Znajdź, zatrudnij i utrzymaj utalentowane osoby!

Zastosowanie diagnostyki i treningu IE może zmniejszyć koszty związane z rotacją, absencją i niską wydajnością pracowników.
Badania wykazały, że inteligentni emocjonalnie liderzy odnoszą więcej sukcesów.

 • Dzięki selekcji liderów pod kątem IE w PepsiCo zwiększono wydajność pracy o 10%.
 • L’Oreal zwiększyła sprzedaż o 2.5 miliona $ dzięki rekrutacji osób o wysokiej IE.
 • Dzięki wdrożeniu rozwiązań z zakresu IE Sheraton zwiększył udział w rynku o 24%.

System EI Expert znajduje zastosowanie w pracy:

Zastosowanie Systemu EI EXPERT w biznesie

 • możliwość użycia w ramach assessment center
 • rekrutacja na stanowiska kierownicze
 • rekrutacja na stanowiska zw. z obsługą klienta
 • poprawa komunikacji z pracownikiem oraz między członkami zespołu
 • rozwój kompetencji miękkich np. negocjacje, sprzedaż
 • poprawa obsługi klienta

Diagnoza

  • Jak wygląda system diagnozy?
  • Kto i jak może zostać diagnostą?
  • Znajdź diagnostę.

Trening

  • Kto i jak może zostać trenerem?
  • Zostań trenerem
  • Znajdź trenera.

Diagnoza

  • Jak wygląda system diagnozy?
  • Kto i jak może zostać diagnostą?
  • Znajdź diagnostę.

Trening

  • Kto i jak może zostać trenerem?
  • Zostań trenerem
  • Znajdź trenera.

Poznaj lepiej siebie i ludzi, z którymi pracujesz.
Razem odkryjcie swoje mocne strony i obszary z potencjałem rozwojowym.