Test inteligencji emocjonalnej a kwestionariusz

Test inteligencji emocjonalnej a kwestionariusz inteligencji emocjonalnej
Picture of Dr Rafał Szewczyk

Dr Rafał Szewczyk

Doktor psychologii i magister ekonomii, współredaktor Podręcznika Twojej Inteligencji Emocjonalnej. Prezes Neurostimulus sp. z o.o. – firmy zarządzającej marką EI Expert. Realizował lub współrealizował projekty szkoleniowe dla HP, PepsiCo, L’Oreal czy Sheraton. Jako psycholog posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W swojej działalności badawczo-rozwojowej kieruje się dewizą Homo homini consulere debet, tzn. Człowiek człowiekowi powinien pomagać.
Czas czytania artykułu ~ ok. 24 minut

Podziel się artykułem:

W świecie, w którym technologia i wiedza są na wyciągnięcie ręki, to co naprawdę wyróżnia ludzi, to zdolność do percepcji, rozumienia, wykorzystywania i zarządzania emocjami.

Bardzo ważne jest zrozumienie, że inteligencja emocjonalna nie jest przeciwieństwem inteligencji, to nie jest triumf serca nad głową – to unikalne skrzyżowanie obu.

David Caruso

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad swoją inteligencją emocjonalną? Istnieją testy i kwestionariusze inteligencji emocjonalnej, które pozwalają odkryć tajemnice własnych emocji i lepiej zrozumieć siebie. W tym artykule przedstawię wartość korzystania z testu i kwestionariusza inteligencji emocjonalnej. Zapraszamy do lektury gdzie wiedzę naukową przedstawiam w taki sposób abyś mógł ją wykorzystać w praktyce.

Test inteligencji emocjonalnej

Test na inteligencję emocjonalną to narzędzie, które pozwala ocenić naszą zdolność do rozpoznawania, zrozumienia oraz regulacji swoich emocji, a także emocji innych ludzi.

Dlaczego warto przeprowadzić test na inteligencję emocjonalną?

Przede wszystkim dlatego, że inteligencja emocjonalna jest jednym z najważniejszych czynników determinujących nasze sukcesy w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Osoby cechujące się wysoką inteligencję emocjonalną lepiej radzą sobie w relacjach z innymi, potrafią skutecznie rozwiązywać rozmaite problemy, a także lepiej radzą sobie ze stresem.

Test inteligencji emocjonalnej pozwala nam na dokładne zbadanie naszych silnych stron – umiejętności emocjonalnych, a także na identyfikację obszarów, w których możemy się jeszcze rozwijać. Dzięki temu testowi możemy nauczyć się, jak efektywnie zarządzać swoimi emocjami oraz jak lepiej komunikować się z innymi ludźmi.

Testy inteligencji emocjonalnej mogą być przydatne dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć swoje emocje oraz poprawić swoje relacje z innymi. Osoby, które zarządzają zespołem, mogą znaleźć w tych testach wartościowe narzędzie do lepszego zrozumienia, nawiązania relacji, zainspirowania i motywowania swoich pracowników. Testy inteligencji emocjonalnej mogą być również pomocne w procesie rekrutacyjnym, ponieważ umożliwiają ocenę nie tylko kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności miękkich, takich jak zdolność do współpracy z innymi ludźmi.

Warto zainteresować się testami inteligencji emocjonalnej, ponieważ pozwalają one na rozwój naszych umiejętności emocjonalnych, co może przynieść korzyści zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Testy inteligencji emocjonalnej są przydatne dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie i innych, a także nauczyć się efektywnego zarządzania swoimi emocjami i wpływania na samopoczucie ludzi dookoła.

Testy inteligencji emocjonalnej
Testy inteligencji emocjonalnej

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Jak dokładnie go wykorzystać?

Badanie inteligencji emocjonalnej stało się priorytetem dla wielu naukowców i praktyków. Chcą oni dokładnie zrozumieć, jakie cechy i umiejętności wyróżniają jedne osoby od innych.

W tym celu stworzono różnorodne narzędzia: od testów inteligencji emocjonalnej, przez kwestionariusze, aż po zaawansowane metody obserwacyjne, takie jak analiza wyrazów twarzy. Dzięki tym narzędziom możemy dokładnie ocenić poziom inteligencji emocjonalnej, co pozwala specjalistom lepiej zrozumieć różnice między ludźmi, planować ich rozwój i dobrać odpowiednie osoby do konkretnych zadań.

Aby skutecznie wykorzystać kwestionariusz do oceny inteligencji emocjonalnej, kluczowe jest zrozumienie, jak osoba rozpoznaje i kontroluje swoje emocje oraz emocje innych. Jeśli ktoś nie posiada tej wiedzy, może nieświadomie wprowadzać błędy w swoich odpowiedziach, co sprawi, że wyniki kwestionariusza będą niedokładne.

Jeżeli jesteśmy przekonani, że dana osoba dobrze rozumie emocje i potrafi je wykorzystać do podejmowania właściwych decyzji, warto zastosować kwestionariusz jako narzędzie oceny.

Czy Twoja firma korzysta z testu inteligencji emocjonalnej według Golemana?

Jeśli tak, warto zastanowić się nad jego sensownością. Istnieje pewien problem z takimi testami.

Goleman mówi, że inteligencja emocjonalna to zdolność do rozumienia własnych emocji i emocji innych. Czyli im lepiej rozumiesz te emocje, tym lepiej radzisz sobie w różnych sytuacjach.

Są dwa główne sposoby mierzenia inteligencji emocjonalnej: testy zdolności (tak jak nasz test TIE) i testy oparte na samoocenie (czyli kwestionariusze). Testy zdolności zadają pytania, na które są dobre i złe odpowiedzi. Testy oparte na samoocenie pytają, jak postrzegasz siebie.

