Loading...
EI Expert – inteligencja emocjonalna naukowo i praktycznie2023-03-18T20:26:34+01:00
Loading...

Inteligencja Emocjonalna

Diagnozujemy i trenujemy inteligencję emocjonalną przy użyciu
jedynego polskiego psychometrycznego testu inteligencji emocjonalnej (TIE).

Kilka słów o naszej metodzie diagnozy – inteligencja emocjonalna w praktyce

System EI EXPERT dotyczy kluczowych kompetencji potrzebnych do skutecznego działania w dzisiejszym świecie. Dlatego też znajomość poziomu i profilu IE daje wgląd w funkcjonowanie jednostki w obliczu współczesnych wyzwań – zarówno tych indywidualnych, jak i zespołowych.

Na podstawie rzetelnej wiedzy o inteligencji emocjonalnej (IE) przygotowaliśmy system do diagnozowania inteligencji emocjonalnej i treningu w biznesie, edukacji, orzecznictwie sądowym i innych.

Zalety Systemu EI EXPERT

 • zindywidualizowany

 • zindywidualizowany

 • rzetelny (alfa Cronbacha = 0.88)

 • praktyczny

 • nowoczesny

 • przeznaczony do diagnozy indywidualnej i zespołowej

 • wysoce wiarygodny, normalizowany na populacji polskiej

 • ciągle rozwijany – system EI Expert jest tłumaczony na kilka języków i ciągle rozwijany w innych krajach. Już wkrótce udostępnimy możliwość pracy z osobami anglojęzycznymi.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA A PSYCHOTERAPIA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA A PSYCHOTERAPIA

Celem psychoterapii jest pomaganie ludziom w modyfikacji ich zachowań, nawyków, schematów poznawczych, strategii radzenia sobie z napięciem i kontroli emocji w kierunku, który korzystający z terapii uważają za pożądany. (…) psychoterapeuta pomaga swojemu klientowi stawać się bardziej sobą, rozwijać swój potencjał i lepiej korzystać z zasobów osobistych. Do takich celów może prowadzić również trening inteligencji emocjonalnej, choć dzieje się to w ograniczonym zakresie. Poprawa trzech pierwszych składników inteligencji emocjonalnej (o nich możesz przeczytać tutaj) prowadzi przez a jednocześnie do lepszego wglądu. Jeśli inteligencje emocjonalną rozumie się w kategoriach zdolności, to jej zwiększenie jest rozwojem osobistego potencjału oraz lepszym wykorzystaniem zasobów osobistych. W psychoterapii jednak ten potencjał i zasoby są rozumiane znacznie szerzej, a w przypadku naszego treningu inteligencji emocjonalnej ograniczają się po prostu do inteligencji emocjonalnej, która – jak wiemy – jest tylko wycinkiem funkcjonowania człowieka. (…) Psychoterapia jest też uznaną na świecie i w Polsce metodą leczenia. (…) W swojej klinicznej odmianie ma na celu leczenie zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzeń osobowości i zachowania, uzależnień, zaburzeń afektywnych i psychotycznych. Tych problemów trening inteligencji emocjonalnej już nie rozwiąże. Bardzo możliwe jest, że osoby z objawami klinicznymi nie będą w stanie (poprawnie) wykonać ćwiczeń proponowanych w ramach treningu inteligencji emocjonalnej, ani nie wyciągną z nich rozwojowych wniosków. Wówczas należałoby ich skierować po profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną. Porównania miedzy treningiem inteligencji emocjonalnej a psychoterapią można również szukać na płaszczyźnie mechanizmów ich działania.

Wyniki badań nad skutecznością psychoterapii w rożnych podejściach i ośrodkach pokazują, że bardziej od nurtu i teorii liczą się wspólne dla wszystkich podejść czynniki. Większość badaczy wymienia tu:

 • czynniki związane ze wsparciem – takie jak pozytywna relacja terapeutyczna, przymierze terapeutyczne, zaufanie do terapeuty; Upatrywać tu należy raczej większą różnicę niż podobieństwo miedzy treningiem inteligencji emocjonalnej a psychoterapią. W trakcie treningu relacja oraz wsparcie trenera nie są z założenia aż tak silne. Trener pełni rolę mentora, konsultanta, stoi jakby „z boku” na straży efektywności własnej pracy włożonej w rozwój czterech komponentów inteligencji emocjonalnej. Trener nie pracuje tak bardzo „sobą”, jak psychoterapeuta.

