Indywidualna Diagnoza
Twojej Inteligencji Emocjonalnej

Man in Gray Sweater and Black Pants Sitting on Purple Couch

Przeprowadzimy indywidualną diagnozę Twojej inteligencji emocjonalnej i opracujemy praktyczny podręcznik Twojej IE.

Usługę kierujemy do osób chcących:

System diagnozy IE składa się z następujących elementów:

BADANIE DIAGNOSTYCZNE ON-LINE

(30 minut)

OPRACOWANIE WYNIKÓW*

(czas oczekiwania: 3 dni)

OMÓWIENIE WYNIKÓW

z certyfikowanym diagnostą (60 minut)

OPRACOWANIE PLANU TRENINGOWEGO**

Poznasz lepiej swoje silne strony i sposoby na radzenie sobie z tymi słabszymi

Nasz test jest oparty na badaniach naukowych, dzięki czemu wyniki Twojej diagnozy będą trafne i rzetelne. Test Inteligencji Emocjonalnej pozwala na dokładne określenie poziomu Twojej IE i identyfikację obszarów, które mogą wymagać dalszego rozwoju.

Diagnozowanie inteligencji emocjonalnej może sprostać różnorodnym potrzebom, w zależności od Twoich celów i sytuacji życiowej.

  • Osobom pracującym w zespole może pomóc w lepszym zrozumieniu innych członków grupy oraz efektywnej komunikacji z nimi.
  • Osobom twórczym może pomóc w radzeniu sobie z emocjami wynikającymi z możliwej krytyki oraz tworzeniu dzieł bardziej swobodnie.
  • W sektorze usługowym pomaga w lepszym rozumieniu potrzeb klientów i budowaniu dłuższych, satysfakcjonujących relacji.

Diagnoza inteligencji emocjonalnej może również pomóc w lepszym zrozumieniu własnych emocji, potrzeb i zachowań, co pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji i działań, szczególnie w skomplikowanych życiowych momentach. Może to zaowocować lepszym radzeniem sobie ze stresem oraz poprawą jakości życia i ogólnego samopoczucia.

Poznasz swoje mocne i słabe strony i ich konsekwencje. Gotowe rozwiązania z których możesz skorzystać od razu. Wskazówki jak wzmocnić zarówno słabsze strony, jak i Twoje zalety. Otrzymasz podręcznik TWOJEJ inteligencji emocjonalnej – około 30 stron wyniku. Możesz do niego wracać – będzie stanowił nieocenioną pomoc choćby przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Podręcznik, jak i omówienie wyników z diagnostą da Ci inne spojrzenie na siebie i swoje możliwości.