W testach zdolności pytanie, czy wiesz, jak odpowiedzieć w emocjonalny sposób w spokojnym miejscu, jest czymś innym niż zarządzenie emocji w rzeczywistych sytuacjach. Możesz wiedzieć, że nie powinieneś się denerwować na kolegę z pracy, ale czasami emocje biorą górę.

W testach opartych na samoocenie chodzi o to, jak oceniasz siebie. Ale ludzie często mylą się w swoich ocenach. W firmach wiele osób uważa, że już dobrze rozumieją swoje emocje, ale mimo to często popełniają błędy i ich zachowanie jest destrukcyjne dla efektywności w firmie.

Jeśli więc Twoja firma korzysta z testu inteligencji emocjonalnej Golemana, warto to przemyśleć. Może to nie być najlepszy sposób. Lepiej jest:

 1. Nauczyć ludzi, czym jest inteligencja emocjonalna – możemy zorganizować taki warsztat
 2. Dać im narzędzia, by mogli lepiej rozumieć swoje emocje w praktyce – tutaj je znajdziesz.
 3. Pomóc im tworzyć nawyki, które pomogą im lepiej radzić sobie z emocjami – do tego najlepiej nadaje się trening inteligencji emocjonalnej.

Wtedy ich inteligencja emocjonalna zacznie działać z korzyścią dla firmy. Ważne jest, by nie tylko mierzyć, ale naprawdę pomóc ludziom być bardziej świadomymi emocjonalnie w pracy.

Inteligencja emocjonalna - test
Inteligencja emocjonalna – test

Test czy kwestionariusz inteligencji emocjonalnej?

Jak badać inteligencję emocjonalną? Teoretycy inteligencji emocjonalnej (EI) są podzieleni na tych, którzy popierają model opisujący inteligencje emocjonalną jako zdolność, a tymi, którzy opowiadają się za mieszanymi modelami, które obejmują cechy, kompetencje i umiejętności. Ostatecznie tym, co najbardziej wyróżnia te dwie grupy badaczy, jest ich podejście do pomiaru EI.

Istotą problemu jest podjęcie decyzji, czy „pytać, czy sprawdzać”.

Ma to wpływ zarówno na metodologię, jak i wnioski z badań. Ci, którzy wolą „pytać” – czyli polegać na danych z samooceny – zakładają, że inteligencja emocjonalna, podobnie jak teorie cech, opisuje typowe i przeciętne zachowanie. Zgodnie z tą szkołą myślenia, aby ocenić, jak często pojawia się pewne zachowanie i jak typowe jest to dla danej  osoby, najlepszą metodą jest bezpośrednie zadawanie pytań.

Niemniej jednak najlepszym sposobem pomiaru EI są testy, które oceniają zdolność jednostki do rozpoznawania, interpretowania i rozumienia emocji. Testy te pozwalają na dokładną ocenę maksymalnego potencjału i wydajności danej osoby w sprzyjających warunkach.

Testy inteligencji emocjonalnej zapewniają empiryczne podejście do pomiaru i mogą oceniać umiejętności danej osoby w obszarach takich jak rozwiązywanie problemów czy podejmowanie decyzji w świecie emocjonalnym. Należy zwrócić uwagę na 3 podstawowe różnice pomiędzy kwestionariuszem a testem inteligencji emocjonalnej:

1. Kwestionariusze inteligencji emocjonalnej są podatne na błędy związane z autoprezentacją, samooszukiwaniem się, błędnym rozumieniem pytań lub selektywnym przypominaniem (DeNisi i Shaw, 1997, Paulhus, Lysy i Yik, 1998).

2. Badani mogą łatwo fałszować wyniki kwestionariuszy (Carroll i Day, 2004).

3. Nieadekwatna samoocena: ludzie wypełniając kwestionariusze zaniżają lub zawyżają swoje zdolności (Brackett i in., 2006) to zależy od zmiennych związanych z różnicami indywidualnymi (płeć, rzeczywisty poziom zdolności, ja-idealne).

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej
Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej

Test inteligencji emocjonalnej – przewaga nad kwestionariuszem IE

 • Większa dokładnośćtest inteligencji emocjonalnej jest bardziej precyzyjnym narzędziem niż kwestionariusz, ponieważ pozwala na mierzenie różnych aspektów inteligencji emocjonalnej.
 • Obiektywnośćtest inteligencji emocjonalnej jest bardziej obiektywnym narzędziem niż kwestionariusz, ponieważ opiera się na ustalonych zasadach pomiaru, a nie na subiektywnej ocenie osoby badanej.
 • Szerszy zakres pomiarutest inteligencji emocjonalnej pozwala na pomiar szerszego zakresu umiejętności emocjonalnych niż kwestionariusz, w tym na przykład umiejętności rozumienia emocji innych ludzi czy umiejętności zarządzania emocjami.
 • Wyższa wartość prognostyczna – wyniki testu inteligencji emocjonalnej są bardziej wartościowe w prognozowaniu sukcesu w pracy czy w życiu osobistym niż wyniki kwestionariusza.
 • Test inteligencji emocjonalnej (jego wyniki) lepiej koreluje z rzeczywistymi osiągnięciami w życiu niż kwestionariusz inteligencji emocjonalnej.
 