 • czynniki związane z uczeniem – miedzy innymi otrzymywanie informacji zwrotnych, wgląd, uczenie się, korektywne doświadczenie emocjonalne, Takie czynniki mają już szansę zaistnieć także w przypadku treningu inteligencji emocjonalnej. Trener może udzielać lub pomagać osobie dochodzić do prawidłowej informacji zwrotnej, a także pomaga uczyć się – czyli zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Jeśli z kolei chodzi o korektywne doświadczenia emocjonalne, to mają one szanse zaistnieć w życiu osoby trenującej, ale raczej zadzieją się poza przestrzenią miedzy trenującym a trenerem. Przykładem korektywnych doświadczeń może być sytuacja, w której w dzieciństwie nie byliśmy doceniani za prace jakie wykonywaliśmy. Jeśli w życiu dorosłym znajdą się w naszym otoczeniu osoby, które dają nam pozytywna informację zwrotną na ten temat to mamy szanse zacząć wierzyć, ze jesteśmy wstanie zrobić coś wartościowego. Wymaga to jednak naszego wewnętrznego przepracowania.

 • czynniki związane z działaniem – miedzy innymi zmiana zachowania, modelowanie, podejmowanie ryzyka i doświadczanie sukcesu. Te czynniki są charakterystyczne głownie dla podejścia poznawczo- behawioralnego i jest to punkt zbieżny z treningiem inteligencji emocjonalnej. Ćwiczenia rozwijające percepcję emocji, ich asymilację i zarzadzanie emocjami polegają na doświadczaniu i modelowaniu nowych zachowań, tworzeniu nowych nawyków, i w założeniu doświadczaniu sukcesu płynącego z tych zmian, podejmowanych wyzwań i refleksji nad nimi.

System EI Expert dla Inteligencji Emocjonalnej

Zespół EI Expert

EI Expert to nie tylko specjaliści od inteligencji emocjonalnej, ale przede wszystkim Ludzie!
zespół, Jarosław Orzechowski, EI EXPERT, inteligencja emocjonalna
dr hab. Jarosław Orzechowskiprof. SWPS
zespół, Magdalena Śmieja,, EI EXPERT, inteligencja emocjonalna
dr hab. Magdalena Śmiejaprof. UJ
zespół, Rafał Szewczyk, EI EXPERT, inteligencja emocjonalna
dr Rafał Szewczyk
zespół, Marta Szewczyk, EI EXPERT, inteligencja emocjonalna
dr Marta Szewczyk
dr Mariusz Wołońciej
Daria Kamińska
Iwona Stefańczyk
Daisy
Tosia
10 lat

PRACY Z NAUKOWCAMI I PRAKTYKAMI

5294

PRZEBADANYCH OSÓB

18

UKOŃCZONYCH PROJEKTÓW

16

OPUBLIKOWANYCH BADAŃ

Inteligencja emocjonalna ma znaczenie

Ponad połowa zatrudnionych codziennie irytuje się i mierzy z brakiem motywacji.
Stres i pogarszające się samopoczucie to prosta droga do wypalenia zawodowego.
Firmom dbającym o dobrą atmosferę pracy, pozytywne relacje między pracownikami, ale też dającym możliwość zachowania work-life balance, łatwiej jest pozyskać, a później zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.

Charles Carnall, Raport STRES I SATYSFAKCJA, Hays (2018)

Z badań Google przeprowadzonych z udziałem 10 000 pracowników wynika, że inteligencja emocjonalna jest jedną z 10 najważniejszych zdolności decydujących o skuteczności managera.

The Evolution of Project Oxygen, Google (2018)

Coaching (44%), inspirowanie innych (41%) oraz inteligencja emocjonalna (35%) to najcenniejsze kompetencje managerów poszukiwane przez pracodawców.

Building a Coaching Culture with Millenial Meaders Report (2017)

Stały dostęp do Internetu może utrudniać komunikację (…). Jeśli nic z tym nie zrobimy, za 50 lat ludzie nie będą potrafili rozpoznać, że ktoś na ulicy potrzebuje pomocy, szef nie zobaczy smutku twarzy podwładnego. Trzeba o tym mówić i coś z tym zrobić.

dr Konrad Bocian, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Najważniejsze czynniki wpływające na satysfakcję z pracy to dobra atmosfera oraz pozytywne relacje – szczególnie z przełożonym.

Raport STRES I SATYSFAKCJA, Hays, (2018)

Inteligencja emocjonalna, oprócz inteligencji poznawczej, jest silnym predyktorem skutecznego wykonywania obowiązków służbowych.

Stéphane Côté and Christopher T. H. Miners, Administrative Science Quarterly, 51(1), 1-28) (2006)

Znajomość profilu inteligencji emocjonalnej znacznie podnosi wartość predykcyjną efektywności zawodowej związanej z poziomem zdolności poznawczych i cechami osobowości.

