Zastosowanie Systemu EI EXPERT w edukacji

 • ułatwia komunikację na linii nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń
 • pomaga integrować uczniów
 • pomaga zmniejszyć liczbę i intensywność sytuacji konfliktowych
 • pomaga zapewnić lepszy start w edukacji i na rynku pracy
 • poprawia dobrostan uczniów i satysfakcję nauczycieli
 • zwiększa efektywność zajęć lekcyjnych
 • pozwala określić profil kluczowych kompetencji intra- i interpersonalnych wymaganych na rynku pracy

System EI Expert znajduje zastosowanie w pracy:

Diagnoza

  • Jak wygląda system diagnozy?
  • Kto i jak może zostać diagnostą?
  • Znajdź diagnostę.
SZCZEGÓŁY

Trening

  • Kto i jak może zostać trenerem?
  • Zostań trenerem
  • Znajdź trenera.
SZCZEGÓŁY

Diagnoza

  • Jak wygląda system diagnozy?
  • Kto i jak może zostać diagnostą?
  • Znajdź diagnostę.
SZCZEGÓŁY

Trening

  • Kto i jak może zostać trenerem?
  • Zostań trenerem
  • Znajdź trenera.
SZCZEGÓŁY

Poznaj lepiej siebie i uczniów, z którymi pracujesz.
Razem odkryjcie swoje mocne strony i obszary z potencjałem rozwojowym

Napisz do nas