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej – przewaga nad testem IE

 • Bardziej efektywne w grupach – kwestionariusz inteligencji emocjonalnej jest bardziej efektywnym narzędziem w pracy z większymi grupami osób, ponieważ jego wypełnienie jest szybsze i łatwiejsze, niż wykonanie testu.
 • Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej jest bardziej dostępnym narzędziem niż test, ponieważ na ogół jest tańszym narzędziem do stworzenia i przez to jego cena na rynku jest mniejsza.
 • Możliwość wypełnienia w warunkach domowychkwestionariusz inteligencji emocjonalnej może być wypełniony przez badanego w warunkach domowych, również przy użyciu komputera / Internetu, co pozwala na łatwe uzyskanie wyników (w EI Expert rozwiązaliśmy to poprzez zbudowanie specjalistycznej platformy online do pomiaru IE za pomocą testu).
 • Mniejsze kosztykwestionariusz inteligencji emocjonalnej jest mniej kosztownym narzędziem niż test, ponieważ nie wymaga obecności specjalisty i może być wypełniony przez badanego samodzielnie (Nasza platforma w EI Expert do pomiaru IE za pomocą testu zbiera podobne dane jak specjalista. Do nich ma dostęp psycholog ostatecznie zatwierdzający czy dany pomiar jest właściwy).
 • Mniejsze obciążenie emocjonalnekwestionariusz inteligencji emocjonalnej jest mniej obciążającym narzędziem niż test, ponieważ badany nie musi wykonywać określonych zadań przez to wypełnianie kwestionariusza jest łatwiejsze.
Inteligencja emocjonalna - test i kwestionariusz
Inteligencja emocjonalna – test i kwestionariusz

W dzisiejszym świecie, inteligencja emocjonalna jest kluczowym aspektem naszego życia i sukcesu w różnych dziedzinach. Jednocześnie, testy na inteligencję emocjonalną stają się coraz popularniejsze.

Dlaczego?

Ponieważ pomagają nam lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi oraz rozwijać umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w pracy i życiu osobistym.

Dlaczego warto przejść samemu test na inteligencję emocjonalną?

Sprawdzenie swojego wyniku testu inteligencji emocjonalnej może przynieść nam wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala zrozumieć swoje emocje i reakcje w konstruktywny sposób, dzięki czemu jednocześnie wzmacniamy pozytywną samoocenę i uczymy się skuteczniej i przy mniejszym wysiłku pokonywać codzienne wyzwania. Dzięki temu, że zyskujemy lepszą samoświadomość emocjonalną, jesteśmy w stanie panować nad stresem, a także lepiej zrozumieć relacje z innymi ludźmi. Ponadto, wysoki poziom inteligencji emocjonalnej sprzyja zdrowiu psychicznemu i fizycznemu oraz zwiększa umiejętności interpersonalne i przywództwo. Dlatego warto przejść test na inteligencję emocjonalną i rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie. Zyskane w ten sposób doświadczenia na pewno okażą się bardzo przydatne w biznesie i życiu osobistym.

Test na inteligencję emocjonalną pozwala lepiej zrozumieć swoje emocje…

Sprawdzenie swojego wyniku przy użyciu Testu Inteligencji Emocjonalnej (test TIE) może pomóc Ci lepiej poznać i zrozumieć swoje emocje. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie łatwiej rozpoznawać swoje potrzeby i motywacje oraz skuteczniej radzić sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak gniew, lęk czy smutek. Rozwijając następnie konkretne umiejętności związane z inteligencją emocjonalną, będziesz w stanie łatwiej budować i utrzymywać relacje z innymi ludźmi, a także zarządzać swoim życiem zawodowym i osobistym. Posiadanie wysokiej inteligencji emocjonalnej to jeden z najważniejszych kluczy do zdrowia psychicznego i fizycznego, lepszego radzenia sobie z trudnościami w życiu oraz sukcesu w relacjach międzyludzkich.

Test inteligencji emocjonalnej pdf

Jeśli potrzebujesz testu inteligencji emocjonalnej w formacie pdf do badań naukowych to możesz go od nas uzyskać tutaj. Do pobrania już teraz w formacie pdf przygotowaliśmy dla Ciebie raport z testu inteligencji emocjonalnej w formacie pdf.

Możesz ten pdf z testu inteligencji emocjonalnej pobrać tutaj

O czym pamiętać wybierając kwestionariusz lub test mierzący inteligencję emocjonalną

Narzędzia stworzone do pomiaru indywidualnych różnic i związanych z nimi zdolności lub cech są przydatne tylko wtedy, gdy spełniają określone kryteria. Najważniejsze z tych kryteriów to rzetelność, trafność i wartość prognostyczna. Po rygorystycznych testach i ocenie można potwierdzić, że narzędzia te zapewniają wiarygodne wyniki o wysokim stopniu dokładności i przewidywalności. W rezultacie narzędzia te stały się nieocenione w dziedzinie psychologii i psychometrii, zapewniając rzetelną ocenę indywidualnych różnic oraz związanych z nimi cech i zdolności.

Rzetelność testów jest kluczową miarą ważności i dokładności różnych rodzajów testów. Pomaga zapewnić, że pytania testowe dokładnie mierzą to, co mają ocenić, i że wyniki mogą być wiarygodne. Wysoka niezawodność testu wskazuje, że narzędzie mierzy pożądaną konstrukcję z konsekwencją, podczas gdy niższa niezawodność sugeruje, że narzędzie może nakładać się na inne koncepcje i zmienne. Podsumowując, rozważania te sprawiają, że naukowcy muszą dokładnie sprawdzić wiarygodność testów przed użyciem jakiegokolwiek kwestionariusza lub narzędzia oceny.

Od zarania badań nad inteligencją emocjonalną prawdziwość kwestionariuszy i testów jako dokładnej miary była szeroko dyskutowana. Aby dokładnie określić trafność takich miar, naukowcy porównują skale inteligencji emocjonalnej ze sobą pod względem trafności zbieżnej i trafności rozbieżnej. Zbieżna trafność polega na ocenie, czy dwa środki dają podobne wyniki podczas pomiaru tej samej cechy lub zdolności, podczas gdy rozbieżna trafność dotyczy oceny, w jaki sposób dwa różne narzędzia różnią się pod względem wyników.

Badania wskazują, że skale inteligencji emocjonalnej mają wysoki poziom zarówno zbieżnego, jak i rozbieżnego znaczenia, co wskazuje, że takie miary są dokładnymi wskaźnikami inteligencji emocjonalnej.