O'Boyle, i in., Journal of Organizational Behavior, 32(5), 788-818, (2011)

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Zapewne zgodzisz się z obserwacją, że ludzie różnią się między sobą tym, jak trafnie spostrzegają, rozumieją i kontrolują emocje. Jedni błyskawicznie zauważają najsubtelniejsze zmiany nastroju, inni nie są w stanie rozpoznać wyraźnych przejawów uczuć i zrozumieć, skąd się wzięły. Pomiędzy tymi skrajnościami rozciąga się całe spektrum nasilenia zdolności, które nazywamy inteligencją emocjonalną (IE).

Inteligencja Emocjonalna jest zbiorem zdolności poznawczych, które służą spostrzeganiu, przetwarzaniu i rozumieniu informacji o charakterze emocjonalnym. Na jej globalny poziom składają się cztery grupy zdolności:

Inteligencja emocjonalna w praktyce - diagram
Inteligencja emocjonalna

Salovey, P. i Mayer J. D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality 9(3), 185-211.

Percepcja emocji – dotyczy trafnego spostrzegania i rozpoznawania uczuć. Proces identyfikacji emocji przebiega w trzech sferach: własnych doświadczeń emocjonalnych, spostrzegania nastrojów i uczuć innych ludzi oraz odnajdywania emocji w obiektach nieożywionych, np. w sztuce. Osoba o wysokim poziomie IE (Inteligencji Emocjonalnej) nie tylko trafnie odczytuje emocje, ale również czerpie z nich wiedzę, która determinuje jej przyszłe sądy i zachowania. Trafne rozpoznawanie emocji wiąże się z większą emocjonalną samoświadomością, a także z większą wrażliwością na przejawy uczuć innych ludzi.

Percepcja i wyrażanie emocji

Czuję napięcie mięśni, przyspieszenie tętna i oddechu, robi mi się gorąco … to jest złość.

Rozumienie emocji – odnosi się do wiedzy jednostki na temat emocji – ich potencjalnych przyczyn i konsekwencji oraz możliwych form ekspresji. Chodzi o trafne zrozumienie emocjonalnego znaczenia sytuacji i ludzkich zachowań oraz o znajomość sekwencji, w jakich następują po sobie emocje. Osoby o wysokim poziomie zdolności rozumienia emocji mają bogate słownictwo dotyczące uczuć i potrafią precyzyjnie uchwycić podobieństwa i różnice pomiędzy pojęciami opisującymi różne emocje.

Inteligencja emocjonalna - rozumienie emocji

Jestem wściekła – moje ciało przejawia oznaki złości. Zdenerwowałam się na to, co powiedział mi szef. Jest ryzyko, że się na kimś wyżyję, a tego bym nie chciała.

Asymilacja emocji – dotyczy umiejętności wykorzystywania emocji do wspomagania myślenia. Emocje towarzyszą ludziom w trakcie wykonywania większości zadań: w rozwiązywaniu problemów, rozumowaniu, podejmowaniu decyzji, tworzeniu czy komunikacji interpersonalnej. Świadomość pozytywnego lub negatywnego wpływu emocji na nasze zachowanie pozwala w adaptacyjny sposób podjąć aktywność pasującą do określonego kontekstu emocjonalnego.

Asymilacja emocji - inteligencja emocjonalna

Zdenerwowałam się po ostatniej rozmowie z szefem, więc nie powinnam podejmować teraz tej ważnej decyzji (negatywne emocje mogą źle na nią wpłynąć). Zajmę się tym jutro, kiedy może będę w lepszym miejscu. A teraz krytycznie przeanalizuję raport sprzedażowy (Zrobię coś co wymaga krytycznej analizy, w czym negatywne emocje mogą mi pomóc) .

Zarządzenie emocjami – dotyczy zdolności regulowania własnych uczuć oraz zarządzania emocjami innych ludzi. Aby móc to robić skutecznie, trzeba na bieżąco monitorować procesy emocjonalne i modyfikować je zgodnie z potrzebami. Może to oznaczać wzmacnianie pewnych stanów emocjonalnych (np. dobrego nastroju w celu stymulowania twórczego myślenia) albo panowanie nad nimi (np. w celu koncentrowania uwagi oraz wspomagania racjonalnego, logicznego myślenia). W przypadku zarządzania emocjami innych ludzi, takie osoby potrafią pocieszać, motywować i inspirować innych, a tym samym pomagać im radzić sobie z trudnymi dla nich stanami emocjonalnymi.

