonalnej osiągali lepsze wyniki w nauce (Fallahzadeh, 2011). Oto kilka korzyści płynących z inteligencji emocjonalnej dla uczniów:

Zwiększona samoświadomość

Największym problemem wśród uczniów nie jest brak zainteresowania tym, czego się uczą, ale utrzymanie tego zainteresowania. Uczeń o wysokiej inteligencji emocjonalnej posiada zwiększoną samoświadomość, co pozwala mu lub jej aktywnie kierować własnym procesem nauki. Będą oni rzadziej potrzebowali zachęty do nauki czy kończenia projektów. Samoświadomość to zdolność do rozpoznawania własnych uczuć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Ta samoświadomość zwiększa również zdolność do ignorowania negatywności i skupiania się na pozytywach.

Samoregulacja

Uczeń, który przejmuje kontrolę nad własnym procesem nauki i rozwojem akademickim, jest nie do zatrzymania. Uczniowie w szkole średniej mają mniejszą kontrolę nad impulsami. Kiedy uczniowi aktywnie wpajana jest samoregulacja, nie tylko pomaga to w nauce, ale stanowi również fundament zdrowych nawyków w dalszym życiu.

Rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów

Inteligencja emocjonalna wspomaga uczniów w lepszej analizie sytuacji. Nie tylko ułatwia im interakcje z innymi, ale także pozwala lepiej radzić sobie z problemami akademickimi. Im lepiej uczeń potrafi uporać się z daną sytuacją, tym bardziej ją kontroluje. Inteligencja emocjonalna pozwala lepiej zrozumieć problem, zamiast być nim przytłoczonym i całkowicie zniechęconym.

Lepsze zarządzanie stresem

Uczeń, który potrafi dobrze radzić sobie ze swoimi emocjami, nie pozwoli, by stres dominował jego życie edukacyjne. Inteligencja emocjonalna tworzy dla uczniów pewnego rodzaju bufor, który pomaga im skuteczniej radzić sobie z czynnikami powodującymi stres. Jest to także ogromna korzyść dla nich w przyszłości, kiedy rozpoczynają życie zawodowe.

Wyższy poziom satysfakcji

Niepowodzenia są częścią życia edukacyjnego, podobnie jak życia zawodowego. Posiadanie mocnych podstaw emocjonalnych może pomóc uczniom skutecznie radzić sobie z problemami. To właśnie uczy ich wyznaczania realnych celów, podejmowania lepszych decyzji i zdrowszego radzenia sobie z trudnościami. Nie tylko sprawia to, że osoba czuje się szczęśliwsza, ale także bardziej zadowolona z tego, co robi w życiu.

Potrafią rozmawiać o uczuciach

Najlepszą cechą uczniów o wysokiej inteligencji emocjonalnej jest to, że nie unikają rozmów o tym, co czują. Możliwość mówienia o własnym stanie psychicznym jest ważnym elementem radzenia sobie z emocjami. Uczniowie zazwyczaj niechętnie dzielą się swoimi uczuciami. Uczeń o wysokiej inteligencji emocjonalnej dba o to, by mówić o tym, co czuje i szukać wsparcia tam, gdzie jest dostępne.

W EI Expert jesteśmy głęboko przekonani, że uczniowie potrzebują wszechstronnego rozwoju. Inteligencja emocjonalna to jeden z najważniejszych aspektów wzrostu dla uczniów. Jest to coś, na czym nie tylko nam zależy, ale czego aktywnie uczymy zarówno psychologów, pedagogów jak i nauczycieli.

Proponujemy Państwa jednostce szkolenia z treningu i diagnozy IE w wyniku którego Państwa uczniowie zyskają:

  • Lepsze wyniki w nauce i zachowanie w klasie

  • Poprawa umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji

  • Samoregulacja

  • Lepsze umiejętności rozwiązywania problemów

  • Lepsze zarządzanie stresem

Warsztaty dla eudukacji szyte na miarę potrzeb

Nasze warsztaty są dostosowane do indywidualnych potrzeb – szczegółowy program przedstawiamy po zrozumieniu specyfiki Państwa placówki oraz oczekiwań uczestników. Warsztaty mogą odbywać się stacjonarnie w szkole lub poradni, bądź online. W formule 1 lub 2-dniowego szkolenia lub 4 godzinnych modułów realizowanych w odstępie tygodniowym. Możemy również zrealizować pełne szkolenie na diagnostę i trenera inteligencji eomcojonalnej.

Niezależnie od formy, nasze warsztaty to nie tylko czas spędzony w sali szkoleniowej lub online – to także zadania do wykonania przed szkoleniem oraz follow-up (na życzenie możliwe indywidualne wsparcie dla uczestników w formie sesji po pierwszych doświadczeniach z diagnozą i treningiem inteligencji emocjonalnej).

Diagności i Trenerzy

zespół, Rafał Szewczyk, EI EXPERT, inteligencja emocjonalna

Dyplom psychologa zdobyłem na Uniwersytecie Wrocławskim. Na Uniwersytecie Jagiellońskim obroniłem doktorat na temat wpływu treningów pamięci roboczej (tzw. brain-fitness) na racjonalność podejmowanych decyzji oraz zdolność do odraczania gratyfikacji. Jako psycholog praktyk i naukowiec, w oparciu o rzetelną wiedzę tworzę skuteczne narzędzia rozwojowe dla ludzi. 

Uczę ludzi od 2009 roku. Szkolę trenerów, coachów, specjalistów HR, psychologów, pedagogów, managerów, dyrektorów. 

Dlaczego jestem dobry w tym, co robię? 

Wyzwania emocjonalne w kontekście biznesowym przerabiałem na własnej skórze zarówno jako pracownik, założyciel start-upu, pracodawca i manager. Praca z ludźmi jest moją codziennością, a sukcesy moich współpracowników, uczestników szkoleń i treningów są niewyczerpanym źródłem satysfakcji, inspiracji i motywacji. Skutecznie pomagam ludziom wzrastać w ich drodze do większej samoświadomości, odporności psychicznej i zdolności posługiwania się emocjami tak, aby działały na korzyść ludzkości. 

Dr Rafał Szewczyk

Wykształcenie psychologiczne zdobywałam pod kuratelą wybitnych profesorów i profesorek w Instytucie Psychologii KUL, na Uniwersytecie w Lyonie (Francja), a także na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktorat z psychologii poznawczej obroniłam w 2020 r. 

Uczę ludzi od 2013 roku. Prowadzę szkolenia dla trenerów i osób indywidualnych. Mam doświadczenie w projektach badawczo-wdrożeniowych, a także rekrutacyjnych i promocyjnych. Przeprowadziłam kilkadziesiąt diagnoz inteligencji emocjonalnej dla rozmaitych osób, w tym managerów, dyrektorów, trenerów, biegłych sądowych, pracowników HR oraz wielu innych profesji. 

Dlaczego jestem dobra w tym, co robię? 

Obfite pokłady empatii łączę z analitycznym podejściem naukowca. Jestem osobą wrażliwą, a zarazem wysoko skuteczną. Dużo czuję, współodczuwam, przewiduję. A jednocześnie dużo sprawdzam, analizuję, weryfikuję. Zawzięcie wierzę, że prawda i jakość zawsze się obroni. 

dr Marta Szewczyk

Skontaktuj się z nami

Przygotujemy ofertę skrojoną idealnie pod potrzeby Twoje i Twojej firmy