Testy inteligencji emocjonalnej
Testy inteligencji emocjonalnej
Kwestionariusz czy test na inteligencję emocjonalną?
Kwestionariusz czy test na inteligencję emocjonalną?

Kwestionariusze inteligencji emocjonalnej

Kwestionariusze samooceny są narzędziem do pomiaru indywidualnych różnic w inteligencji i osobowości. Umożliwiają one ocenę zdolności i cech danej osoby poprzez jej własny opis w różnych sytuacjach. Jeśli chcesz zbadać inteligencję emocjonalną, obecnie dostępne są różne kwestionariusze skoncentrowane właśnie na tym aspekcie:

·     Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej TEIQue

(Trait Emotional Intelligence Questionnaire, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej – Cechy; Petrides, 2009; polska adaptacja Wytykowska i Petrides, 2007). Jest ciekawym kwestionariuszem do oceny cechy inteligencji emocjonalnej, oferując wgląd w zdolność jednostki do rozpoznawania i regulowania własnych emocji, a także emocji innych. Zawiera 15 skal koncentrujących się na tematach takich jak poczucie własnej wartości, wyrażanie emocji, empatia, świadomość społeczna i optymizm. Ustrukturyzowany format kwestionariusza, w połączeniu z jego zwięzłymi elementami, pozwala jednostkom szybko i łatwo ocenić swoją inteligencję emocjonalną w dokładny i jak na kwestionariusz wiarygodny sposób. Respondent zaznacza na siedmiostopniowej skali, w jakim stopniu każde z prezentowanych 153 zdań opisuje jego typowe zachowanie. Skala dostępna jest także w formie skróconej (TEIQue-SF), obejmującej 30 pozycji.

·     PKIE (Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej)

Stworzony przez Urszulę Jaworowską i Annę Matczak (2005) opiera się na modelu Mayera i Saloveya (1997). To narzędzie, które mierzy cztery różne aspekty inteligencji emocjonalnej. Pierwsze dwie podskale mierzą zdolność do akceptowania, wyrażania i wykorzystywania emocji w działaniu, a także do rozumienia i rozpoznawania emocji innych ludzi. Dwie drugie podskale mierzą zdolność jednostki do kontrolowania i rozumienia własnych emocji. Poprzez analizę relacji między tymi podskalami można stwierdzić, że inteligencję emocjonalną można podzielić na dwa podstawowe aspekty: doświadczeniowy i strategiczny. Dzięki temu narzędziu według autorek osoby będą miały lepszy wgląd w swoje indywidualne profile inteligencji emocjonalnej i będą w stanie lepiej rozwijać i udoskonalać swoje możliwości.

Test na inteligencję emocjonalną
Test na inteligencję emocjonalną

·     DINEMO TEST (Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej)

Stworzony przez Annę Matczak i Urszulę Jaworowską (2006) oparty jest na modelu zdolności Mayera i Saloveya (1997) DINEMO to narzędzie, które może pomóc w ocenie inteligencji emocjonalnej danej osoby. Pozwala na kompleksowy pomiar zarówno umiejętności interpersonalnych, jak i intrapersonalnych, zapewniając wgląd w zdolność osoby do dokładnego rozpoznawania, interpretowania i rozumienia emocji własnych i innych. Według autorek tego kwestionariusza DINEMO może być stosowane jako wskaźnik inteligencji emocjonalnej w badaniach, terapii, doradztwie i innych zastosowaniach. Wyniki uzyskane z tego narzędzia mają dostarczać cennych informacji zwrotnych, które można następnie wykorzystać do opracowania strategii mających na celu poprawę inteligencji emocjonalnej. Format pytań i odpowiedzi stosowany w DINEMO może go zdecydowanie zbliżać do kategorii testów, które mierzą zdolność respondentów do analizowania, interpretowania i odpowiedniego reagowania na emocje.

·     SSRI lub Schutte Self-Report Inventory to kwestionariusz, który ocenia inteligencję emocjonalną danej osoby (EI) na podstawie odpowiedzi na 33 pytania. Te narzędzie ma na celu zmierzenie zdolności jednostki w 4 obszarach; optymizmu i umiejętności regulowania własnego nastroju, rozmienia emocji, umiejętności społecznych i wykorzystywania emocji. Wyniki testu opisuje jak dobrze dana osoba może identyfikować, regulować i wykorzystywać emocje w różnych sytuacjach. Chociaż niektórzy krytykowali wartości psychometryczne tego narzędzia, badania wykazały, że jest on wiarygodny i ważny jako kwestionariusz. Dlatego SSRI jest użytecznym narzędziem do oceny inteligencji emocjonalnej jednostki. W polskiej adaptacji znany jako Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE (Jaworowska i Matczak, 2001, 2008).

·     EQ-i jest użytecznym narzędziem do pomiaru inteligencji emocjonalnej (IE), która jest niezbędna do odniesienia sukcesu w życiu codziennym – przynajmniej tak można wyczytać z artykułów twórców tego narzędzia (Bar-On, 2000, 2002). Składa się z piętnastu skal, które mierzą pięć głównych czynników: samoświadomość, samoregulację, motywację, empatię i umiejętności społeczne. Rozumiejąc siebie i innych, dostosowując się do środowiska i rozwijając umiejętności społeczne, jednostki mogą rozwijać swoją inteligencję emocjonalną. Autor kwestionariusza wskazuje, że IE to nieocenione narzędzie do osiągnięcia sukcesu we wszystkich dziedzinach życia. EQ-i zapewnia kompleksowy pomiar tych kluczowych komponentów IE, co czyni go według autora nieocenionym źródłem informacji dla każdego, kto chce zmaksymalizować swój potencjał.