Zarządzanie emocjami

Zdenerwowałam się po ostatniej rozmowie z szefem, więc nie powinnam podejmować teraz tej ważnej decyzji w takim stanie. Poćwiczę jogę, żeby się wyciszyć i na spokojnie dokonać rozsądnego wyboru.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA A PSYCHOTERAPIA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA A PSYCHOTERAPIA

Celem psychoterapii jest pomaganie ludziom w modyfikacji ich zachowań, nawyków, schematów poznawczych, strategii radzenia sobie z napięciem i kontroli emocji w kierunku, który korzystający z terapii uważają za pożądany. (…) psychoterapeuta pomaga swojemu klientowi stawać się bardziej sobą, rozwijać swój potencjał i lepiej korzystać z zasobów osobistych. Do takich celów może prowadzić również trening inteligencji emocjonalnej, choć dzieje się to w ograniczonym zakresie. Poprawa trzech pierwszych składników inteligencji emocjonalnej (o nich możesz przeczytać tutaj) prowadzi przez a jednocześnie do lepszego wglądu. Jeśli inteligencje emocjonalną rozumie się w kategoriach zdolności, to jej zwiększenie jest rozwojem osobistego potencjału oraz lepszym wykorzystaniem zasobów osobistych. W psychoterapii jednak ten potencjał i zasoby są rozumiane znacznie szerzej, a w przypadku naszego treningu inteligencji emocjonalnej ograniczają się po prostu do inteligencji emocjonalnej, która – jak wiemy – jest tylko wycinkiem funkcjonowania człowieka. (…) Psychoterapia jest też uznaną na świecie i w Polsce metodą leczenia. (…) W swojej klinicznej odmianie ma na celu leczenie zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzeń osobowości i zachowania, uzależnień, zaburzeń afektywnych i psychotycznych. Tych problemów trening inteligencji emocjonalnej już nie rozwiąże. Bardzo możliwe jest, że osoby z objawami klinicznymi nie będą w stanie (poprawnie) wykonać ćwiczeń proponowanych w ramach treningu inteligencji emocjonalnej, ani nie wyciągną z nich rozwojowych wniosków. Wówczas należałoby ich skierować po profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną. Porównania miedzy treningiem inteligencji emocjonalnej a psychoterapią można również szukać na płaszczyźnie mechanizmów ich działania.

Wyniki badań nad skutecznością psychoterapii w rożnych podejściach i ośrodkach pokazują, że bardziej od nurtu i teorii liczą się wspólne dla wszystkich podejść czynniki. Większość badaczy wymienia tu:

 • czynniki związane ze wsparciem – takie jak pozytywna relacja terapeutyczna, przymierze terapeutyczne, zaufanie do terapeuty; Upatrywać tu należy raczej większą różnicę niż podobieństwo miedzy treningiem inteligencji emocjonalnej a psychoterapią. W trakcie treningu relacja oraz wsparcie trenera nie są z założenia aż tak silne. Trener pełni rolę mentora, konsultanta, stoi jakby „z boku” na straży efektywności własnej pracy włożonej w rozwój czterech komponentów inteligencji emocjonalnej. Trener nie pracuje tak bardzo „sobą”, jak psychoterapeuta.

 • czynniki związane z uczeniem – miedzy innymi otrzymywanie informacji zwrotnych, wgląd, uczenie się, korektywne doświadczenie emocjonalne, Takie czynniki mają już szansę zaistnieć także w przypadku treningu inteligencji emocjonalnej. Trener może udzielać lub pomagać osobie dochodzić do prawidłowej informacji zwrotnej, a także pomaga uczyć się – czyli zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Jeśli z kolei chodzi o korektywne doświadczenia emocjonalne, to mają one szanse zaistnieć w życiu osoby trenującej, ale raczej zadzieją się poza przestrzenią miedzy trenującym a trenerem. Przykładem korektywnych doświadczeń może być sytuacja, w której w dzieciństwie nie byliśmy doceniani za prace jakie wykonywaliśmy. Jeśli w życiu dorosłym znajdą się w naszym otoczeniu osoby, które dają nam pozytywna informację zwrotną na ten temat to mamy szanse zacząć wierzyć, ze jesteśmy wstanie zrobić coś wartościowego. Wymaga to jednak naszego wewnętrznego przepracowania.

 • czynniki związane z działaniem – miedzy innymi zmiana zachowania, modelowanie, podejmowanie ryzyka i doświadczanie sukcesu. Te czynniki są charakterystyczne głownie dla podejścia poznawczo- behawioralnego i jest to punkt zbieżny z treningiem inteligencji emocjonalnej. Ćwiczenia rozwijające percepcję emocji, ich asymilację i zarzadzanie emocjami polegają na doświadczaniu i modelowaniu nowych zachowań, tworzeniu nowych nawyków, i w założeniu doświadczaniu sukcesu płynącego z tych zmian, podejmowanych wyzwań i refleksji nad nimi.

Cytaty zaczerpnięto ze strony: https://klinika-poznan.swps.pl/, data dostępu: 22.01.2021 r.

Dowiedz się więcej o inteligencji emocjonalnej

Tytuł

Przejdź do góry