Inteligencja emocjonalna kwestionariusz
Inteligencja emocjonalna kwestionariusz

ZDOLNOŚCIOWE TESTY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

TESTY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ są jak kawałki układanki. W połączeniu z innymi technikami oceny dają dokładną reprezentację umiejętności i potencjału danej osoby w emocjonalnym świcie. Przedstawiając sytuacje problemowe i prosząc o odpowiednią reakcję, testy te mogą dokładnie zmierzyć IE – jak dobrze ktoś jest w stanie przemyśleć emocjonalne wyzwania i logicznie je przepracować, biorąc pod uwagę jak człowiek przeżywa emocje. Testy te mogą być cennym narzędziem, gdy są właściwie stosowane, aby uzyskać najbardziej kompletny obraz umiejętności danej osoby w świecie emocji jego i osób trzecich.

Test Inteligencji Emocjonalnej Mayera, Saloveya i Caruso

·     MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test; Mayer i in., 2002a, 2002b; Mayer, Salovey i Caruso, 2012). Test zdolności emocjonalnych zapewnia kompleksową ocenę zdolności jednostek do dokładnego postrzegania, interpretowania i zarządzania emocjami. Prosząc badanych o identyfikację emocji w różnych kontekstach, test jest w stanie zebrać dane na temat zdolności jednostki do rozumienia i reagowania na sytuacje emocjonalne.

Ustrukturyzowany charakter testu pozwala również na obiektywne porównanie różnych osób, zapewniając cenny wgląd w ich umiejętności. Dzięki wynikom testu nauczyciele i pracodawcy mogą dokładniej diagnozować i rozwiązywać problemy związane z inteligencją emocjonalną wśród swoich uczniów lub pracowników. Test inteligencji emocjonalnej MSCEIT jest narzędziem oceny, które można wykorzystać do dokładnego pomiaru emocji i zdolności empatycznych. Wykorzystuje system punktacji, oparty na normach eksperckich i opiniach sędziów, co pozwala na dokładną i bezstronną ocenę testowanych osób.

Ponadto zastosowanie pięciostopniowej skali zapewnia kompleksową metodę określania ogólnej biegłości. Wyniki testu inteligencji emocjonalnej MSCEIT dostarczają obiektywnych danych, które mogą pomóc jednostkom zrozumieć ich inteligencję emocjonalną i stać się bardziej świadomymi własnych uczuć i uczuć innych. Kryterium konsensualne jest wiarygodną metodą określania trafności opinii, ponieważ opiera się na odpowiedziach zebranych od dużych grup uczestników badania.

Metoda ta pozwala na ocenę opinii z wielu różnych dziedzin, a jej wyniki cieszą się dużym uznaniem ze względu na zbiorową zgodę wielu ekspertów w tej dziedzinie. Zgodne kryteria oferują wiarygodne i powtarzalne podejście do opinii testowych, co umożliwiło naukowcom dostęp do ważnych i znaczących danych. Po zakończeniu oceny MSCEIT wyniki zapewniają przegląd możliwości emocjonalnych.

Cztery grupy zdolności reprezentują zdolność postrzegania i rozumowania za pomocą emocji, wykorzystywania emocji w podejmowaniu decyzji i zarządzania własnymi emocjami i emocjami innych. Co więcej, wyniki zapewniają globalny wynik poziomu IE – miarę ogólnej inteligencji emocjonalnej. Dzięki tym informacjom osoby po wykonaniu testu mogą uzyskać wgląd w obszary, w których mogą się poprawić, co pozwala im pozytywnie kształtować procesy emocjonalne.

Inteligencja Emocjonalna - Test Inteligencji Emocjonalnej / test na inteligencję emocjonalną
Inteligencja Emocjonalna – Test Inteligencji Emocjonalnej

·     Test TIE (Test Inteligencji Emocjonalnej; Śmieja i in., 2007; Śmieja i in., 2014). Podstawą do stworzenia TIE był model Mayera i Saloveya (1997) TIE składa się z opisów 24 sytuacji społecznych, w których ludzie przeżywają, ujawniają i regulują emocje. Narzędzie zawiera cztery podskale: percepcja, rozumienie, asymilacja i zarządzanie, odzwierciedlające zdolnościowy model IE Mayera i Saloveya (1997).

W pierwszej części testu, obejmującej skale percepcji i rozumienia emocji, należy zastanowić się nad tym, co czuli i myśleli bohaterowie opisanych sytuacji, i określić, z jakim prawdopodobieństwem przeżywali przedstawione emocje. W części drugiej, badającej zdolności asymilacji i zarządzania emocjami, trzeba ocenić efektywność działań osób znajdujących się w trudnych emocjonalnie sytuacjach.

Test inteligencji emocjonalnej TIE to skuteczny sposób pomiaru inteligencji emocjonalnej. Składa się z czterech podskal, które mierzą zdolność osoby do postrzegania, rozumienia, przyswajania i zarządzania emocjami. Pierwsza część bada percepcję i rozumienie emocji, podczas gdy druga część ocenia skuteczność zarządzania emocjami w trudnych sytuacjach. Koncentrując się zarówno na poznawczych, jak i behawioralnych aspektach inteligencji emocjonalnej, narzędzie TIE może zapewnić cenny wgląd w to, jak ludzie radzą sobie ze swoimi emocjami.

Pomagając ludziom zidentyfikować potencjalne słabości ich inteligencji emocjonalnej, narzędzie TIE może pomóc im opracować lepsze strategie reagowania na trudne emocjonalnie sytuacje. Test TIE zapewnia obiektywne podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, umożliwiając respondentom ocenę ważności rozwiązań i uszeregowanie ich od najmniej odpowiednich do najlepszych. Dzięki tej ocenie respondenci zyskują wgląd we własne procesy myślowe i sposób, w jaki ich decyzje mogą wpłynąć na ich przyszłość.

Informacje te są cenne zarówno dla rozwoju osobistego, jak i zawodowego, ponieważ pokazują, w jaki sposób respondenci mogą lepiej ocenić potencjalne wyniki swoich działań. Ponadto Test Inteligencji Emocjonalnej TIE pozwala testowanym porównać indywidualne wyniki z opinią eksperta, a tym samym stworzyć bardziej świadome opinie na temat kwestii społecznych. Badania z użyciem TIE wskazują, że osoby w wieku 18 lat i młodsze mają niższe wyniki inteligencji emocjonalnej (EI) niż dorośli w wieku 25 lat i starsi.

Zgodnie z wynikami testu TIE, zdolności EI związane z percepcją, rozumieniem i przyswajaniem emocji stale rosną aż do dorosłości, a następnie pozostają względnie stabilne. Umiejętność zarządzania emocjami również wzrasta wraz z wiekiem. Chociaż wszyscy uczestnicy tych badań byli w wieku poniżej 70 lat, możliwe jest, że spadek EI może wystąpić w późniejszym życiu z powodu spadku funkcjonowania poznawczego i fizycznego.

NARZĘDZIA MIERZĄCE SPECYFICZNE ZDOLNOŚCI EMOCJONALNE –

Inne niż kwestionariusze i testy inteligencji emocjonalnej

Naukowcy wykorzystują różne narzędzia do pomiaru i diagnozowania indywidualnej inteligencji emocjonalnej (IE). Narzędzia te obejmują zarówno holistyczne środki, takie jak test inteligencji emocjonalnej Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT), jak i ukierunkowane skale, testy i kwestionariusze mające na celu ocenę konkretnych umiejętności lub kompetencji związanych z IE. Wykorzystując te różne narzędzia, naukowcy są w stanie lepiej zrozumieć rolę, jaką emocje odgrywają w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. Przykładowo umiejętność rozpoznawania emocji możemy mierzyć za pomocą:

·     DANVA (Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy Scales; Nowicki i Duke, 1994),

·     JACBART (The Japanese and Caucasian Brief Affect Recognition Test; Matsumoto i in. 2000)

·     Vocal-I (Scherer, 2007).

Inteligencja emocjonalna testy
Inteligencja emocjonalna testy

Dostępne w Polsce narzędzia diagnozy inteligencji emocjonalnej:

SIET (Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze)

Matczak, Piekarska i Studniarek, 2005).  Ten test zapewnia kompleksową ocenę zdolności jednostki do identyfikowania i rozróżniania wyrazu twarzy różnych emocji. Oceniając odpowiedzi w oparciu o trzy kryteria, test ten zapewnia wiarygodne wyniki, które można wykorzystać do pomiaru zdolności badanego do odczytywania emocji wyrażonych za pomocą mimiki. Dzięki temu testowi osoby mogą uzyskać wgląd we własne umiejętności emocjonalne i pracować nad ich rozszerzeniem.

TRE (Test Rozumienia Emocji)

Matczak i Piekarska, 2011. Test TRE jest narzędziem do oceny poziomu zdolności rozumienia emocji u jednostki. Składa się z pięciu podtestów, z których każdy zawiera sześć zadań, które badają różne aspekty rozumienia emocji. Kryterium dokładności odpowiedzi jest oparte na opiniach i oceniane przez kompetentnych specjalistów.

Punkty uzyskane z każdego podtestu są następnie sumowane, aby uzyskać łączny wynik przedstawiający zdolność jednostki do rozumienia emocji. Wykazano, że test ten ma zadowalające miary psychometryczne, co nadaje mu zasadność i skuteczność jako narzędzia do oceny rozumienia emocji.

·      LEAS (Levels of Emotional Awareness Scale; Lane i Schwartz, 1987; w polskiej adaptacji znany jako SPSE, Skala Poziomów Świadomości Emocji; Szczygieł i Kolańczyk, 2000). Do stworzenia LEAS posłużyła poznawczo-rozwojowa teoria świadomości emocji sformułowana przez Richarda Lane’a i Gary’ego Schwarza (1987). Ta teoria sugeruje, że jednostki przechodzą przez pięć poziomów świadomości emocjonalnej: świadomość wrażeń z ciała, świadomość tendencji do działania, świadomość indywidualnych emocji, świadomość kilku różnych uczuć i świadomość złożonych kombinacji wielu różnych uczuć. Poprzez prawidłowy rozwój dorosły może osiągnąć każdy z tych etapów i uzyskać głębsze zrozumienie własnych emocji. Analizując język, którego ktoś używa do opisania swoich stanów emocjonalnych, można ocenić poziom świadomych emocji, które posiadają. Skala Strukturalnej Świadomości Emocjonalnej Leslie E. Ashman (LEAS) oferuje opartą na badaniach metodę oceny strukturalnej złożoności emocji u osób. Przedstawiając serię scenariuszy, w których dwoje ludzi doświadcza różnych emocji, LEAS umożliwia badaczom zmierzenie zdolności badanych do wzajemnego współodczuwania i dokonanie oceny strukturalnej złożoności doświadczanych emocji. Wykorzystując odpowiedzi werbalne i analizując te odpowiedzi przy użyciu kryteriów wywodzących się z teorii złożoności emocjonalnej Lane’a i Schwartza, LEAS zapewnia pomiar poziomu świadomości emocjonalnej badanych.

·      STEU (Situational Test of Emotional Understanding; MacCann i Roberts, 2008) Ocena myślenia społeczno-emocjonalnego (STEU) to narzędzie oceny opracowane przez Carolyn MacCann i Richarda Robertsa w celu zmierzenia zdolności jednostki do rozpoznawania emocji w określonych sytuacjach społecznych. STEU wykazał silne korelacje z MSCEIT – Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test – i słabe pozytywne powiązania z płynną inteligencją i otwartością, na co wskazują badania przeprowadzone przez Libbrechta i Lievensa w 2012 roku. Ocena ta zapewnia cenny wgląd w inteligencję emocjonalną danej osoby i może być wykorzystana do zidentyfikowania obszarów mocnych i słabych stron, które wymagają dalszego rozwoju.

·      STEM (Situational Test of Emotion Management; MacCann i Roberts, 2008) jest skutecznym narzędziem do pomiaru regulacji emocji w sytuacjach społecznych. Składa się z 30 pozycji, które koncentrują się na opisach różnych scenariuszy i proszą badanego o wybranie najlepszego wzorca zachowania zgodnie z sugestiami ekspertów. Stwierdzono, że test jest związany z ugodowością, sumiennością i, w mniejszym stopniu, ze skalą samoopisową INTE. To sprawia, że STEM jest dokładną miarą do testowania regulacji emocji w otoczeniu społecznym.

·  MEOS (Managing the Emotions of Others Scale; Austin i O’Donell, 2013; polska adaptacja Jankowski i in., 2016) – kwestionariusz badający poziom zdolności regulowania emocji innych osób. Wyniki kwestionariusza MEOS (Austin i O’Donnel, 2013) ujawniły silne powiązania między zdolnością do regulowania emocji innych ludzi a wynikami w kwestionariuszu samooceny IE. Osoby z wyższymi wynikami w skali MEOS zgłaszały wyższe umiejętności emocjonalne i większą tendencję do wykorzystywania pozytywnych emocji, humoru i autentyczności do poprawy nastrojów innych. I odwrotnie, osoby z niższymi wynikami częściej zmniejszały lub nieautentycznie manipulowały emocjami osób wokół nich, co wiązało się z wyższym poziomem makiawelizmu, narcyzmu i psychopatii.

Odkrycia te sugerują, że osoby, które są w stanie lepiej zarządzać emocjami otaczających ich osób, częściej wykazują bardziej prospołeczne i mniej psychopatyczne zachowania. Wyniki polskiej adaptacji  MEOS (Jankowski i in. 2016) sugerują, że te same wzorce powiązań między cechami ciemnej triady a różnymi aspektami EI, które wcześniej obserwowano w badaniach wykorzystujących oryginalną skalę, mają również zastosowanie w kontekście polskim. W szczególności wyższy narcyzm wiązał się z niższym poziomem poprawy nastroju, podczas gdy osoby z wyższym makiawelizmem rzadziej zgłaszały pozytywne umiejętności emocjonalne i poprawę nastrojów innych. Jednocześnie wyższe wyniki IE wiązały się z większym prawdopodobieństwem poprawy nastrojów innych i rozśmieszania ich, a także zmniejszoną tendencją do pogarszania nastrojów lub ukrywania czegoś przed nimi. Omówiono dalsze obszary badawcze, aby uzyskać pełniejszy wgląd w to powiązanie.

Test na inteligencję emocjonalną EI
Test na inteligencję emocjonalną EI

INNE EKSPERYMENTALNE TESTY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Metody eksperymentalne są coraz częściej wykorzystywane do pomiaru indywidualnych różnic w inteligencji, przyjmując formę zadań komputerowych opartych na modelach inteligencji ogólnej. Zadania te obejmują przetwarzanie informacji afektywnych, a wydajność w tych zadaniach tworzy silne korelacje ogólnych zdolności poznawczych. W związku z tym metody eksperymentalne oferują obiecującą drogę do pomiaru indywidualnych różnic w inteligencji, zapewniając nowy wgląd i szczegółowe zrozumienie podstawowych procesów poznawczych.

Zadanie czasu inspekcji inspection time  (IT) jest użytecznym narzędziem do diagnozowania najbardziej podstawowych procesów inteligencji emocjonalnej (Austin, 2004, 2005; Farrely i Austin, 2007). Prezentując bodźce afektywne, takie jak zdjęcia twarzy. Zadanie to może zmierzyć minimalną ilość czasu potrzebną do dokładnego rozróżnienia emocji. Dzięki wykorzystaniu tego zadania naukowcy mogą uzyskać wgląd w to, jak ludzie postrzegają i przetwarzają sygnały emocjonalne oraz lepiej zrozumieć inteligencję emocjonalną.

Inne zadanie to n-back które może być cennym narzędziem do diagnozowania aspektów pamięci roboczej związanych z inteligencją emocjonalną (EI). Zadanie to przedstawia kolejno prezentowane bodźce, najczęściej cyfry lub litery, i wymaga od uczestników wykrycia powtórzeń w określonej pozycji wstecznej. Oferuje skuteczny i niezawodny sposób pomiaru poszczególnych funkcji poznawczych i zapewnia wgląd w funkcjonowanie wykonawcze jednostki. W ten sposób może dostarczyć pomocnych danych, które można następnie wykorzystać do oceny i wsparcia danej osoby. Emocjonalna wersja zadania n-back wykorzystuje zdjęcia twarzy o różnych wyrazach emocjonalnych, aby zaangażować badanego i pomóc mu udoskonalić zdolność do dokładnego śledzenia wielu informacji. Może to być trudne, ponieważ wymaga szybkich i dokładnych zmian, aby pomyślnie ukończyć zadanie. Korzystając ze zdjęć mimiki, trudność zadania jest często łatwiejsza do opanowania, a jednocześnie stanowi satysfakcjonujące wyzwanie.

Podsumowanie – testy a kwestionariusze inteligencji emocjonalnej

Pomiar inteligencji emocjonalnej wymaga konsekwencji i precyzji. Kwestionariusze samooceny i testy inteligencji emocjonalnej to dwa podstawowe narzędzia do zrozumienia inteligencji emocjonalnej: kwestionariusze zapewniają wgląd w postrzeganie siebie, podczas gdy testy oferują obiektywną miarę poziomu umiejętności danej osoby.

Kwestionariusze dają okazję do autorefleksji, umożliwiając jednostkom ocenę własnych emocji i cech. Pytania zazwyczaj koncentrują się na tym, jak dana osoba postrzega siebie i swoje uczucia, zapewniając wgląd w jej stan emocjonalny.

Wybór między użyciem kwestionariusza lub testu do pomiaru inteligencji emocjonalnej powinien być dokładnie przemyślany, zarówno w oparciu o pożądane wyniki, jak i kontekst, w którym jest używany. Oba mają wyraźne zalety i ostatecznie zapewniają różne spostrzeżenia w zrozumienie inteligencji emocjonalnej danej osoby.

Kwestionariusze i testy na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, ale różnią się pod kilkoma kluczowymi względami. Kwestionariusze są zwykle podatne na błędy wynikające z autoprezentacji respondenta, selektywnego przypominania lub niezrozumienia pytań. Ryzyko oszustwa jest wysokie, ponieważ respondenci mogą łatwo sfałszować swoje odpowiedzi podczas wypełniania kwestionariusza. Ponadto ludzie często cierpią z powodu niewystarczającej samooceny, co prowadzi ich do niedoceniania lub przeceniania swoich umiejętności w zależności od zmiennych, takich jak płeć, rzeczywisty poziom zdolności i idealne ja. Jeśli chcesz dokładnie zmierzyć swój poziom umiejętności, rozważ przystąpienie do testu zamiast kwestionariusza. Ważne jest, aby pamiętać: wiedza to potęga!

Badanie inteligencji emocjonalnej

Zajmujemy się diagnozowaniem i badaniem inteligencji emocjonalnej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie badawcze, ale co najważniejsze praktyczne. Zapraszamy do naszego sklepu gdzie łatwo zamówiśz:

indywidualną diagnozę inteligencji emocjonalnej

pomoc przy naukowym badaniu inteligencji emocjonalnej

pomoc przy badaniu inteligencji emocjonalnej w Twojej firmie

warsztaty dla firm szyte na miarę potrzeb

trening inteligencji emocjonalnej – jeśli zajdzie taka potrzeba

-szkolenie na trenera inteligencji emocjonalnej

-szkolenie na diagnostę inteligencji emocjonalnej

Jeśli chcesz pomagać innym to zapraszam Cię na te szkolenia “Trener Inteligencji Emocjonalnej” lub “Diagnosta Inteligencji Emocjonalnej” Wpisz kod: 5XU9XAZV, aby otrzymać 1000 zł rabatu. Dostępnych jest tylko 10 takich kuponów.

Test inteligencji emocjonalnej a kwestionariusz – bibliografia:

Allen, V., Rahman, N., Weissman, A., MacCann, C., Lewis, C., & Roberts, R. D. (2015). The Situational Test of Emotional Management–Brief (STEM-B): Development and validation using item response theory and latent class analysis. Personality and Individual Differences81, 195-200.

Austin, E. J., & O’Donnell, M. M. (2013). Development and preliminary validation of a scale to assess managing the emotions of others. Personality and Individual differences55(7), 834-839.

Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory. W: R. Bar-On, J.D.A. Parker (eds.), The Handbook of Emotional Intelligence (s. 363–388). San Francisco: Jossey-Bass.

Bar-On, R. (2002). Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-I): Technical Manual. Toronto: Multi-Health Systems.

Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S., Lerner, N., & Salovey, P. (2006). Relating emotional abilities to social functioning: a comparison of self report and performance measures of emotional intelligence. Journal of personality and social psychology91(4), 780.

Day, A. L., & Carroll, S. A. (2004). Using an ability-based measure of emotional intelligence to predict individual performance, group performance, and group citizenship behaviours. Personality and Individual differences36(6), 1443-1458.

Farrelly, D., & Austin, E. J. (2007). Ability EI as an intelligence? Associations of the MSCEIT with performance on emotion processing and social tasks and with cognitive ability. Cognition and Emotion21(5), 1043-1063.

Jankowski, K.S., Zajenkowski, M., Stolarski, M., Styła, R., Zajenkowska, A., Jędrasik-Styła, M.,

Linke, M. (2016). Polish version of the Managing the Emotions of Others Scale (MEOS): Psychometric properties and validation. Psychological Reports, 118(2), 532–543.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2008). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Pod- ręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

MacCann, C., Roberts, R.D. (2008). New paradigms for assessing emotional intelligence: Theory and data. Emotion, 8(4), 540–551.

Matsumoto, D., LeRoux, J., Wilson-Cohn, C., Raroque, J., Kooken, K., Ekman, P., … & Goh, A. (2000). A new test to measure emotion recognition ability: Matsumoto and Ekman’s Japanese and Caucasian Brief Affect Recognition Test (JACBART). Journal of Nonverbal behavior24, 179-209.

Mayer, J. D. (2002). MSCEIT: Mayer-Salovey-Caruso emotional intelligence test. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.

Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? W: P. Salovey, D. Sluyter (eds.), Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications (s. 3–31). New York: Basic Books.

Nowicki, S., & Duke, M. P. (1994). Individual differences in the nonverbal communication of affect: The Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy Scale. Journal of Nonverbal behavior18, 9-35.

Lane, R. D., Quinlan, D. M., Schwartz, G. E., Walker, P. A., & Zeitlin, S. B. (1990). The Levels of Emotional Awareness Scale: A cognitive-developmental measure of emotion. Journal of personality assessment55(1-2), 124-134.

Podziel się artykułem:

EI Expert - inteligencja emocjonalna w teorii i praktyce
Czym jest system EI Expert?
Kiedy nadchodzi smutek

Kiedy nadchodzi smutek

Smutek: czym jest i jak nas dotyka? Poznaj głębię tego uczucia, jego wpływ na nasze życie oraz sposoby radzenia sobie

Jak rozwinąć odporność psychiczną?

Jak rozwinąć odporność psychiczną?

Pewnie zastanawiałeś się, jak bardzo jesteś odporny psychicznie. Twoja psychika ma niesamowite zdolności adaptacyjne. W obliczu trudności potrafisz zmobilizować wszystkie

Więcej wpisów

Podziel się:

Czytaj więcej o inteligencji emocjonalnej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *